مدیریت برق شهرستان بردسیر

مهدی عالم زاده

مدیریت برق شهرستان بردسیر
تلفن : ۰۳۴۳۳۵۲۰۱۰۰ فکس : ۰۳۴۳۳۵۲۷۷۷۷

۱

تهیه گزارش کامل ازکارهای انجام شده براساس گزارش های سالیانه کارکنان تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط و تجزیه و تحلیل آنها در مقاطع زمانی مختلف بمنظورارائه به مافوق.

۲

تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلندمدت برای سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث شبکه های توزیع و مشترکین منابع مالی و منابع انسانی در راستای برنامه استراتژیک شرکت.

۳

نظارت برچگونگی عملکردواحداتفاقات وعملیات و برنامه های لازم برای انجام مانورهای مختلف به نحوی که حداقل خاموشی ممکن روی خطوط اعمال شود و همچنین اخذگزارش خاموشیها وحوادث روزانه وتجزیه وتحلیل آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خاموشیها وسرویس دهی بهتر به مشترکین.

۴

کنترل و نظارت برتهیه و اجرای برنامه زمانبندی کاهش تلفات انرژی و حصول اطمینان ازحسن انجام آن.

۵

نظارت و پیگیری مستمردر جهت وصول مطالبات مشترکین، تائید و ارسال لیست مشترکین لاوصول به مافوق .

۶

رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشترکین، متقاضیان برق وهمکاران و انجام اقدامات لازم درجهت افزایش جلب رضایت آنان درقالب قوانین و مقررات و امکانات شرکت.

۷

نظارت بر فعالیتهای مشترکین(فروش انرژی وانشعاب، خدمات پس از فروش، نصب انشعابات ، بازدید دوره ای).

۸

ایجاد و ارتباط و تعامل نزدیک با مقامات مسئول محلی (فرماندار، شهردار، نماینده مردم).

۹

پاسخگویی به موقع و مناسب به درخواستهای واحدهای ستادی و ارائه گزارشات به مقامات مافوق.

۱۰

نظارت برکلیه فعالیتهای اداری وخدماتی شامل دبیرخانه، پرسنلی، کارپردازی، انبار، نقلیه، خدمات و ...

۱۱

نظارت بر عقد قراردادهای پیمانکاری تاسقف اختیارات تنظیمی از ابتدای تهیه تا انتهای عملیات ذیربط پس از تائید مسئولین مربوطه.

۱۲

نظارت و کنترل بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی کارکنان تحت سرپرستی و تاسیسات مطابق با دستورالعمل های صادره به منظور حفظ ایمنی افراد و تاسیسات.

۱۳

نظارت بر اجرای صحیح وظایف واحد مالی جمعداری مطابق با دستورالعمل به منظور اطمینان از صحت عملکرد .

۱۴

نظارت بر فعالیتهای طراحی و مهندسی شامل (اولویت بندی، طراحی، تهیه طرحهای جامع مکانیزاسیون، پیگیری صورت وضعیتها).

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
تکنولوژی برق-قدرت لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﺷﺎﻫﻤﺎﺭﺍﻥ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ ۱۳۹۲/۰۶/۲۲
۲- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
۳- ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺷﻴﻔﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ۱۳۸۴/۰۱/۱۶ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
آشنائي بااستانداردهاي شبكه هاي توزيع
مديريت بحران
آشنايي با مفاهيم مالي
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
سركابل و مفصل بندي
ايمني دربرق..
كارگاه سركابل و مفصل بندي
دوره توجيهي بدو استخدام
آشنايي با كليد هاي توزيع و فوق توزيع و نحوه تعمير و نگهداري آن
دوره آموزش GIS
مىيريت تعارض
مديريت جلسات اداري
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر
برنامه ريزي استراتژيك
فن بيان و آئين سخنوري
سمينار ارگونومي
پيشگيري از حوادث ناشي از كار
تفکر استراتژيک
آشنائي باتابلوهاي توزيع فشارضع
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
روش هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش
مهارت يک مفاهيم پايه
مهارت دو ويندوز98
مهارت هفت اينترنت
پدافند غير عامل
پدافند غير عامل
نقش و جايگاه روابط عمومي
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
اصول و مباني تبادل دانش
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
كارگاه آموزشي استارت آپ
نشست آموزش تخصصي،توجيهي و آگاه سازي
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران)
منشور حقوق شهروندي
دوره آموزشي 5S
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
بازآموزي مديران امور
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
كارگاه آموزشي مديريت استرس در شرايط اضطراري
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران)
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
عوامل و پيامدهاي فساد اداري
ابعاد حقوقي فساد
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
مهارت توسعه اعتماد
برنامه استراتزيک
تخليه تلفني
مديريت تعارض منافع
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
انواع بيماريهاي واگير و راههاي پيشگيري(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19)
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي
مديريت سبز
تاب آوري
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
پدافند غيرعامل و پدافند مردم محور
ايمني و بهداشت محيط کار(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19)
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با رده‌بندي کنگره
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شبکه
مديريت مالي براي مديران غير مالي - 24
مديريت اجرايي
شيوه‌هاي نوين موزه‌داري
اصول برگزاري نمايشگاه‌ها
بازآموزي آتش نشاني و اطفاء حريق
مهارت درون فردي
شخصيت شناسي
مهارت مقابله اي (سري سوم)
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق)
فنون مذاکره و فن دفاع

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x