نظرسنجی خدمات الکترونیک

زمان شروع: سه شنبه 01 فروردین 1402
زمان پایان: چهارشنبه 31 خرداد 1402
شفافیت فرایندی - نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
شفافیت فرایندی - نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
شفافیت فرایندی- انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
پاسخ گویی ومسئولیت پذیری- نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
پاسخ گویی ومسئولیت پذیری - امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
پاسخ گویی ومسئولیت پذیری به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
پاسخ گویی ومسئولیت پذیری - راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها
تسلط بر فرآیند- دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
زمان فرایند -تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
زمان فرایند-تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
زمان فرایند- میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرایند- دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
نظام مند بودن فرایند- ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف
نظام مند بودن فرایند- احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
کلیت فرایند- احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
captcha
1x 2x