مدیریت برق شهرستان فاریاب

اردشير رئيسي

مدیریت برق شهرستان فاریاب
تلفن : 0 فکس : --

۱

تهیه گزارش کامل ازکارهای انجام شده براساس گزارش های سالیانه کارکنان تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط و تجزیه و تحلیل آنها در مقاطع زمانی مختلف بمنظورارائه به مافوق.

۲

تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلندمدت برای سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث شبکه های توزیع و مشترکین منابع مالی و منابع انسانی در راستای برنامه استراتژیک شرکت.

۳

نظارت برچگونگی عملکردواحداتفاقات وعملیات و برنامه های لازم برای انجام مانورهای مختلف به نحوی که حداقل خاموشی ممکن روی خطوط اعمال شود و همچنین اخذگزارش خاموشیها وحوادث روزانه وتجزیه وتحلیل آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خاموشیها وسرویس دهی بهتر به مشترکین.

۴

کنترل و نظارت برتهیه و اجرای برنامه زمانبندی کاهش تلفات انرژی و حصول اطمینان ازحسن انجام آن.

۵

نظارت و پیگیری مستمردر جهت وصول مطالبات مشترکین، تائید و ارسال لیست مشترکین لاوصول به مافوق .

۶

رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشترکین، متقاضیان برق وهمکاران و انجام اقدامات لازم درجهت افزایش جلب رضایت آنان درقالب قوانین و مقررات و امکانات شرکت.

۷

نظارت بر فعالیتهای مشترکین(فروش انرژی وانشعاب، خدمات پس از فروش، نصب انشعابات ، بازدید دوره ای).

۸

ایجاد و ارتباط و تعامل نزدیک با مقامات مسئول محلی (فرماندار، شهردار، نماینده مردم).

۹

پاسخگویی به موقع و مناسب به درخواستهای واحدهای ستادی و ارائه گزارشات به مقامات مافوق.

۱۰

نظارت برکلیه فعالیتهای اداری وخدماتی شامل دبیرخانه، پرسنلی، کارپردازی، انبار، نقلیه، خدمات و ...

۱۱

نظارت بر عقد قراردادهای پیمانکاری تاسقف اختیارات تنظیمی از ابتدای تهیه تا انتهای عملیات ذیربط پس از تائید مسئولین مربوطه.

۱۲

نظارت و کنترل بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی کارکنان تحت سرپرستی و تاسیسات مطابق با دستورالعمل های صادره به منظور حفظ ایمنی افراد و تاسیسات.

۱۳

نظارت بر اجرای صحیح وظایف واحد مالی جمعداری مطابق با دستورالعمل به منظور اطمینان از صحت عملکرد .

۱۴

نظارت بر فعالیتهای طراحی و مهندسی شامل (اولویت بندی، طراحی، تهیه طرحهای جامع مکانیزاسیون، پیگیری صورت وضعیتها).

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسي تكنولوإي برق-قدرت- فوق ليسانس-مديريت اجرايي
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مسئول اموردفتري وآمار و گزارشات 1378/06/20 1387/07/30
کار پرداز و مامور خرید 1387/08/01 1388/06/15
تكنسين شيفت وعمليات وتعميرات 1391/07/29 1396/02/31
کارپردازو کارشناس خرید 1396/01/03 1398/04/16
رييس اداره نظارت برحمل ونقل 1398/04/17 1402/02/13
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
آشنائي با نظام تحول اداري ديپلم
آشنائي با نظام تحول اداري فوق ديپلم
ارتباط اثربخش درمحيط کارديپلم
ارتباط اثربخش درمحيط کارديپلم
سيمبان راننده
تست وتعميرات ترانسفورهاي توزيع
اخلاق فردي اجتماعي اداري .
امداد رساني(كمكهاي اوليه)
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
بودجه و كنترل
اطفائ حريق
بودجه ريزي عملياتي
آداب و اسرار نماز
پولشويي
آموزش نرم افزار حسابداري جمعداريها
دوره آموزشي آشنايي با اكسل
احكام زندگي در اسلام
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
اصول كاربردي مديريت دانش
آموزش مجازي آشنايي با تجهيزات شبكه
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
بررسي مسائل و مشكلات انبارها
تربيت اسلامي با تكيه بر قرآن و احاديث
ابعاد حقوقي فساد
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي
مثلث افكار احساسات و رفتار در تعاملات خانوادگي
سبک زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني
مديريت سبز
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با قوانين و مقررات حوزه ورزش و سلامت
تعاريف و مفاهيم نظري قانون محاسبات عمومي
اصول حسابداري
قانون کار و تامين اجتماعي
سيستم حسابداري متحدالشکل موردعمل درصنعت آب و برق (سيستم هارزا)
استانداردهاي حسابداري 35 تحت عنوان ماليات بر درآمد
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
برنامه‏ريزي و کنترل امور خدمات

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x