کارشناس IT
آقای مهندس احمدرضا ابراهیمی
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
تلفن:۰۳۴۳۲۱۲۴۹۳۷
شماره فاکس :
ایمیل :portal(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :پاسخگویی به سایت
آدرس :

1x 2x