۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
کارشناس دفترهیئت مدیره ومدیرعامل
خانم مریم حسینی
مدرک تحصیلی:
تلفن:3432116085
شماره فاکس :3432116081
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان ساختمان1،
مسئول دفتر قائم مقام مدیر عامل
خانم نرجس قزلباش
مدرک تحصیلی:
تلفن:3432116087
شماره فاکس :3432110402
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2
مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و مهندسی
خانم مونس صادقی
مدرک تحصیلی:
تلفن:3432115620
شماره فاکس :3432110402
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1
مسئول دفتر معاونت بهره برداری
خانم الهام رستمی زاده
مدرک تحصیلی:
تلفن:3432122727
شماره فاکس :3432110402
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان2
مسئول دفتر معاونت مشترکین
خانم محبوبه حسنی
مدرک تحصیلی:
تلفن:3432115622
شماره فاکس :3432115622
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان3
مسئول دفتر امور مالی وپشتیبانی
خانم نرگس اخلاقی
مدرک تحصیلی:
تلفن:3432111500
شماره فاکس :3432111500
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1
مسئول دفتر معاونت منابع انسانی
آقای محسن نیک آئین
مدرک تحصیلی:
تلفن:3432111096
شماره فاکس :3432110402
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست اشتغال
آدرس :بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان2
سال1401«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان میباشد.
Powered by DorsaPortal