ارتباط با مدیران

captcha

اطلاعات تماس

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

info[at]sked.co.ir

034-32110403-5 (تلفن گویا) | 034-32110402 (تلفکس)

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

کدپستی : 7618815676 | صندوق پستی : 76175-344

1x 2x