تاریخچه شرکت
اولین بار در فروردین ماه سال 1311 هجری شمسی ، انرژی الکتریکی در کرمان توسط بنگاه برق با مسئولیت آقای ابوالقاسم هرندی با قدرت 75 کیلووات ( جریان مستقیم) تاسیس گردید . شروع استفاده از برق متناوب از سال 1331 بوده است ، که در سال 1345 برق این استان به شرکت برق منطقه ای تحویل داده شد . شرکت برق منطقه ای کرمان در سال 1371 فعالیتهای مربوط به توزیع نیروی برق را به شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان بعنوان شرکت زیرمجموعه خود واگذار نمود که این شرکت نیز در تاریخ 10/10/80 به دو شرکت توزیع برق شمال و جنوب استان تفکیک شد .
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به منظور توزیع و تحویل نیروی برق مطمئن به مشترکین اعم از خانگی ، عمومی ، صنعتی ، کشاورزی و سایر موارد فعالیت خود را آغاز نمود . این شرکت با قانون استقلال شرکتهای توزیع در آبان ماه سال 1386 از برق منطقه ای کرمان مستقل و به عنوان شرکت زیرمجموعه توانیر و وابسته به وزارت نیرو فعالیت دارد .
حوزه عملیات این شرکت شامل 16 مدیریت برق شهرستان های : سیرجان ، بم ، جیرفت ، بافت ، بردسیر ، کهنوج ، منوجان ، عنبرآباد ، رودبارجنوب ، ریگان و قلعه گنج، رابر ، ارزوئیه ، نرماشیر ، فهرج و فاریاب میباشد و همچنین معاونت و25 امور و دفتر بصورت حوزه ستادی شرکت در کرمان زیر نظر هیأت مدیره و مدیرعامل ، اداره امور شرکت را بعهده دارند.


 سرفصل وظایف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
این شرکت برای انجام مأموریت و رسالت محوله در حوزه فعالیت خود وظایف و مسئولیت های زیر را برعهده دارد :

1-ایجاد ، توسعه ،بهینه سازی و خرید شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت شرکت و در صورت نیاز با اخذ مجوزهای لازم در سایر مناطق

2-اجرای طرح های غیر انتفاعی از محل منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این گونه طرح ها

3-بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری شبکه ها و تاسیسات توزیع نیروی برق متعلق به شرکت

4-همکاری با شرکت‌های برق منطقه‌ای در جانمایی بهینه پستهای فوق توزیع

5-راهبری و پایش شبکه توزیع برق  

6-ارائه خدمات مورد نیاز برای دسترسی سایر عرضه‌کنندگان برق به شبکه های توزیع به منظور خرید، فروش و جابجایی (ترانزیت) برق ،با دریافت حق جابجایی (حق ترانزیت )

7-خرید، فروش (از جمله شامل روشهای مختلف پیش خرید و پیش فروش ) و جابجایی برق

8-انجام اقدامات لازم برای اطمینان از تامین مستمر برق .از جمله عقد قراردادهای خرید و یا پیش خرید از عرضه کنندگان ، با رعایت مقررات بازار برق و تحویل آن به مشترکین

9-ارائه خدمات به مشترکین و فراهم نمودن امکانات لازم برای قبول تقاضای جدید و واگذاری اشتراک و یا تغییر ظرفیت اشتراک های موجود در حوزه فعالیت شرکت

10-مدیریت بار مصرف و تقاضای انرژی برق مدیریت سمت تقاضا در جهت مصرف بهینه برق

11-بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برق متعلق به سایرین در صورت اخذ مجوزهای لازم

12-حمایت از پژوهش های کاربردی و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی مرتبط با بخش توزیع از طریق مراجع تخصصی و ذیصلاح

13-حمایت از توسعه ظرفیت های مشاوره ای و پیمانکاری و فن آوری های جدید به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات به مشتریان

14-فروش برق به صورت عمده به موسسات برق دارای پروانه مجاز به منظور تحویل به مصرف کنندگان .

15-برون سپاری امور مطالعاتی و عملیاتی اجرایی رقابت‌پذیر ( اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی شبکه و تاسیسات و ارائه خدمات مشترکین)

16-ارائه خدمات به وزارت نیرو در اجرای ماده 4 قانون سازمان برق ایران و سایر قوانین و مقررات  

17-فراهم نمودن امکان استفاده از دارایی های شرکت جهت ارائه خدمات زیربنایی توسط سایر اشخاص در ازاء دریافت ما به ازاء آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و به‌گونه‌ای که خدمات اصلی شرکت را دچار مخاطره ننماید.


محدوده عملیاتی شرکت


1x 2x