مدیریت برق شهرستان نرماشیر

مصطفی پرورش

مدیریت برق شهرستان نرماشیر
تلفن : ۰۳۴۴۴۳۶۱۲۹۲ فکس : ۰۳۴۴۴۳۶۱۲۹۱

۱

تهیه گزارش کامل ازکارهای انجام شده براساس گزارش های سالیانه کارکنان تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط و تجزیه و تحلیل آنها در مقاطع زمانی مختلف بمنظورارائه به مافوق.

۲

تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلندمدت برای سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث شبکه های توزیع و مشترکین منابع مالی و منابع انسانی در راستای برنامه استراتژیک شرکت.

۳

نظارت برچگونگی عملکردواحداتفاقات وعملیات و برنامه های لازم برای انجام مانورهای مختلف به نحوی که حداقل خاموشی ممکن روی خطوط اعمال شود و همچنین اخذگزارش خاموشیها وحوادث روزانه وتجزیه وتحلیل آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خاموشیها وسرویس دهی بهتر به مشترکین.

۴

کنترل و نظارت برتهیه و اجرای برنامه زمانبندی کاهش تلفات انرژی و حصول اطمینان ازحسن انجام آن.

۵

نظارت و پیگیری مستمردر جهت وصول مطالبات مشترکین، تائید و ارسال لیست مشترکین لاوصول به مافوق .

۶

رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشترکین، متقاضیان برق وهمکاران و انجام اقدامات لازم درجهت افزایش جلب رضایت آنان درقالب قوانین و مقررات و امکانات شرکت.

۷

نظارت بر فعالیتهای مشترکین(فروش انرژی وانشعاب، خدمات پس از فروش، نصب انشعابات ، بازدید دوره ای).

۸

ایجاد و ارتباط و تعامل نزدیک با مقامات مسئول محلی (فرماندار، شهردار، نماینده مردم).

۹

پاسخگویی به موقع و مناسب به درخواستهای واحدهای ستادی و ارائه گزارشات به مقامات مافوق.

۱۰

نظارت برکلیه فعالیتهای اداری وخدماتی شامل دبیرخانه، پرسنلی، کارپردازی، انبار، نقلیه، خدمات و ...

۱۱

نظارت بر عقد قراردادهای پیمانکاری تاسقف اختیارات تنظیمی از ابتدای تهیه تا انتهای عملیات ذیربط پس از تائید مسئولین مربوطه.

۱۲

نظارت و کنترل بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی کارکنان تحت سرپرستی و تاسیسات مطابق با دستورالعمل های صادره به منظور حفظ ایمنی افراد و تاسیسات.

۱۳

نظارت بر اجرای صحیح وظایف واحد مالی جمعداری مطابق با دستورالعمل به منظور اطمینان از صحت عملکرد .

۱۴

نظارت بر فعالیتهای طراحی و مهندسی شامل (اولویت بندی، طراحی، تهیه طرحهای جامع مکانیزاسیون، پیگیری صورت وضعیتها).

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
برق - قدرت فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱-مدیر برق شهرستان ریگان ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ - بم ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
۳- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ- بم ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ر
۴- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺯﻣﻴﻨﻲ- بم ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ۱۳۹۲/۰۸/۱۷
۵- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﺷﺎﻫﻤﺎﺭﺍﻥ ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
۶- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻳﮕﺎﻥ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
۷- کاﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺎﺭ- بم ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
بهداشت رواني در محيط کار
قانونهاي مادر در ايران 1389/10/22
مانور در شبکه هاي توزيع 1387/10/28
امداد رساني(كمكهاي اوليه)
اصول مديريت مصرف برق صنايع 1391/08/20
سيستم مديريت ايمني(OHSAS) 1388/02/01
بودجه و كنترل 1388/09/24
دوره توجيهي بدو استخدام 1389/05/11
الگو برداري سيستماتيك BENCH MARKING 1391/08/20
دوره آموزش GIS 1390/09/04
مىيريت تعارض 1397/11/30
مديريت زمان 1396/08/02
مديريت جلسات اداري 1397/12/07
تفکر استراتژيک 1397/06/19
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
پدافند غير عامل
آشنايي با سيستم مديريت HSE
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ 1397/10/05
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/21
دوره توسعه فردي-سري دوم
تحول استراتژيک 1398/05/28
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
آموزش نرم افزار ارجاعات
نشست آموزش تخصصي،توجيهي و آگاه سازي
آموزش دانش نويسي
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
بازآموزي مديران امور
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي) 1396/11/23
كارگاه آموزشي مديريت استرس در شرايط اضطراري 1397/04/19
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
ابعاد حقوقي فساد 1394/02/08
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان) 1401/04/21
مهارت توسعه اعتماد
تخليه تلفني
نظام تصميم گيري در امور اداري 1397/11/23
تربيت فرزند
مديريت تعارض منافع 1399/12/03
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي 1400/10/05
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق 1401/04/07
اصول سرپرستي(توسعه فردي) 1400/10/11
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز 1400/11/11
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1396/11/23
آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي
مديريت سبز 1399/11/15
تاب آوري 1400/09/20
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
پدافند غيرعامل و پدافند مردم محور
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق 1400/06/02
مديريت استرس 1400/11/17
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس 1400/11/17
آشنايي با شوراهاي حل اختلاف
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شبکه
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
مديريت اجرايي 1397/12/11
تفکر استراتژيک
شخصيت شناسي
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
آشنايي با نحوه تست لوازم اندازه گيري 1392/04/08
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
فنون مذاکره و فن دفاع 1398/08/18

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x