مدیریت برق شهرستان ریگان

جابر مهرآسا

مدیریت برق شهرستان ریگان
تلفن : ۰۳۴۴۴۲۷۱۲۸۸ فکس : ۰۳۴۴۲۷۱۱۰۰

۱

تهیه گزارش کامل ازکارهای انجام شده براساس گزارش های سالیانه کارکنان تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط و تجزیه و تحلیل آنها در مقاطع زمانی مختلف بمنظورارائه به مافوق.

۲

تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلندمدت برای سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث شبکه های توزیع و مشترکین منابع مالی و منابع انسانی در راستای برنامه استراتژیک شرکت.

۳

نظارت برچگونگی عملکردواحداتفاقات وعملیات و برنامه های لازم برای انجام مانورهای مختلف به نحوی که حداقل خاموشی ممکن روی خطوط اعمال شود و همچنین اخذگزارش خاموشیها وحوادث روزانه وتجزیه وتحلیل آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خاموشیها وسرویس دهی بهتر به مشترکین.

۴

کنترل و نظارت برتهیه و اجرای برنامه زمانبندی کاهش تلفات انرژی و حصول اطمینان ازحسن انجام آن.

۵

نظارت و پیگیری مستمردر جهت وصول مطالبات مشترکین، تائید و ارسال لیست مشترکین لاوصول به مافوق .

۶

رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشترکین، متقاضیان برق وهمکاران و انجام اقدامات لازم درجهت افزایش جلب رضایت آنان درقالب قوانین و مقررات و امکانات شرکت.

۷

نظارت بر فعالیتهای مشترکین(فروش انرژی وانشعاب، خدمات پس از فروش، نصب انشعابات ، بازدید دوره ای).

۸

ایجاد و ارتباط و تعامل نزدیک با مقامات مسئول محلی (فرماندار، شهردار، نماینده مردم).

۹

پاسخگویی به موقع و مناسب به درخواستهای واحدهای ستادی و ارائه گزارشات به مقامات مافوق.

۱۰

نظارت برکلیه فعالیتهای اداری وخدماتی شامل دبیرخانه، پرسنلی، کارپردازی، انبار، نقلیه، خدمات و ...

۱۱

نظارت بر عقد قراردادهای پیمانکاری تاسقف اختیارات تنظیمی از ابتدای تهیه تا انتهای عملیات ذیربط پس از تائید مسئولین مربوطه.

۱۲

نظارت و کنترل بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی کارکنان تحت سرپرستی و تاسیسات مطابق با دستورالعمل های صادره به منظور حفظ ایمنی افراد و تاسیسات.

۱۳

نظارت بر اجرای صحیح وظایف واحد مالی جمعداری مطابق با دستورالعمل به منظور اطمینان از صحت عملکرد .

۱۴

نظارت بر فعالیتهای طراحی و مهندسی شامل (اولویت بندی، طراحی، تهیه طرحهای جامع مکانیزاسیون، پیگیری صورت وضعیتها).

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی برق-قدرت لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- کارشناس مسئول کنترل و بازرسی لوازم اندازه گیری ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲- کارشناس کنترل و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
۳- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ فنی ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
دوره توجيهي بدو استخدام 1396/08/23
آشنايي با تجهيزات و لوازم اندازه گيري 1396/05/10
E_تعرفه هاي برق
آموزش سيستم ديسپاچينگ
آموزش نرم افزار بيلينگ
آشنائي با كنتورهاي ديجيتالي 1395/10/26
آموزش امنيت عمومي (در فضاي سايبري)
آموزش مجازي لوازم اندازه گيري و کنتورهاي ديجيتال
آموزش مجازي لوازم اندازه گيري وکنتورهاي ديجيتال(سري دوم)
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA 1394/06/08
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA
آشنايي با سيستم مديريت HSE
دوره آموزشي آشنايي با اكسل
ارزيابي،سنجش و شناخت فساد(عوامل و پيامدهاي فساد اداري)
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/21
آموزش مجازي نحوه صحيح ارسال آمار کاهش پيک
اصول و مباني تبادل دانش 1395/08/05
اصول كاربردي مديريت دانش
اصول كاربردي مديريت دانش
تست كنتورهاي هوشمند(طرح فهام)
آموزش مجازي برنامه استراتژيك سازمان
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
ابعاد حقوقي فساد 1394/02/08
E_اقتصاد انرژي 1398/09/04
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
برنامه استراتزيک
سمينار روانشناسي سفري به دنياي درون
كاليبراسيون 1398/09/20
حل مساله و تصميم گيري
انواع بيماريهاي واگير و راههاي پيشگيري(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19) 1399/07/19
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي 1400/05/13
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز 1400/11/11
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
ايمني و بهداشت محيط کار(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19) 1399/07/19
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
کارگاه تست و نصب لوازم اندازه گيري 1395/07/17
روش هاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع 1399/11/26
روش هاي مدرن قرائت لوازم اندازه گيري
روش هاي مدرن قرائت لوازم اندازه گيري 1399/01/18
تکريم ارباب رجوع 1396/11/07
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
مهارت مقابله اي
مهارت مقابله اي (سري سوم)
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
آشنايي با انواع کنتورهاي ديجيتالي 1397/12/27
آشنايي با نحوه تست لوازم اندازه گيري 1392/04/30

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x