توزی برق جنوب کرمان
1400/06/03 https://sked.co.ir/img/NoImage.jpg
اطلاعیه تعیین ذینفعان در صندوق رفاه بازماندگان و غرامت فوت بیمه
بازنشستگان محترم شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان جهت تعیین ذینفعان در پرداختهای صندوق رفاه بازماندگان و غرامت فوت پرداختی توسط شرکت بیمه طرف قرارداد تا تاریخ 1400/06/15 مهلت دارند در شهرستانها به مدیریت برق و در ستاد به امور کارکنان و رفاه مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
تعداد بازدید: 769
Powered by DorsaPortal