ارزيابي پيمانكاران مجري طرحهاي نيرورساني مربوط به نيمه اول سال 1397 انجام شده است و پيمانكاران محترم مي توانند جهت مشاهده امتياز و رتبه كسب شده به ليست پيمانكاران مجاز مراجعه نمايند.
ارزيابي پيمانكاران مجري طرحهاي نيرورساني مربوط به نيمه اول سال 1397 انجام شده است و پيمانكاران محترم مي توانند جهت مشاهده امتياز و رتبه كسب شده به ليست پيمانكاران مجاز مراجعه نمايند.
تاریخ:
1397/03/07
تعداد بازدید:
619
منبع:
Powered by DorsaPortal