معاونت فروش و خدمات مشترکین

محمود محمودابادی

معاونت فروش و خدمات مشترکین
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۵۶۲۲ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۵۶۲۲

۱

نظارت عالیه بر کلیه مراحل تهیه و تدوین دستورالعمل های فروش انشعابات و ارائه خدمات به مشترکین بر اساس آئین نامه ها و بخش نامه های توانیر به منظور تسهیل و یکنواخت سازی فعالیت های اجرایی در سطح شرکت.

۲

 نظارت بر عملکرد دفاتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات، نظارت بر خدمات مشترکین، نظارت بر بازرسی و لوازم اندازه گیری، مدیریت مصرف و ادارات مشترکین واحدهای اجرایی جهت ایجاد هماهنگی بین آن ها .

۳

نظارت بر وصول صحیح درآمدهای خدمات و انشعاب بر اساس آیین نامه ها و هزینه های برآورد شده به منظور حصول اطمینان از وصول به موقع آن ها.

۴

همکاری در سیاست گذاری های شرکت با در نظر گرفتن برنامه های بلند مدت در زمینه فروش انرژی و وصول مطالبات، فروش انشعاب، بازرسی و مدیریت مصرف.

۵

مسئولیت پاسخگویی به استعلام های دیگر واحدها در زمینه آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق.

۶

پیگیری پاسخگویی به شکایت ها و درخواست های متقاضیان و مشترکین در صورت عدم حصول نتیجه در واحدهای صف.

۷

تائید فرم های اعلام شرایط و اعلام هزینه، قراردادها و ... در حدود اختیارات تفویض شده ستاد.

۸

انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه استفاده از فن آوری های نوین و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز واحدهای زیر مجموعه.

۹

پیش بینی اهداف و اعتبارات، شرکت در جلسات پیش بینی اعتبارات واحدهای زیر مجموعه.

۱۰

پیگیری و نظارت بر فعالیت های اجرایی در زمینه مدیریت مصرف در واحدهای مختلف شرکت.

۱۱

نظارت بر رعایت آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و سایر بخش نامه های مرتبط.

۱۲

نظارت بر محاسبه و توزیع قبوض و حصول اطمینان از صحت قبوض صادره.

۱۳

نظارت بر بایگانی صحیح پرونده های مشترکین.

۱۴

نظارت بر صحت عملکرد سیستم جامع خدمات مشترکین(خدمات پس از فروش و...).

۱۵

نظارت بر تهیه تراز انشعاب و انرژی.

۱۶

نظارت بر صحت کارکرد لوازم اندازه گیری و انجام بازدیدهای دوره ای و موردی.

۱۷

پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات شرکت.

۱۸

نظارت بر صحت عملکرد مدیریت مصرف.

۱۹

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۲۰

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مدیریت دولتی-مالی دولتی فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ-سیرجان ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۳- ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۱۳۹۲/۰۹/۰۸
۴- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵
۵- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
مهارتهاي نوشتاري
اصول علم اقتصاد
صفحه گسترده ها اکسل
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
اي اف کيوام-استقرار نظام سرآمد
کارگاه بهره برداري ازپايگاه منا
دوره توجيهي طرح رشدوارتقامديرا
کارگروهي و حل مسئله
مقدماتي شبکه هوايي
کارگاه تامين اجتماعي مدير مالي
مديريت عمومي
گزارشات مالي درشرکتهاي وابسته
بازآموزي مميزي داخلي کيفيت
آموزش فرمهاي مشترکين
مديريت فرآيند
ويژگيهاي مديران موفق
مديريت بحران
امداد رساني(كمكهاي اوليه)
زبان انگليسي (1-1)
E_اصول حسابداري
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانكاري
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
آشنائي با استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008
بودجه و كنترل
قوانين کاربردي1
آموزش مامورين بازرسي نصب کنتور
نكات ايمني در بحرانهاي طبيعي
الگو برداري سيستماتيك BENCH MARKING
معماري سازماني
مىيريت تعارض
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر
برنامه ريزي استراتژيك
فن بيان و آئين سخنوري
نقش همسران در بهره وري
سمينار ارگونومي
حسابداري قيمت تمام شده.
مديريت برمبناي نگرش مشترکان
آشنائي با قوانين و مقررات مرجع
دوره پرورش ارزيابان
قوانين و مقررات حقوقي قراردادها
آموزش نحوه قرائت کنتورهاي اسکرا
ارزشيابي مميزان
آموزش روساي مشترکين
مهندسي مجدد فرايندها
مهارت يک مفاهيم پايه
مهارت دو ويندوز98
مهارت هفت اينترنت
برنامه ريزي
مهارت سه واژه پردازها
مهارت چهارصفحه گسترده ها
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي
مهارت شش ارائه مطالب
روانشناسي کار
سرپرستي افراد
سازماندهي
اصول ارتباطات
طرح تکريم ارباب رجوع
ج ـاصول ارتباطات کارشناسي
پدافند غير عامل
نقش و جايگاه روابط عمومي
BPM(مديريت فرايندهاي تجاري)
BPM(مديريت فرايندهاي تجاري)
ارزيابي،سنجش و شناخت فساد(عوامل و پيامدهاي فساد اداري)
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
تحول استراتژيک
اصول و مباني تبادل دانش
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
الگو برداري از بهترين(BENCH MARKING)
اصول كاربردي مديريت دانش
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
حقوق شهروندي در نظام اداري.
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي
آموزش مجازي استفاده از نقشه هاي GIS در سيستم خدمات مشتركين
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
تربيت اسلامي با تكيه بر قرآن و احاديث
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران)
ابعاد حقوقي فساد
ابعاد حقوقي فساد
امنيت، نفوذ و روش هاي مقابله با حملات سابيري(SISCO FIREPOWER)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
اصول و مباني انرژيهاي جايگزين و تجديد پذير
برنامه استراتزيک
آموزش مجازي نحوه برگزاري ليگ وصول مطالبات
آموزش نرم افزار مطالعات الگوي مصرف مشتركين
توانمند سازي سرمايه انساني در حوزه پدافند سايبري
آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي بخش خدمات مشترکين(ويژه صنعت برق)
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
مديريت سبز
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
ديناميک وارتعاش محور
اصول مديريت مصرف برق
آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و توانير
شيوه‌هاي نوين موزه‌داري
اصول برگزاري نمايشگاه‌ها
مهارت درون فردي
شخصيت شناسي
مهارت مقابله اي (سري سوم)
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
اصول مميزي فرآيندها بر اساس استانداردهاي مديريت کيفيت
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق)
آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي مزايده و مناقصه

زیر مجموعه ها

1x 2x