اصول پدافند غیرعامل:

اصول دفاع غیرعامل، مجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی است که در صورت به کارگیری می ‌ توان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل، تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه‌های شناسایی و آشکارساز، هدف‌یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وی نایل گردید. این اصول عبارتند از:

مکان یابی ، استتار ، اختفاء ، پوشش ، فریب ، پراکندگی ، تفرقه و جابه‌جایی ، مقاوم سازی و استحکامات ، اعلام خبر

1-     مکان ‌ یابی (Site Selection)

 مکان ‌ یابی، انتخاب بهترین و مطلو ‌ ب ‌ ترین نقطه و محل استقرار است به طوری که پنهان و مخفی نمودن نیروی انسانی، وسایل و تجهیزات و فعالیت ‌ ها را به بهترین وجه امکان ‌ پذیر سازد. بنابراین اگر مکان ‌ یابی به خوبی انجام شود، به کارگیری و استفاده از وسایل و ابزار مصنوعی جهت استتار و اختفا ضرورتی پیدا نمی ‌ کند و یا این ضرورت به حداقل ممکن تقلیل خواهد یافت.

 تجربه نشان داده است که مکان یابی صحیح و مطلوب می ‌ تواند مقدار بسیار زیادی از معضلات و مشکلات استتار و اختفا را حل و فصل نموده ضمن آنکه تهدیدات و آسیب ‌ پذیری ‌ های احتمالی را نیز کاهش و تقلیل می‌‌دهد.

 

  

2-    استتار و اختفا (Camouflage and Concealment)

 فن و هنری است که با استفاده از وسایل طبیعی یا مصنوعی امکان کشف و شناسایی نیروها، تجهیزات و تأسیسات را از دیده ‌ بانی، تجسس و عکس ‌ برداری دشمن کاهش داده، مخفی نموده و حفاظت نماید.

 استتار، همرنگ سازی با محیط و اختفا، استفاده صحیح از عوارض طبیعی و مصنوعی زمین می ‌ باشد به طوری که تشخیص هدف توسط دشمن به سختی انجام گرفته و یا با تأخیر انجام پذیرد.

3-    پوشش (Cover)

 پوشش، پنهان سازی و حفاظت تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن می ‌ باشد.

4-    فریب (Deception)

 کلیه اقدامات طراحی شده حیله ‌ گرانه ای است که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نیل به اطلاعات و محاسبه و براورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردد.

 

5-    فریب نظامی (Military Deception)

 اقداماتی که به منظور گمراه ساختن فرماندهان تصمیم ‌ گیرنده دشمن انجام می ‌ شود تا دشمن از توانایی ها، اهداف و عملیات نیروهای خودی آگاه نشود، در نتیجه به اقدام (یا عدم اقدام) خاصی مبادرت ورزد که به انجام مأموریت نیروهای خودی کمک خواهد نمود.

6-     فریب نظامی استراتژیک (Strategic Military Deception)

 فریب نظامی که توسط فرماندهان عالی نظامی و یا در حمایت و پشتیبانی از آنان طراحی و اجرا می ‌ گردد، این فریب به منظور تأثیرگذاردن بر عملیات، سیاست و خط ‌ مشی ‌ های نظامی دشمن صورت می ‌ گیرد. چنانچه اهداف فریبنده در یک طرح فریب بسیار گسترده که هدف آن سردرگمی دشمن در خصوص استراتژی اصلی و یا اهداف استراتژیک باشد، فریب استراتژیک به کار برده می ‌ شود.

 

 

7-    پراکندگی (Dispersion)

 گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات، تأسیسات یا فعالیت ‌ های خودی، به منظور تقلیل آسیب ‌ پذیری آن ها در مقابل تهدیدات، به طوری که مجموعه ‌ ای از آن ها هدف واحدی را تشکیل ندهند.

8-    تفرقه و جابه‌جایی (Separation) :

 جداسازی و جابه­جایی تجهیزات حساس و ارزشمند قابل حمل از یک نقطه به نقطه دیگر جهت کاهش شناسایی و آسیب­پذیری این اهداف می­باشد.

9-    استحکامات ( Fortification )

 ایجاد هرگونه حفاظ که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، گلوله، توپخانه، خمپاره و یا ترکش آن ها مقاومت نموده، مانع صدمه رسیدن به نفرات و یا تجهیزات گردد.

  

10-             اعلام خبر ( Early Warning )

آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر این که عملیات تعرضی دشمن نزدیک می باشد، این هشدار که برای آماده شدن است ممکن است چند دقیقه، چند ساعت، چند روز و یا زمانی طولانی تر از آغاز مخاصمات اعلام گردد. تجهیزات و وسائل اعلام خبر شامل رادار، دیده بانی بصری، آژیر، پیام ها و آگهی های هشدار دهنده از طریق وسایل مختلف از جمله رسانه های گروهی می باشد.

1x 2x