تعریف پدافند غیرعامل:

1-    پدافند غیر عامل به کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی اطلاق می‌شود که بدون استفاده از ابزار و امکانات نظامی و تسلیحات جنگی بتوان از وارد شدن خسارات و صدمات به مردم، تجهیزات و امکانات موجود در یک منطقه جلوگیری و یا شدت آن‌ها را به حداقل رساند.

 

1x 2x