۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
آرشيو تصاوير
1395/08/13
 • كسب مقام دوم دفتر روابط عمومي در رشته "فرهنگ سازي "نخستين جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور98.05.27كسب مقام دوم دفتر روابط عمومي در رشته "فرهنگ سازي "نخستين جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور98.05.27
  كسب مقام دوم دفتر روابط عمومي در رشته "فرهنگ سازي "نخستين جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور98.05.27
 • كسب رتبه دستگاه برتر ارزيابي عملكرد سال 97 در جشنواره شهيد رجائي 98.6.05كسب رتبه دستگاه برتر ارزيابي عملكرد سال 97 در جشنواره شهيد رجائي 98.6.05
  كسب رتبه دستگاه برتر ارزيابي عملكرد سال 97 در جشنواره شهيد رجائي 98.6.05
 • انعقاد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه باهنر كرمان98.04.04انعقاد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه باهنر كرمان98.04.04
  انعقاد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه باهنر كرمان98.04.04
 • رونمايي از پروژه هاي شركت با حضور معاونت امور اقتصادي استانداري و معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير97.02.30رونمايي از پروژه هاي شركت با حضور معاونت امور اقتصادي استانداري و معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير97.02.30
  رونمايي از پروژه هاي شركت با حضور معاونت امور اقتصادي استانداري و معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير97.02.30
 • تقدير از ادارات همكار در پيك سال 97 98.02.22تقدير از ادارات همكار در پيك سال 97 98.02.22
  تقدير از ادارات همكار در پيك سال 97 98.02.22
 • امضاء تفاهم نامه همكاري في مابين سازمان جهاد كشاورزي و شركت توزيع برق جنوب استان كرمان 98.02.22امضاء تفاهم نامه همكاري في مابين سازمان جهاد كشاورزي و شركت توزيع برق جنوب استان كرمان 98.02.22
  امضاء تفاهم نامه همكاري في مابين سازمان جهاد كشاورزي و شركت توزيع برق جنوب استان كرمان 98.02.22
 • سمينار فرصت هاي سرمايه گذاري انرژي هاي تجديدپذير 97.10.26سمينار فرصت هاي سرمايه گذاري انرژي هاي تجديدپذير 97.10.26
  سمينار فرصت هاي سرمايه گذاري انرژي هاي تجديدپذير 97.10.26
 • افتتاح سيستم 5كيلوواتي مددجويان كميته امداد(طرح كرامت خورشيد) 97.10.26افتتاح سيستم 5كيلوواتي مددجويان كميته امداد(طرح كرامت خورشيد) 97.10.26
  افتتاح سيستم 5كيلوواتي مددجويان كميته امداد(طرح كرامت خورشيد) 97.10.26
 • افتتاح نيروگاه خورشيدي 1مگاواتي شهرستان بردسير 97.10.26افتتاح نيروگاه خورشيدي 1مگاواتي شهرستان بردسير 97.10.26
  افتتاح نيروگاه خورشيدي 1مگاواتي شهرستان بردسير 97.10.26
 • همايش مديريت مصرف،گامي در جهت توسعه پايدار 97.10.22همايش مديريت مصرف،گامي در جهت توسعه پايدار 97.10.22
  همايش مديريت مصرف،گامي در جهت توسعه پايدار 97.10.22
 • چهاردهمين دوره مسابقات واليبال97.09.29چهاردهمين دوره مسابقات واليبال97.09.29
  چهاردهمين دوره مسابقات واليبال97.09.29
 • نشست بررسي ماموريت ويژه شركت جهت گذر از پيك بار 98نشست بررسي ماموريت ويژه شركت جهت گذر از پيك بار 98
  نشست بررسي ماموريت ويژه شركت جهت گذر از پيك بار 98
 • كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجائي سال 96كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجائي سال 96
  كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجائي سال 96
