مدیریت برق شهرستان ارزوئیه

داریوش نجم الدینی

مدیریت برق شهرستان ارزوئیه
تلفن : ۰۳۴۴۲۴۸۰۲۵۳ فکس : ۰۳۴۴۲۴۸۰۱۹۳

۱

تهیه گزارش کامل ازکارهای انجام شده براساس گزارش های سالیانه کارکنان تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط و تجزیه و تحلیل آنها در مقاطع زمانی مختلف بمنظورارائه به مافوق.

۲

تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلندمدت برای سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث شبکه های توزیع و مشترکین منابع مالی و منابع انسانی در راستای برنامه استراتژیک شرکت.

۳

نظارت برچگونگی عملکردواحداتفاقات وعملیات و برنامه های لازم برای انجام مانورهای مختلف به نحوی که حداقل خاموشی ممکن روی خطوط اعمال شود و همچنین اخذگزارش خاموشیها وحوادث روزانه وتجزیه وتحلیل آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خاموشیها وسرویس دهی بهتر به مشترکین.

۴

کنترل و نظارت برتهیه و اجرای برنامه زمانبندی کاهش تلفات انرژی و حصول اطمینان ازحسن انجام آن.

۵

نظارت و پیگیری مستمردر جهت وصول مطالبات مشترکین، تائید و ارسال لیست مشترکین لاوصول به مافوق .

۶

رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشترکین، متقاضیان برق وهمکاران و انجام اقدامات لازم درجهت افزایش جلب رضایت آنان درقالب قوانین و مقررات و امکانات شرکت.

۷

نظارت بر فعالیتهای مشترکین(فروش انرژی وانشعاب، خدمات پس از فروش، نصب انشعابات ، بازدید دوره ای).

۸

ایجاد و ارتباط و تعامل نزدیک با مقامات مسئول محلی (فرماندار، شهردار، نماینده مردم).

۹

پاسخگویی به موقع و مناسب به درخواستهای واحدهای ستادی و ارائه گزارشات به مقامات مافوق.

۱۰

نظارت برکلیه فعالیتهای اداری وخدماتی شامل دبیرخانه، پرسنلی، کارپردازی، انبار، نقلیه، خدمات و ...

۱۱

نظارت بر عقد قراردادهای پیمانکاری تاسقف اختیارات تنظیمی از ابتدای تهیه تا انتهای عملیات ذیربط پس از تائید مسئولین مربوطه.

۱۲

نظارت و کنترل بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی کارکنان تحت سرپرستی و تاسیسات مطابق با دستورالعمل های صادره به منظور حفظ ایمنی افراد و تاسیسات.

۱۳

نظارت بر اجرای صحیح وظایف واحد مالی جمعداری مطابق با دستورالعمل به منظور اطمینان از صحت عملکرد .

۱۴

نظارت بر فعالیتهای طراحی و مهندسی شامل (اولویت بندی، طراحی، تهیه طرحهای جامع مکانیزاسیون، پیگیری صورت وضعیتها).

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
تکنولوژی برق-قدرت لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺯﻭﺋﻴﻪ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۲- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۳- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ ﻭﺁﻣﺎﺭ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
۴- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹
۵- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
۶- ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺷﻴﻔﺖ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ۱۳۷۸/۰۸/۲۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
صفحه گسترده ها اکسل
هاديهاي هوائي روکش دار
اصول ومباني جي آي اس
ارتباط اثربخش با محيط و ديگران فوق ديپلم
سيستم زمين واندازه گيري مقاومت
سيمبان راننده
آشنائي باويندوز98
نجات فردبرق گرفته دربالاي تير
تعميرتابلوهاي برق
ايمني عمومي ويژه کارگران برقکار
مقدمات تعميرات خطگرم
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
آموزش نرم افزار جهان نما
سركابل و مفصل بندي
سركابل و مفصل بندي
كارگاه سركابل و مفصل بندي
آشنايي با كليد هاي توزيع و فوق توزيع و نحوه تعمير و نگهداري آن
دوره آموزش GIS
مديريت زمان
مديريت جلسات اداري
برنامه ريزي استراتژيك
تفکر استراتژيک
مانور شبكه هاي توزيع
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
مهندسي مجدد فرايندها
قرائت کنتورهاي اليت
پدافند غير عامل
سيستمهاي فتوولتائيک و مكان يابي
سيستمهاي فتوولتائيک و مكان يابي
آموزش مجازي بازديد و بهره برداري سيستمهاي فتوولتائيک
آموزش امنيت عمومي (در فضاي سايبري)
آشنايي با GIS
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA
ارزيابي ريسكهاي شغلي به روش FMEA
آموزش مجازي سرويس و تعميرات نرم افزار PM
تعمير و نگهداري سيستمهاي فتوولتائيك
آشنايي با سيستم مديريت HSE
آموزش مجازي نرم افزار مركز تماس
مديريت دانش
آموزش مجازي نرم افزار سرويس و نگهداري pm
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
دوره توسعه فردي-سري دوم
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
اصول كاربردي مديريت دانش
آموزش مربيان و مدرسان
نشست آموزش تخصصي،توجيهي و آگاه سازي
دوره آموزشي 5S
ايمني و كنترل ضايعات خط گرم
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
آموزش نرم افزار ديگ سايلنت
بازآموزي مديران امور
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
كارگاه آموزشي مديريت استرس در شرايط اضطراري
جايگزيني کابل خودنگهدار بجاي شبکه سيمي
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
مهارت توسعه اعتماد
برنامه استراتزيک
تخليه تلفني
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
حل مساله و تصميم گيري
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
فرهنگ سازماني
مديريت سبز
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
پدافند غيرعامل و پدافند مردم محور
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شبکه
کارگاه بهره برداري از شبکه هاي 20kv و مانورهاي عملياتي
تجزيه و تحليل حوادث شبکه
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
هماهنگي رله هاي حفاظتي
مديريت اجرايي
استانداردهاي حسابداري 35 تحت عنوان ماليات بر درآمد
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
مهارت مقابله اي (سري دوم)
مهارت مقابله اي (سري سوم)
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
اصول عيب يابي ، تعمير و نگهداري ترانسفور ماتور هاي توزيع
فنون مذاکره و فن دفاع

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x