سوالات متداول

عمومی
بسته به شرایط زمان آزمون توسط شرکت توانیر اعلام می گردد.
میزان فروش انرژی -تعداد روستاهای برقدار شده -اطلاعات عمومی شبکه توزیع -امارچاههای کشاورزی- تعداد مشترکین 
در ریز سایت آمار و اطلاعات قسمت آمار کلان میتوان مشاهده نمود

دانلود اپلیکیشن از منوی دسترسی سریع سایت شرکت توزیع به آدرسsked.co.ir 

دانلود از اپلیکیشن بازار

ارسال کلمه app به شماره 200008000

دریافت از لینک https://saapa.ir/mobile-app

 

ارسال کد دستوری #شناسه قبض *m* از طریق پیامک به شماره 200008000

پرتال شرکت به آدرس www.sked.co.ir

دفاتر پیشخوان دولت

اپلیکیشن برق من ( دانلود از اپلیکیش بازار )

با نصب اپلیکیشن برق من( دانلود از اپلیکیشن بازار ) و با وارد نمودن شناسه قبض  

دستگاه های pos با وارد نمودن شناسه قبض و پرداخت

دستگاه های ATM با وارد نمودن شناسه قبض و پرداخت

درگاه های بانکی پرداخت online با وارد نمودن شناسه قبض و پرداخت

همراه بانک با وارد نمودن شناسه قبض و پرداخت

سامانه تلفنی 1521 با وارد نمودن شناسه قبض و پرداخت

با نصب اپلیکیشن برق من( دانلود از اپلیکیشن بازار ) با وارد نمودن شناسه قبض

مراجعه به سایت شرکت و کلیک بر روی میز خدمت و استفاده از صفحه (( سامانه خدمات الکترونیک )) پورتال شرکت به آدرس eservices.sked.co.ir و با وارد نمودن شناسه قبض

ارسال کد دستوری #شناسه قبض *b* از طریق پیامک به شماره 200008000

در صورت عدم قرائت کنتور توسط مأمور قرائت (به دلیل حضور نداشتن فرد در محل) صورتحساب علی الحساب با توجه به مصارف دوره مشابه سال قبل صادرمی شود.

در صورتی که در محل حضور نداشتید، آخرین کیلووات مصرفی کنتور را به صورت تلفنی و از طریق شماره های مندرج بر روی قبوض و یا شماره اعلامی از سوی مامور قرائت از طریق پیامک ارسالی اطلاع دهید.

مراجعه به پورتال شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و در قسمت مشاهده خدمات پیمانکاران و ذینفعان لینک مربوطه را مشاهده نمائید.
تاییدیه دفتر حقوقی ، تاییدیه دفتر ایمنی ، نامه مناطق پیشنهادی ، اساسنامه ، روزنامه رسمی ، مدارک شناسایی و تحصیلی و رزومه شرکت

بله با توجه به بازدید ها انجام شده و براساس دستورالعمل تشویق و تنبیه و تصمیمات صورت گرفته در کمیته ها موارد انجام می پذیرد

بله، هرساله پیمانکاران از طریق امور برق ارزیابی شده و نمره و امتیاز آنان به دفتر ایمنی ارسال و داشتن موارد فوق در امتیاز آنها اثر دارد

بله . چون اکثر کارها مهم هم اکنون با خط گرم انجام می گیرد

الف) بازدید سرزده ب) بازدید بر اساس برنامه

الف ) تا زمان اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ب) عدم وجود حادثه و بعد از اخذ تصمیم در کمیته حوادث وکمیته فنی

پرسیدن سوال

captcha
1x 2x