مدیریت برق شهرستان رابر

اکبر حسنخانی

مدیریت برق شهرستان رابر
تلفن : ۰۳۴۳۳۹۵۸۷۲ فکس : ۰۳۴۴۳۳۹۰۷۴۳

۱

تهیه گزارش کامل ازکارهای انجام شده براساس گزارش های سالیانه کارکنان تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط و تجزیه و تحلیل آنها در مقاطع زمانی مختلف بمنظورارائه به مافوق.

۲

تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلندمدت برای سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث شبکه های توزیع و مشترکین منابع مالی و منابع انسانی در راستای برنامه استراتژیک شرکت.

۳

نظارت برچگونگی عملکردواحداتفاقات وعملیات و برنامه های لازم برای انجام مانورهای مختلف به نحوی که حداقل خاموشی ممکن روی خطوط اعمال شود و همچنین اخذگزارش خاموشیها وحوادث روزانه وتجزیه وتحلیل آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خاموشیها وسرویس دهی بهتر به مشترکین.

۴

کنترل و نظارت برتهیه و اجرای برنامه زمانبندی کاهش تلفات انرژی و حصول اطمینان ازحسن انجام آن.

۵

نظارت و پیگیری مستمردر جهت وصول مطالبات مشترکین، تائید و ارسال لیست مشترکین لاوصول به مافوق .

۶

رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشترکین، متقاضیان برق وهمکاران و انجام اقدامات لازم درجهت افزایش جلب رضایت آنان درقالب قوانین و مقررات و امکانات شرکت.

۷

نظارت بر فعالیتهای مشترکین(فروش انرژی وانشعاب، خدمات پس از فروش، نصب انشعابات ، بازدید دوره ای).

۸

ایجاد و ارتباط و تعامل نزدیک با مقامات مسئول محلی (فرماندار، شهردار، نماینده مردم).

۹

پاسخگویی به موقع و مناسب به درخواستهای واحدهای ستادی و ارائه گزارشات به مقامات مافوق.

۱۰

نظارت برکلیه فعالیتهای اداری وخدماتی شامل دبیرخانه، پرسنلی، کارپردازی، انبار، نقلیه، خدمات و ...

۱۱

نظارت بر عقد قراردادهای پیمانکاری تاسقف اختیارات تنظیمی از ابتدای تهیه تا انتهای عملیات ذیربط پس از تائید مسئولین مربوطه.

۱۲

نظارت و کنترل بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی کارکنان تحت سرپرستی و تاسیسات مطابق با دستورالعمل های صادره به منظور حفظ ایمنی افراد و تاسیسات.

۱۳

نظارت بر اجرای صحیح وظایف واحد مالی جمعداری مطابق با دستورالعمل به منظور اطمینان از صحت عملکرد .

۱۴

نظارت بر فعالیتهای طراحی و مهندسی شامل (اولویت بندی، طراحی، تهیه طرحهای جامع مکانیزاسیون، پیگیری صورت وضعیتها).

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی برق-قدرت فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ GIS ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
۳- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۴- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ر ۱۳۹۲/۰۸/۱۷
۵- کارشناس فنی ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
مديريت بحران 1399/12/04
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
دوره توجيهي بدو استخدام 1392/08/26
برنامه ريزي استراتژيك
سمينار ارگونومي
آشنايي با محاسبات الکتريکي و مکانيکي شبکه هاي توزيع 1394/03/06
آموزش طراحان و جمعداران
E_تعرفه هاي برق
تراز انرژي، انشعاب و ساير درآمدها
آموزش سيستم ديسپاچينگ
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
دوره پرورش ارزيابان
پدافند غير عامل
سيستمهاي فتوولتائيک و مكان يابي
آموزش مجازي داوري و كارشناسي نظام پيشنهادات
آموزش نحوه عملكرد سيستمهاي فتوولتائيك و بهره برداري از آنها
آشنايي با سيستم مديريت HSE
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/22
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
اصول كاربردي مديريت دانش
اصول كاربردي مديريت دانش 1400/08/08
احداث سامانه فتوولتائيك
دوره آموزش GIS ويژه طراحان
احداث شبكه هاي هوايي ويژه طراحان،ناظران و بهره برداران 1396/06/06
مديريت مشارکتي(توسعه فردي)
دوره آموزشي 5S
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
همايش زنگ مهر
آموزش مجازي دستورالعمل بهره برداري
جايگزيني کابل خودنگهدار بجاي شبکه سيمي
دوره توجيهي حين کار آموزش تعرفه هاي برق
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
دوره توجيهي حين کار(آموزش مسائل رفاهي)
دوره توجيهي حين کار(آموزش مسائل مالي)
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي 1397/10/10
gis در صنعت برق، ضرورت و کاربرد آن 1398/01/20
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان) 1401/04/21
نحوه تنظيمات رله مربوط به كليد هاي قدرت مورد استفاده در پستهاي زميني
مهارت توسعه اعتماد
برنامه استراتزيک
مديريت تعارض منافع 1399/12/03
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي 1400/10/05
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق 1401/04/07
اصول سرپرستي(توسعه فردي)
حل مساله و تصميم گيري
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
خلاقيت و حل مساله(توسعه فردي)
كار تيمي و مهارتهاي تيم سازي(توسعه فردي)
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز 1400/11/11
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي
فرهنگ سازماني 1399/06/23
مديريت سبز
مديريت سبز 1399/11/15
تاب آوري 1400/09/20
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
پدافند غيرعامل و پدافند مردم محور
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق 1400/06/02
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با رده‌بندي کنگره
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شبکه
آشنايي با محاسبات و تجهيزات جبران کننده توان راکتيو 1397/05/10
روش هاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع 1396/07/24
آموزش الکترونيکي e-Learning
تجارت الكترونيك (E-Commerce )
طراحي صفحات وب (CIW)
آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و توانير 1394/12/15
سيستم زمين 1394/09/10
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
مهارت مقابله اي (سري دوم)
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
آشنايي با خط گرم مقدماتي 1397/07/30
آشنايي با طراحي روشنايي معابر 1395/05/03
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق) 1399/10/24
فنون مذاکره و فن دفاع 1398/08/18

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x