در زمینه پروژه های تحقیقاتی و امور مربوط به پژوهش:

کسب رتبه دوم پزوهشی در ارزیابی عملکرد دفاتر تحقیقات در بین شرکت های توزیع در سال 1394 و 1396

کسب رتبه برتر در ارزیابی دو پروژه تحقیقاتی شرکت در طرح های بهینه کاوی اقتصاد مقاومتی (DCU و جعبه انشعاب هوشمند)

کسب مدال برنز در جشنواره اختراعات کره جنوبی در سال 2017

کسب مدال طلا در جشنوارده اختراعات کره جنوبی در سال 2016

رتبه برتر در ارزیابی دفاتر تحقیقات شرکت های توزیع کشور در سال 1397

رتبه برتردر ارزیابی اقتصادی پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته شرکت های توزیع کشور در سال 1397

رتبه دوم در جشنواره نوآوری های شرکتهای توزیع در سال 97 برای پروژه تحقیقاتی ساخت و پیاده سازی سنسور تشخیص میدان دید

رتبه اول در جشنواره نوآوری های شرکتهای توزیع در سال 97 برای پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت جعبه انشعاب هوشمند برق با قابلیت کنترل از راه دور

 

در زمینه مقالات:

بیشترین آمار پذیرش مقالات در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی در بین شرکت های توزیع در سال 95

کسب رتبه اول در ارسال و پذیرش مقاله در بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع در سال 96

در زمینه کتاب :

چاپ بیش از 9 جلد کتاب با حمایت شرکت توزیع جنوب

چاپ کتاب نیروگاه بادی در سال 96

در زمینه ساخت تجهیز:

طراحی و ساخت تجهیزاتی همچون DCU، جعبه انشعاب هوشمند کنتور، سیستم روشنایی معابر هوشمند، سکوی برق کار، کمربند ایمنی با طناب مضاعف، دستگاه تشخیص مه

در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه و پارک علم و فناوری

عقد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری با هدف شناسایی پتانسیل شرکت های دانش بنیان و کنترل کیفیت تجهیزات

راه اندازی نمایشگاه دائمی تجهیزات شبکه توزیع در محل دانشگاه

ارائه کارگاه های آموزشی برای اساتید و دانشجویان

برگزاری جلسات آشنایی دانشجویان و اساتید با فعالیت های حوزه توزیع جنوب

انعقاد قرارداد مادر با دانشگاه ها  و انجام پژوهش های مشترک با اساتید دانشگاه ها ی باهنر و تحصیلات تکمیلی در قالب حمایت از پروژه های دانشجویی

مبادله تفاهم نامه همکاری با دانشگاه در خصوص مباحث علوم اجتماعی

برگزاری جلسات مستمر با دانشگاه و حضور مشخص در دانشگاه به منظور جمع آوری نظرات تخصصی اساتید

عقد قرارداد داده کاوی جهت استخراج موضوعات و نیازهای شرکت در حوزه مشترکین در بهره برداری

دعوت از اساتید جامعه شناسی و اقتصاد انرژی جهت حضور در کمیسیون تحقیقات شرکت

در زمینه پیشنهادات

کسب رتبه برتر در رشد پیشنهادات در بین شرکت های توزیع

 

1x 2x