 • بزرگداشت مقام آزادگان97.5.24بزرگداشت مقام آزادگان97.5.24
  بزرگداشت مقام آزادگان97.5.24
 • تقدير از معلمان همكار در طرح همياران انرژي 97.06.06تقدير از معلمان همكار در طرح همياران انرژي 97.06.06
  تقدير از معلمان همكار در طرح همياران انرژي 97.06.06
 • مراسم افتتاح برق رساني به روستاي رمون شهرستان جيرفت97.05.27مراسم افتتاح برق رساني به روستاي رمون شهرستان جيرفت97.05.27
  مراسم افتتاح برق رساني به روستاي رمون شهرستان جيرفت97.05.27
 • برگزاري مسابقات واليبال بانوان 97.04.28برگزاري مسابقات واليبال بانوان 97.04.28
  برگزاري مسابقات واليبال بانوان 97.04.28
 • تقدير از شركت كنندگان جلسات قرآن كريم97.05.03تقدير از شركت كنندگان جلسات قرآن كريم97.05.03
  تقدير از شركت كنندگان جلسات قرآن كريم97.05.03
 • تفاهم نامه همكاري با بسيج در راستاي اشاعه فرهنگ مديريت مصرفتفاهم نامه همكاري با بسيج در راستاي اشاعه فرهنگ مديريت مصرف
  تفاهم نامه همكاري با بسيج در راستاي اشاعه فرهنگ مديريت مصرف
 • برگزاري پانزدهمين دوره مسابقات فوتسالبرگزاري پانزدهمين دوره مسابقات فوتسال
  برگزاري پانزدهمين دوره مسابقات فوتسال
 • افتتاح اجراي خط جديد فشار متوسط صولان به رمشكافتتاح اجراي خط جديد فشار متوسط صولان به رمشك
  افتتاح اجراي خط جديد فشار متوسط صولان به رمشك
 • بزرگداشت مقام روز زن بزرگداشت مقام روز زن
  بزرگداشت مقام روز زن
 • انعقاد تفاهم نامه همكاري ارتباط صنعت با دانشگاهانعقاد تفاهم نامه همكاري ارتباط صنعت با دانشگاه
  انعقاد تفاهم نامه همكاري ارتباط صنعت با دانشگاه
 • تقدير فرماندار و شهردار محترم شهرستان بردسير از فعاليت هاي شركتتقدير فرماندار و شهردار محترم شهرستان بردسير از فعاليت هاي شركت
  تقدير فرماندار و شهردار محترم شهرستان بردسير از فعاليت هاي شركت
 • ديدار اعضاء كانون بازنشستگان صنعت برق كرمانديدار اعضاء كانون بازنشستگان صنعت برق كرمان
  ديدار اعضاء كانون بازنشستگان صنعت برق كرمان
 • بزرگداشت مقام جانبازبزرگداشت مقام جانباز
  بزرگداشت مقام جانباز
 • بازديد از مديريت برق شهرستانها و ملاقات با مراجعينبازديد از مديريت برق شهرستانها و ملاقات با مراجعين
  بازديد از مديريت برق شهرستانها و ملاقات با مراجعين
 • همايش تقدير از مامورين قرائت ووصول مطالبات و بازرسيهمايش تقدير از مامورين قرائت ووصول مطالبات و بازرسي
  همايش تقدير از مامورين قرائت ووصول مطالبات و بازرسي
 • برگزاري هفتگي كلاس هاي قرانيبرگزاري هفتگي كلاس هاي قراني
  برگزاري هفتگي كلاس هاي قراني
 • برگزاري هفتگي كلاس هاي قرانيبرگزاري هفتگي كلاس هاي قراني
  برگزاري هفتگي كلاس هاي قراني
 • برگزاري مسابقات قراني ويژه همكارانبرگزاري مسابقات قراني ويژه همكاران
  برگزاري مسابقات قراني ويژه همكاران
 • برگزاري همايش مديريت مصرف ويژه ادارات با حضور بسيج ادارات استان كرمان وحضور بسيج توانير برگزاري همايش مديريت مصرف ويژه ادارات با حضور بسيج ادارات استان كرمان وحضور بسيج توانير
  برگزاري همايش مديريت مصرف ويژه ادارات با حضور بسيج ادارات استان كرمان وحضور بسيج توانير
 • برگزاري هميش بسيج ادارات تابعه وزارت نيرو در شركت با حضور بسيج توانيربرگزاري هميش بسيج ادارات تابعه وزارت نيرو در شركت با حضور بسيج توانير
  برگزاري هميش بسيج ادارات تابعه وزارت نيرو در شركت با حضور بسيج توانير
 • برگزاري نماز جماعتبرگزاري نماز جماعت
  برگزاري نماز جماعت
 • عزيمت همكاران به حرم يارعزيمت همكاران به حرم يار
