شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بر اساس خط مشی حفظ حریم خصوصی افراد، متعهد می شود که امنیت اطلاعات خصوصی شما را حفظ نماید.

1x 2x