معاونت مهندسی

حمزه صدیقی

معاونت مهندسی
تلفن : ۰۳۴۴۴۳۴۳۰۰۶ فکس : ۰۳۴۴۴۳۴۳۰۰۳

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی برق-قدرت فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
1- معاونت مهندسی ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 1402/۰5/10
2- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻬﺮﺝ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
3- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻬﺮﺝ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
4- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ-شهرستان بم ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۳۹۴/۰۴/۲۸
5- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ۱۳۹۲/۰۸/۱۷
6- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ - ریگان ۱۳۸۷/۰۹/۰۱ ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
زبان برنامه نويسي دي پي ال
آشنايي با کيفيت توان الکتريکي 1389/10/04
آزمون تعيين سطح زبان انگليسي
مديريت بحران 1399/12/04
E_ايمني در برق پيشرفته 1399/12/04
E_ايمني در برق پيشرفته 1388/10/16
دوره توجيهي بدو استخدام نظام جامع 1389/08/05
دوره آموزش GIS
مىيريت تعارض 1395/07/17
مديريت جلسات اداري 1397/12/07
جانشين پروري-بسته هاي آموزشي دکتر فروغي 1397/08/26
برنامه ريزي استراتژيك
فن بيان و آئين سخنوري 1395/12/11
تفکر استراتژيک 1397/06/19
آموزش سيستم ديسپاچينگ
E_هماهنگي رله هاي حفاظتي 1391/08/20
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل) 1394/07/05
دوره پرورش ارزيابان
سيستمهاي فتوولتائيک و مكان يابي 1394/05/14
آموزش تعميرات سکسيونر و ريکلوزرهاي خريداري شده 1393/03/26
آموزش امنيت عمومي (در فضاي سايبري)
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA 1394/06/08
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA
آموزش نحوه عملكرد سيستمهاي فتوولتائيك و بهره برداري از آنها
آشنايي با سيستم مديريت HSE
آموزش مجازي نحوه محاسبات صورتحساب مشتركين
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ 1397/10/05
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/21
اصول و مباني تبادل دانش 1395/08/05
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
كارگاه آموزش و تمرين ستادي مديريت بحران 1397/02/19
كارگاه آموزشي استارت آپ
نشست آموزش تخصصي،توجيهي و آگاه سازي
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران) 1396/11/02
آموزش دانش نويسي
آموزش مجازي سيستم ارت
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار) 1394/12/05
بازآموزي مديران امور
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي) 1396/11/23
كارگاه آموزشي مديريت استرس در شرايط اضطراري 1397/04/19
جايگزيني کابل خودنگهدار بجاي شبکه سيمي
دوره توجيهي حين کار آموزش تعرفه هاي برق
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
دوره توجيهي حين کار(آموزش مسائل رفاهي)
دوره توجيهي حين کار(آموزش مسائل مالي)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان) 1399/10/03
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان) 1401/04/21
مهارت توسعه اعتماد
برنامه استراتزيک
تخليه تلفني
سمينار روانشناسي سفري به دنياي درون
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي 1400/10/05
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق 1401/04/07
اصول سرپرستي(توسعه فردي) 1400/10/11
انواع بيماريهاي واگير و راههاي پيشگيري(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19) 1399/07/19
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1396/11/23
آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي
مديريت سبز 1399/06/23
ضوابط اجرايي برنامه هاي پاسخگويي بار 1400
تاب آوري 1400/09/20
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
پدافند غيرعامل و پدافند مردم محور
ايمني و بهداشت محيط کار(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19) 1399/07/19
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق 1400/06/02
مديريت استرس 1400/11/17
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس 1400/11/17
آشنايي با رده‌بندي کنگره 1391/05/14
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد 1395/08/27
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شبکه
مکانيزاسيون شبکه هاي توزيع پيشرفته 1390/07/03
آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و توانير 1394/12/15
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
مديريت اجرايي 1397/12/11
مديريت تغيير و تحول 1398/01/28
استانداردهاي حسابداري 35 تحت عنوان ماليات بر درآمد
شخصيت شناسي
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
آشنايي با پست ها و شبکه هاي توزيع 1391/12/20
آشنايي با رله ها و حفاظت در شرکتهاي توزيع 1392/12/05
استاندارد هاي کيفيت برق
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق) 1399/10/24

زیر مجموعه ها

1x 2x