  عزيمت همكاران به حرم يار
 • كسب مقام قهرماني توسط همكاران در مسابقات استانيكسب مقام قهرماني توسط همكاران در مسابقات استاني
  كسب مقام قهرماني توسط همكاران در مسابقات استاني
 • برگزاري مسابقات شطرنج ويژه همكارانبرگزاري مسابقات شطرنج ويژه همكاران
  برگزاري مسابقات شطرنج ويژه همكاران
 • برگزاري مسابقات طناب كشي ويژه كاركنان زن ادارات استان كرمانبرگزاري مسابقات طناب كشي ويژه كاركنان زن ادارات استان كرمان
  برگزاري مسابقات طناب كشي ويژه كاركنان زن ادارات استان كرمان
 • افتتاح سالن ورزشي مديريت برق بمافتتاح سالن ورزشي مديريت برق بم
  افتتاح سالن ورزشي مديريت برق بم
 • بازديد از مديريت برق شهرستانها و ملاقات با مراجعينبازديد از مديريت برق شهرستانها و ملاقات با مراجعين
  بازديد از مديريت برق شهرستانها و ملاقات با مراجعين
 • برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95
  برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95
 • برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95
  برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95
 • برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95
  برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95
 • برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95
  برگزاری همایش تقدیر از مامورین قرائت و وصول و توزیع برق جنوب استان کرمان.اردیبهشت95
 • بازدیدآقای مهندس توان پورمعاون مدیر کل دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو از مدیریت برق سیرجانبازدیدآقای مهندس توان پورمعاون مدیر کل دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو از مدیریت برق سیرجان
  بازدیدآقای مهندس توان پورمعاون مدیر کل دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو از مدیریت برق سیرجان
 • بازدیدآقای مهندس توان پورمعاون مدیر کل دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو از مدیریت برق سیرجانبازدیدآقای مهندس توان پورمعاون مدیر کل دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو از مدیریت برق سیرجان
  بازدیدآقای مهندس توان پورمعاون مدیر کل دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو از مدیریت برق سیرجان
 • اجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرماناجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  اجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • اجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرماناجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  اجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • اجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرماناجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  اجرای پروژه­های روشنایی معابربلوار با مشارکت شهرداری سیرجان و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • بازدید کارگروه تحقق تجارب وزارت نیرو دوره های آموزشی جایکا ژاپن ؛از شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمانبازدید کارگروه تحقق تجارب وزارت نیرو دوره های آموزشی جایکا ژاپن ؛از شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  بازدید کارگروه تحقق تجارب وزارت نیرو دوره های آموزشی جایکا ژاپن ؛از شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • تصاویرمدیریت محترم عاملتصاویرمدیریت محترم عامل
