توزی برق جنوب کرمان
انتصاب مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع نیروی برق جنوب در کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرایندها
انتصاب مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع نیروی برق جنوب در کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرایندها

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، مجتبی یزدانی، مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات، طی حکمی از سوی سید حسن سجادی معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی توانیر به عضویت کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرایندها در آمد.

در قسمتی از این حکم آمده است: به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان عضو کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها در کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی صنعت برق منصوب می شوید امید است به اتفاق سایر اعضاء نسبت به انجام وظایف خود، اقدام و زمینه را برای استقرار مدل مطلوب معماری سازمانی در شرکت های صنعت برق، فراهم سازید.

سیاست گذاری، برنامه ریزی، تدوین و بروز رسانی استانداردها، مدل های مرجع و دستورالعمل های لازم ؛ نظارت عالیه بر استقرار مدل های مرجع معماری سازمانی؛ ارزیابی و ارتقای سطح بلوغ معماری سازمانی ؛ بسترسازی و هماهنگی برای مدیریت دانش، آموزش و فرهنگ سازی مدیران و کارکنان؛ حصول اطمینان از سازگاری و تطابق نتایج و فرآورده های پروژه های معماری سازمانی و .... برخی از وظایف این کمیته می باشد.
تاریخ:
1399/04/25
تعداد بازدید:
271
منبع:
دفتر روابط عمومی
Powered by DorsaPortal