کاربردی سازی های انجام شده

1- نرم افزار سیستم جامع مهندسی (طراحی و نظارت مکان محور)

2-نرم افزار تذرو ( اتفاقات و خاموشی )

3-نرم افزار digsilent (محاسبات الکتریکی و پخش بار)

4- نرم افزار مدیریت دارایی (نرم افزار CMMS)

5- نرم افزار AVL

6- سیستم چاووش محاسبات تلفات فیدر به فیدر

1400/12/18
Powered by DorsaPortal