  تصاویرمدیریت محترم عامل
 • اصلاح و بهسازی شبکه های توزیع برق توسط خط گرماصلاح و بهسازی شبکه های توزیع برق توسط خط گرم
  اصلاح و بهسازی شبکه های توزیع برق توسط خط گرم
 • برگزاری جلسه جمع آوری انشعابات غیر مجاز جهت بهبود تلفات و پایداری شبکه با حضور فرمانده نیروی انتظامی جیرفتبرگزاری جلسه جمع آوری انشعابات غیر مجاز جهت بهبود تلفات و پایداری شبکه با حضور فرمانده نیروی انتظامی جیرفت
  برگزاری جلسه جمع آوری انشعابات غیر مجاز جهت بهبود تلفات و پایداری شبکه با حضور فرمانده نیروی انتظامی جیرفت
 • تامین برق روستای گمین شهرستان جیرفت از طریق انرژی خورشیدیتامین برق روستای گمین شهرستان جیرفت از طریق انرژی خورشیدی
  تامین برق روستای گمین شهرستان جیرفت از طریق انرژی خورشیدی
 • افتتاح طرح برق رسانی به روستاهای شهرستان منوجان توسط استاندار محترم کرمانافتتاح طرح برق رسانی به روستاهای شهرستان منوجان توسط استاندار محترم کرمان
  افتتاح طرح برق رسانی به روستاهای شهرستان منوجان توسط استاندار محترم کرمان
 • بازدید همکاران توزیع شهرستان مشهدبازدید همکاران توزیع شهرستان مشهد
  بازدید همکاران توزیع شهرستان مشهد
 • همایش تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقه مدیریت مصرف در شهرستان بردسیر همایش تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقه مدیریت مصرف در شهرستان بردسیر
  همایش تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقه مدیریت مصرف در شهرستان بردسیر
 • همایش تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقه مدیریت مصرف در شهرستان بردسیر همایش تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقه مدیریت مصرف در شهرستان بردسیر
  همایش تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقه مدیریت مصرف در شهرستان بردسیر
 • راه اندازی دفتر اجرایی برق نظام مهندسی استان کرمانراه اندازی دفتر اجرایی برق نظام مهندسی استان کرمان
  راه اندازی دفتر اجرایی برق نظام مهندسی استان کرمان
 • تامین برق گلزار شهدای حیدراباد صولوئیهتامین برق گلزار شهدای حیدراباد صولوئیه
  تامین برق گلزار شهدای حیدراباد صولوئیه
 • تامین برق گلزار شهدای حیدراباد صولوئیهتامین برق گلزار شهدای حیدراباد صولوئیه
  تامین برق گلزار شهدای حیدراباد صولوئیه
 • تامین برق شهدای گلزار .ده نو کوهستان شهید بامری و شهید پرورشتامین برق شهدای گلزار .ده نو کوهستان شهید بامری و شهید پرورش
  تامین برق شهدای گلزار .ده نو کوهستان شهید بامری و شهید پرورش
 • برق رسانی به روستاها از طریق انرژی خورشیدیبرق رسانی به روستاها از طریق انرژی خورشیدی
  برق رسانی به روستاها از طریق انرژی خورشیدی
 • برگزاري اولين جلسه زيست تودهبرگزاري اولين جلسه زيست توده
  برگزاري اولين جلسه زيست توده
 • برگزاري ورزش صبحگاهي ادارات كرمان در شركتبرگزاري ورزش صبحگاهي ادارات كرمان در شركت
  برگزاري ورزش صبحگاهي ادارات كرمان در شركت
 • جلسه تحقيقات با دانشگاهجلسه تحقيقات با دانشگاه
  جلسه تحقيقات با دانشگاه
 • سمينار مديريت مصرف در بمسمينار مديريت مصرف در بم
  سمينار مديريت مصرف در بم
 • مصاحبه صداي كرمان با مدير محترم عاملمصاحبه صداي كرمان با مدير محترم عامل
  مصاحبه صداي كرمان با مدير محترم عامل
 • بزرگداشت مقام زنبزرگداشت مقام زن
  بزرگداشت مقام زن
 • نشست صميمانه بمناسبت فرارسيدن سال نونشست صميمانه بمناسبت فرارسيدن سال نو
  نشست صميمانه بمناسبت فرارسيدن سال نو
