مدیر دفتر مهندسی و نظارت

بیژن مجازی دلفارد

مدیر دفتر مهندسی و نظارت
تلفن : ۰۳۴۴۳۲۰۳۰۰۱ فکس : ۰۳۴۴۳۲۳۰۵۲۴

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی برق-قدرت فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۲- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۳- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
۴- ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹
۵- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۶- تکﻨﻴﺴﻴﻦ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ۱۳۷۹/۰۵/۰۸ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
آشنائي ويندوز98
الزامات اموزشي ايزو9000
هاديهاي هوائي روکش دار
ارتباط اثربخش درمحيط کارديپلم
آشنائي بااستانداردهاي شبكه هاي توزيع
مديريت بحران
دوره طراحي شبكه هاي توزيع و تجهيزات(حين كار)
مىيريت تعارض
مديريت زمان
مديريت جلسات اداري
برنامه ريزي استراتژيك
فن بيان و آئين سخنوري
آشنايي با محاسبات الکتريکي و مکانيکي شبکه هاي توزيع
تفکر استراتژيک
آموزش طراحان و جمعداران
ايمني توزيع
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
پدافند غير عامل
سيستمهاي فتوولتائيک و مكان يابي
آشنايي با سيستم مديريت HSE
آموزش مجازي نحوه محاسبات صورتحساب مشتركين
ارزيابي،سنجش و شناخت فساد(عوامل و پيامدهاي فساد اداري)
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
تحول استراتژيک
اصول و مباني تبادل دانش
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
اصول كاربردي مديريت دانش
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
نشست آموزش تخصصي،توجيهي و آگاه سازي
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
كارگاه آموزشي مديريت استرس در شرايط اضطراري
سمينار از حال خوب به بد
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
مهارت توسعه اعتماد
برنامه استراتزيک
تخليه تلفني
سمينار روانشناسي سفري به دنياي درون
مديريت تعارض منافع
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
حل مساله و تصميم گيري
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي
فرهنگ سازماني
مديريت سبز
مديريت سبز
تاب آوري
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
پدافند غيرعامل و پدافند مردم محور
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با رده‌بندي کنگره
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شبکه
روش هاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع
روش هاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع
آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و توانير
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
مديريت اجرايي
مهارت درون فردي
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
مهارت مقابله اي
مهارت مقابله اي (سري سوم)
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
تفکر استراتژيک
اصول ايمني برق
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق)

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x