سوالات متداول

عمومی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و نامه معرفی مسئول ایمنی شرکت از اداره کار((اصل و کپی واسکن در CD))

معرفی مسئول ایمنی شرکت(فردی که به اداره کار معرفی شده است) و نامه دونفر برقکار که دوره ایمنی در برق به مدت 50 ساعت و دوره فن ورز شبکه هوایی به مدت 139 ساعت را گزرانده اند ((اسکن در ((CD

اخذ تاییدیه اصالت دوره های آموزشی برقکاران از دفتر آموزش به صورت نامه کارتابلی که بایستی اصل گواهینامه ها به دفتر آموزش ارائه گردد

لوازم ایمنی فردی گروهی : دو دستگاه سیستم ارتینگ فشار متوسط- دو دستگاه سیستم ارتینگ فشار ضعیف- سیستم های ارتینگ باید نام شرکت بر روی آن حک شود -دستکش عایق فشار متوسط فرش عایق فشار متوسط دارای نام حک شده تولید کننده و کلاس عایقی کلاس 3 یا 4 و لوازم ایمنی فردی : کلاه ایمنی برق(jsp) کفش ایمنی برق- لباس تمام نخی-کمربندایمنی (فوجی یا آدلا)-انبردست- فازمتر((اسکن عکس در ((CD

اخذ مشاوره اقدام کرد ابتدا با تماس با شماره 03432110404 داخلی 1114 و نیز با ارسال ایمیل به
tahghighat.tbjk@yahoo.com
حوزه های مرتبط با پیشنهاد موضوع، پروژه های تحقیقاتی و تمامی موارد حمایتی شرکت در حوزه تحقیقات و پژوهش
مشاوره هم می تواند به صورت تلفنی صورت پذیرد و هم اینکه با تعیین وقت قبلی به صورت حضوری می توان در دفتر تحقیقات مشاوره داد
کتاب منتشر شده با لگو شرکت توزیع به عنوان حامی به چاپ خواهد رسید و نیز در برخی موارد در صورت تایید بخشی از هزینه های چاپ کتاب نیز مورد حمایت خواهد بود.
بعد از اینکه فرم تکمیل گردید جهت بررسی به دفتر تحقیقات ارسال می گردد که در صورت اخذ تاییدیه های لازم به نویسنده اعلام می شود تا نسبت به نگارش کتاب اقدام گردد.
باید ابتدا موضوع پیشنهادی کتاب را از طریق ایمیل و یا شماره تماس های اعلام شده مطرح نمایید تا فرم پروپوزال کتاب جهت تکمیل ارسال گردد.
شرکت توزیع نیروی برق در ترجمه و تالیف کتاب می تواند حمایت داشته باشد.
سقف حمایتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا متفاوت است و بر اساس قرارداد فی مابین تعیین می گردد.
در حال حاضر پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا سقف حمایتی مشخص دارند و در خصوص پایان نامه های کارشناسی در صورت ساخت محصول که جزو نیازهای شرکت باشد در مواردی می تواند مورد حمایت شرکت قرار گیرد.
دانشجویان محترم می توانند با هماهنگی با اساتید خود و با تماس با دفتر تحقیقات موضوع پیشنهادی خود را اعلام نمایند که بعد از بررسی و راهنمایی موضوع از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه و یا دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه برای بررسی نهایی و بر اساس قرارداد حمایتی به شرکت ارسال می گردد و در صورت تصویب نهایی نیز دفتر تحقیقات نامه تصویب و سقف مبلغ حمایتی را به دانشگاه جهت عقد قرارداد ارسال خواهد کرد.
با توجه به عقد قراردادهای همکاری با دو دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی، دانشجویان این دو دانشگاه می توانند با هماهنگی استاد راهنما و دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه نسبت به تعریف موضوع اقدام نمایند و پس از بررسی توسط دفتر تحقیقات و تصویب می توانند از حمایت مالی پروژه دانشجویی بهره مند گردند.
موضوعات پیشنهادی توسط اساتید در قالب پروژه های دانشجویی در دفتر تحقیقات بررسی میگردد و پس از تصویب طی نامه ای به دانشگاه اعلام می گردد. لذا موضوعات بایستی از سمت اساتید راهنما دانشکده ها پیگیری گردد.
حتما بایستی در مقاله نام شرکت توزیع به عنوان حامی طرح ذکر گردد.
حمایت از مقالات صرفا از مقالات استخراجی همکاران شرکت توزیع برق می باشد و محققینی که پروژه تحقیقاتی در شرکت داشتند و مقاله استخراجی خروجی پروژه تحقیقاتی باشد.
در صورتی که مقاله استخراجی خروجی پروژه های تحقیقاتی باشد می تواند مورد حمایت شرکت قرار گیرد
بر اساس شرح خدمات هر پروژه متفاوت است و سقف مشخصی ندارد. محقق بایستی بر اساس شرح خدمات ارائه شده و تحلیل اقتصادی پروژه مبلغ پیشنهادی خود را اعلام نماید که در صورت تصویب مبلغ پیشنهادی به محقق اعلام خواهد شد.
پروژه های ساخت محصول که نیاز صنعت برق باشد مورد حمایت شرکت توزیع می باشد.
با توجه به عقد قراردادهای همکاری با دو دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی، دانشجویان این دو دانشگاه می توانند با هماهنگی استاد راهنما و دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه نسبت به تعریف موضوع اقدام نمایند و پس از بررسی توسط دفتر تحقیقات و تصویب می توانند از حمایت مالی پروژه دانشجویی بهره مند گردند.
در ابتدای تعریف موضوع مشاوره توسط دفتر تحقیقات انجام می شود و بعد از تصویب و تعریف پروژه تحقیقاتی نیز دفتر تحقیقات بر اساس پروپوزال درخواستی محقق حمایت های مالی و حمایتی مورد درخواست را خواهد داشت.

پرسیدن سوال

captcha
1x 2x