توزی برق جنوب کرمان
1400/06/03 https://sked.co.ir/img/NoImage.jpg
اطلاعیه تغییرات بیمه شدگان تکمیلی بازنشستگان
بازنشستگان محترم شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان جهت اعلام تغییرات افراد تحت تکفل به منظور بیمه تکمیلی درمان تا تاریخ 1400/06/25 مهلت دارند در شهرستانها به مدیریت برق و در ستاد به امور کارکنان و رفاه مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند
تعداد بازدید: 777
Powered by DorsaPortal