 • برگزاري مسابقات قرآنيبرگزاري مسابقات قرآني
  برگزاري مسابقات قرآني
 • برگزاري مسابقه دارت در ستاد شركتبرگزاري مسابقه دارت در ستاد شركت
  برگزاري مسابقه دارت در ستاد شركت
 • ملاقات با اصحاب رسانهملاقات با اصحاب رسانه
  ملاقات با اصحاب رسانه
 • اصلاح شبكه آسيب ديده از طوفان رودبار جنوباصلاح شبكه آسيب ديده از طوفان رودبار جنوب
  اصلاح شبكه آسيب ديده از طوفان رودبار جنوب
 • دومين نشست با مامورين قرائت،وصول و بازرسي و نصب كنتوردومين نشست با مامورين قرائت،وصول و بازرسي و نصب كنتور
  دومين نشست با مامورين قرائت،وصول و بازرسي و نصب كنتور
 • چهارمين سمينار تحقيقاتي شركتچهارمين سمينار تحقيقاتي شركت
  چهارمين سمينار تحقيقاتي شركت
 • نشست تقدير از ايثارگران شركتنشست تقدير از ايثارگران شركت
  نشست تقدير از ايثارگران شركت
 • اعزام همكاران به حرم ياراعزام همكاران به حرم يار
  اعزام همكاران به حرم يار
 • برگزاري اولين همايش اپراتورهاي 121برگزاري اولين همايش اپراتورهاي 121
  برگزاري اولين همايش اپراتورهاي 121
 • دومين همايش با پيمانكاران شركتدومين همايش با پيمانكاران شركت
  دومين همايش با پيمانكاران شركت
 • برگزاري دومين نشست با جانبازان شركت برگزاري دومين نشست با جانبازان شركت
  برگزاري دومين نشست با جانبازان شركت
 • بازديد از دانشگاه باهنر و برگزاري جلسه مشتركبازديد از دانشگاه باهنر و برگزاري جلسه مشترك
  بازديد از دانشگاه باهنر و برگزاري جلسه مشترك
 • بازديد فرمانده بسيج ادارات شهيد چمران با مديرعامل شركتبازديد فرمانده بسيج ادارات شهيد چمران با مديرعامل شركت
  بازديد فرمانده بسيج ادارات شهيد چمران با مديرعامل شركت
 • بازديد و ديدار با مسئولان شهرستان بم و افتتاح طرح هاي برق رسانيبازديد و ديدار با مسئولان شهرستان بم و افتتاح طرح هاي برق رساني
  بازديد و ديدار با مسئولان شهرستان بم و افتتاح طرح هاي برق رساني
 • تامين برق روستاي باغ سنگي سيرجانتامين برق روستاي باغ سنگي سيرجان
  تامين برق روستاي باغ سنگي سيرجان
 • نصب يادبود تامين برق روستاي باغ سنگي سيرجاننصب يادبود تامين برق روستاي باغ سنگي سيرجان
  نصب يادبود تامين برق روستاي باغ سنگي سيرجان
 • نصب بادسنج در شهرستان بردسيرنصب بادسنج در شهرستان بردسير
  نصب بادسنج در شهرستان بردسير
 • برگزاري ارزيابي شركت توسط وزارت نيروبرگزاري ارزيابي شركت توسط وزارت نيرو
  برگزاري ارزيابي شركت توسط وزارت نيرو
 • برگزاري سمينار با انجمن صنفي كشاورزانبرگزاري سمينار با انجمن صنفي كشاورزان
  برگزاري سمينار با انجمن صنفي كشاورزان
 • جمع آوری انشعابات غیر مجازجمع آوری انشعابات غیر مجاز
  جمع آوری انشعابات غیر مجاز
 • جمع آوری انشعابات غیر مجازجمع آوری انشعابات غیر مجاز
  جمع آوری انشعابات غیر مجاز
 • ملاقات مدیریت عامل با اصحاب رسانهملاقات مدیریت عامل با اصحاب رسانه
  ملاقات مدیریت عامل با اصحاب رسانه
 • ملاقات مدیریت عامل با اصحاب رسانهملاقات مدیریت عامل با اصحاب رسانه
  ملاقات مدیریت عامل با اصحاب رسانه
 • برگزاری مانور پدافند غیر عامل.شهرستان بمبرگزاری مانور پدافند غیر عامل.شهرستان بم
  برگزاری مانور پدافند غیر عامل.شهرستان بم
 • برگزاری مانور پدافند غیر عامل.شهرستان بمبرگزاری مانور پدافند غیر عامل.شهرستان بم
  برگزاری مانور پدافند غیر عامل.شهرستان بم
آلبوم ها
سال 1399،  جهش تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان ميباشد.
Powered by DorsaPortal