دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

محمد ستوده نیاکرانی

دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۱۰۹۷ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۱

۱

نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی, برنامه ریزی و هماهنگی جلسات هیات مدیره و مدیرعامل بر اساس درخواست واحدهای داخلی و خارجی, تشخیص مدیرعامل, الزامات قانونی و. . . به منظور برگزاری به موقع جلسات.

۲

 نظارت بر ثبت تمام تصمیمات هیأت مدیره در دفتر مربوطه و پیگیری در به امضاء رساندن آن ها توسط رئیس هیأت مدیره و اعضاءحاضر در جلسه.

۳

ارجاع موضوعات قابل طرح در جلسات هیات مدیره براساس بررسی های کارشناسی شده به منظور تنظیم دستور جلسه هیات مدیره .

۴

تهیه و ابلاغ مصوبات هیات مدیره / کمیسیون ترک مناقصه براساس مجوزهای اخذ شده به منظور ابلاغ به واحدهای مربوطه .

۵

نظارت بر پیگیری اجرای مصوبات هیات مدیره براساس تصمیمات اتخاذ شده به منظور حصول اطمینان از اجرای به موقع مصوبات .

۶

نظارت بر تهیه, تنظیم و اجرای برنامه حسابرسی داخلی و گزارش نهایی آن براساس استانداردهای حرفه ای به منظور حصول اطمینان از صحت و کفایت عملیات مالی و غیر مالی در سطح شرکت .

۷

انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای سازمان (در مورد مسائل مالی , حقوقی و فنی ) براساس تشخیص و دستورمدیرعامل به منظور پیشبرد اهداف سازمان .

۸

تنظیم برنامه جلسات مجمع عمومی و تهیه صورتجلسات تصویب شده طبق قوانین و مقررات.

۹

 نظارت بر ارجاع دستور جلسه ها جهت ارسال به اعضاء هیأت مدیره.

۱۰

 حصول اطمینان از انطباق مصوبات با قوانین وآئین نامه های مربوطه قبل از ابلاغ آن ها.

۱۱

ارائه گزارش در مورد مصوبات اجرا شده واجرا نشده به هیئت مدیره و مدیرعامل.

۱۷

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن.

۱۸

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مدیریت دولتی فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲ -سرﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۳-ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭی ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
۴- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
۵-ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
۶- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان ۱۳۷۷/۰۴/۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
مهارتهاي نوشتاري
اصول علم اقتصاد
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
احكام زندگي در اسلام
آزمون تعيين سطح زبان انگليسي
اي اف کيوام-استقرار نظام سرآمد
دوره توجيهي طرح رشدوارتقامديرا
کارگروهي و حل مسئله
کارگاه تامين اجتماعي مدير مالي
مديريت عمومي
آشنائي باويندوز98
گزارشات مالي درشرکتهاي وابسته
صورتهاي مالي براساس استاندارد
سيستمهاي متحدالشکل حسابداري
آموزش واژه پرداز word
اخلاق فردي اجتماعي اداري .
امداد رساني(كمكهاي اوليه)
E_اصول حسابداري
راههاي شناخت,پيشگيري و مبارزه با فساد اداري
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
بودجه و كنترل
قوانين کاربردي1
زبان انگليسي (1-3)
زبان انگليسي (1-4)
نكات ايمني در بحرانهاي طبيعي
روابط سالم زن وشوهر
ايمني عمومي وآتش نشاني
تفكر سيستمي
مىيريت تعارض
زبان انگليسي (1-2)
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر
برنامه ريزي استراتژيك
مهندسي ارزش
فن بيان و آئين سخنوري
نقش همسران در بهره وري
سمينار ارگونومي
آيين نامه برگزاري مناقصه و مزايده در معاملات داخلي
سمينار تفکر سيستمي
حسابداري قيمت تمام شده.
تفکر استراتژيک
تنظيم قراردادها
آشنائي با قوانين و مقررات مرجع
دوره پرورش ارزيابان
کاهش ضايعات در انبار
قوانين و مقررات حقوقي قراردادها
آموزش سيستم کارتابل دوره دوم
مهندسي مجدد فرايندها
برنامه ريزي
روانشناسي کار
سرپرستي افراد
سازماندهي
اصول ارتباطات
بودجه بندي جامع
ج ـاصول ارتباطات کارشناسي
آشنايي با مقررات طرح هاي عمراني
فرقه هاي نوظهور
پولشويي
پولشويي
آشنايي با سيستم مديريت HSE
آشنايي با قراردادهاي اجاره،خريد كالا و نحوه برآورد قيمت پايه مناقصات
تفسير آيات برگزيده قرآن کريم
تفسير آيات برگزيده قرآن کريم
آشنايي با مديريت پيمان و قراردادها(مديران شهري)
بازشناسي مفهوم توسعه در قرن 21و توسعه استانها در گرو برنامه ريزي منطقه اي مشاركت محور
تنظيم قراردادها و چالشهاي حقوقي آن
روخواني و روانخواني قرآن كريم
پرسش و پاسخهاي اعتقادي(سي روز سي درس)
تضمينات در معاملات دولتي
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
آشنايي با استاندارد سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001:2015
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
تحول استراتژيک
کمک هاي اوليه
تغذيه در ماه مبارک رمضان
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
الگو برداري از بهترين(BENCH MARKING)
اصول كاربردي مديريت دانش
سمينار آسيب شناسي عوامل و موانع انساني بهره وري شغلي كاركنان و سازمانها
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
حقوق شهروندي در نظام اداري.
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران)
تله هاي دهني در روابط زوجين
دوره آموزشي 5S
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي
سمينار مديريت ذهن
مميزي داخلي ايزو 9001-2015
استرس زدايي در محيط كار و زندگي
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
سمينار آتش نشاني و اطفاء حريق
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران)
ابعاد حقوقي فساد
آموزش مميزي HSE
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
مهارت توسعه اعتماد
آشنايي با فهرست بها ي توزيع و نحوه تعديل احاد بهاي پيمان ها
تعديل آحاد بهاي پيمان
تخليه تلفني
اقتصاد مقاومتي.
سمينار مديريت استرس در بحرانهاي اقتصادي
تربيت فرزند
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
حل مساله و تصميم گيري
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي وخدماتي کشور و حمايت از توليد داخلي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار
مديريت سبز
مقابله با بحران
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
آزمايشگاه رله و حفاظت بخش نيروگاهي
آشنايي با فهرست بهاي توزيع و نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان‌ها (شرکت‌هاي توزيع نيروي برق)
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن
آشنايي با قوانين سازمان بازرسي کل کشور
اجراي بودجه
اصول و مفاهيم سازمان‌دهي
حسابداري دولتي اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي
قانون کار و تامين اجتماعي
مدل تعالي سازماني(EFQM)
مديريت بهره وري
مديريت تغيير و تحول
اصول برگزاري نمايشگاه‌ها
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
دوره آموزشي ويژه مديران دفاتر هيئت مديره و مسئولين حسابرسي داخلي
تفکر استراتژيک
آشنايي با فهرست بها و کاربردهاي آن
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
اقتصاد مهندسي
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران
فنون مذاکره و فن دفاع

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x