کاربردهای GIS در صنعت برق

با گسترش استفاده از کامپیوتر و توسعه فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعات مکانی در کاربردهای مختلفی از مهندسی برق و الکترونیک، به فراوانی مورد استفاده قرار گرفتند. سیستم های اطلاعات مکانی برای پشتیبانی از تحلیل، مدیریت، ویرایش و ترسیم داده های مکانی طراحی شده اند. توانایی استفاده و کنترل انرژی یکی از مسایل اولیه در کمک به توسعه زندگی انسان ها است. استفاده از GIS در سیستم های انرژی برق، میزان بازدهی در بخش انرژی را به طور چشمگیری افزایش داده است. انتقال انرژی به دورترین مصرف کننده و هزینه بالا در سرمایه گذاری، از دلایل اهمیت سیستم های توزیع به عنوان یکی از بخش های خدمات انرژی برق هستند، که برای افزایش اعتمادپذیری به سیستم های تولید و انتقال انرژی برق عمومی تلاش می کنند. مسائل و مشکلات پیرامون برنامه ریزی برای سیستم های توزیع برق با استفاده از روش ها و تکنیک های جدید قابل حل می باشند. پیچیدگی سیستم های توزیع نیروی برق و ضرورت وجود اطلاعات بهنگام و دقیق از شبکه های توزیع، دلیلی معقول برای معرفی و استفاده از روش های جدیدی از فناوری اطلاعات است. فناوری GIS به این سیستم ها کمک می کند تا با استخراج اطلاعات جدید در مورد سرمایه گذاری ها و ریسک ها، به کاهش هزینه های نگهداری نقشه های دستی، و ارزیابی همزمان عوامل فنی، مالی و محیطی بپردازند.


طرح های جامع برق رسانی و اصلاح شبکه با استفاده ازGIS دقیق تر و صحیح تر تهیه می شوند.

برآورد بار منطقه ای با استفاده از داده های مکانی دقیق تر و راحت تر خواهد بود.

محاسبات الکتریکی و مکانیکی شبکه با استفاده از داده های مکانی به آسانی امکان پذیر خواهد بود و اطلاعات شبکه به سادگی قابل انتقال به نرم افزارهای محاسبات نظير CYMDIST و DIgSILENT خواهد بود.

مکان یابی و مسیر یابی و طراحی خطوط و پست ها می تواند به صورت موقت در GIS انجام شود و بعد از احداث خطوط نقشه ی از تبلت در بانک داده به روز شود.

نظارت بر گروه های کاری توسعه و اصلاح شبکه می تواند در محیط گرافیکی GIS صورت گیرد.

با استفاده از گزارش های دقیق GIS می توان تجهیزات بی کیفیت و یا مستهلک را به همراه مکان نصب شناسایی و جهت اصلاح آنها اقدام کرد.

بهره بردار، بازدید و تعمیرات پیشگیرانه ی شبکه را با استفاده از نقشه های GIS با دقت و سهولت بیشتری برنامه ریزی می کند.

برنامه ریزی بازدید و اصلاح شبکه با استفاده از اطلاعات مکانی و توصیفی دقیق تر و حساب شده تر خواهد

بهره بردار با انجام محاسبات الکتریکی، شبکه ی خود را بازآرایی می کند و در انجام مانور با دقت بالاتری عمل می کند.

با استفاده از اطلاعات دینامیکی که ثباتها در اختیار بانک داده های مکانی قرار می دهند می توان مدیریت بالانس بار را به راحتی انجام داد

با استفاده از داده های GIS مکان یابی پست های توزیع مهندسی تر صورت خواهد پذیرفت.

مدیران بهره برداری با استفاده از GIS و امکانات GPS نظارت بر گروه های اجرایی و بازدید و مانیتورینگ گروه ها را به سادگی را انجام خواند داد.

1400/12/18
Powered by DorsaPortal