سوالات متداول

عمومی
مشاهده لیست تامین کنندگان مجاز از طریق پرتابل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تب مربوط به پیمانکاران و ذینفعان قابل دسترسی می باشد همچنین در سامانه میزخدمت الکترونیک هم قابل مشاهده می باشد
تولید کنندگان و شرکت هایی مجاز به ساخت تابلوهای توزیع می باشند که در لیست تامین کنندگان مجاز شرکت قرار داده باشند.
نظارت پروژه های توسعه و اصلاح شبکه های توزیع نیروی برق که توسط پیمانکاران اجرائی انجام می گیرد توسط شرکت های مشاور و نظارت 
پروژه هایی که تخصیص اعتبار شده و توسط امورهای برق تامین اعتبار شده اند و به پیمانکار اجرائی ابلاغ شده است.
پس از اعلام جوابیه قطعی از سوی امور/مدیر ومعانت مربوطه باتوجه به شماره تماس قید شده درنامه ازمتقاضی به ایشان ابلاغ میگردد
عنوان درخواست یا شکایت -اعلام نام ونام خانوادگی-ادرس محل سکونت- کدملی- شماره موبایل
پس از ثبت گزارش متقاضی در سامانه میز خدمت الکترونیک ، گزارش جهت پیگیری به دفتر مربوطه ارجاع می گردد
پس از اعلام جوابیه قطعی از سوی امور/مدیر ومعانت مربوطه باتوجه به شماره تماس قید شده درنامه ازمتقاضی به ایشان ابلاغ میگردد
عنوان درخواست یا شکایت -اعلام نام ونام خانوادگی-ادرس محل سکونت- کدملی- شماره موبایل
تلفنی ، حضوری وسامانه میز خدمت الکترونیک
حوزه انجام کار در این شرکت کلیه شهرستانهای جنوبی استان کرمان است که شامل شانزده شهرستان می باشد سیرجان-بردسیر-بافت-شاهماران-بم-نرماشیر-فهرج-ریگان-جیرفت-عنبر آباد-کهنوج-فاریاب-منوجان -رودبار جنوب-قلعه گنج -رابر
بسته به تعداد مجوز نیروی انسانی که از طرف توانیر اعلام میگردد به همان تناسب در هر زمان تعداد افراد مشخص می گردند
بسته به نیاز شرکت منتهی بیشتر در رشته های برق-حسابداری-مدیریت-کامپیوتر.

پرسیدن سوال

captcha
1x 2x