مدیریت برق شهرستان بافت

حسین یکتا

مدیریت برق شهرستان بافت
تلفن : ۰۳۴۴۲۴۲۳۳۷۲ فکس : ۰۳۴۴۲۴۲۳۹۶۴

۱

تهیه گزارش کامل ازکارهای انجام شده براساس گزارش های سالیانه کارکنان تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط و تجزیه و تحلیل آنها در مقاطع زمانی مختلف بمنظورارائه به مافوق.

۲

تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلندمدت برای سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث شبکه های توزیع و مشترکین منابع مالی و منابع انسانی در راستای برنامه استراتژیک شرکت.

۳

نظارت برچگونگی عملکردواحداتفاقات وعملیات و برنامه های لازم برای انجام مانورهای مختلف به نحوی که حداقل خاموشی ممکن روی خطوط اعمال شود و همچنین اخذگزارش خاموشیها وحوادث روزانه وتجزیه وتحلیل آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خاموشیها وسرویس دهی بهتر به مشترکین.

۴

کنترل و نظارت برتهیه و اجرای برنامه زمانبندی کاهش تلفات انرژی و حصول اطمینان ازحسن انجام آن.

۵

نظارت و پیگیری مستمردر جهت وصول مطالبات مشترکین، تائید و ارسال لیست مشترکین لاوصول به مافوق .

۶

رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشترکین، متقاضیان برق وهمکاران و انجام اقدامات لازم درجهت افزایش جلب رضایت آنان درقالب قوانین و مقررات و امکانات شرکت.

۷

نظارت بر فعالیتهای مشترکین(فروش انرژی وانشعاب، خدمات پس از فروش، نصب انشعابات ، بازدید دوره ای).

۸

ایجاد و ارتباط و تعامل نزدیک با مقامات مسئول محلی (فرماندار، شهردار، نماینده مردم).

۹

پاسخگویی به موقع و مناسب به درخواستهای واحدهای ستادی و ارائه گزارشات به مقامات مافوق.

۱۰

نظارت برکلیه فعالیتهای اداری وخدماتی شامل دبیرخانه، پرسنلی، کارپردازی، انبار، نقلیه، خدمات و ...

۱۱

نظارت بر عقد قراردادهای پیمانکاری تاسقف اختیارات تنظیمی از ابتدای تهیه تا انتهای عملیات ذیربط پس از تائید مسئولین مربوطه.

۱۲

نظارت و کنترل بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی کارکنان تحت سرپرستی و تاسیسات مطابق با دستورالعمل های صادره به منظور حفظ ایمنی افراد و تاسیسات.

۱۳

نظارت بر اجرای صحیح وظایف واحد مالی جمعداری مطابق با دستورالعمل به منظور اطمینان از صحت عملکرد .

۱۴

نظارت بر فعالیتهای طراحی و مهندسی شامل (اولویت بندی، طراحی، تهیه طرحهای جامع مکانیزاسیون، پیگیری صورت وضعیتها).

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مدیریت دولتی فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﻨﻮﺝ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۲- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۳- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
۴- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۰/۰۹/۱۱
۵- ﮐﻤﮏ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ ۱۳۷۸/۰۱/۲۸ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
ارتباط اثربخش درمحيط کارديپلم
سيمبان راننده
آموزش کنتورهاي الکترونيکي
خط گرم توزيع مقدماتي
مقدمات تعميرات خطگرم
آشنايي با مفاهيم مالي
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
روشهاي تعيين تعرفه برق
برقكاري شبكه هوائي..
مىيريت تعارض
ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
مديريت جلسات اداري
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر
برنامه ريزي استراتژيك
فن بيان و آئين سخنوري
سمينار ارگونومي
تفکر استراتژيک
آشنائي با كنتورهاي ديجيتالي
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
آموزش کنتورهاي اسي ائي5000
آموزش ميلي آمپرمترکلمپي
آموزش قرائت کنتورهاي ام پي
پدافند غير عامل
پدافند غير عامل
نقش و جايگاه روابط عمومي
آشنايي با سيستم مديريت HSE
آموزش نرم افزار حسابداري جمعداريها
آموزش مجازي نحوه محاسبات صورتحساب مشتركين
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
اصول و مباني تبادل دانش
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
اصول كاربردي مديريت دانش
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
كارگاه آموزشي استارت آپ
نشست آموزش تخصصي،توجيهي و آگاه سازي
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران)
دوره آموزشي 5S
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
بازآموزي مديران امور
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
كارگاه آموزشي مديريت استرس در شرايط اضطراري
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران)
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
سمينار از حال خوب به بد
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
مهارت توسعه اعتماد
برنامه استراتزيک
سمينار پاسخگويي و مسوليت پذيري
تخليه تلفني
سمينار روانشناسي سفري به دنياي درون
تربيت فرزند
مديريت تعارض منافع
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
حل مساله و تصميم گيري
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي
فرهنگ سازماني
مديريت سبز
تاب آوري
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
پدافند غيرعامل و پدافند مردم محور
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شبکه
مديريت مالي براي مديران غير مالي - 24
آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و توانير
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
مديريت اجرايي
شيوه‌هاي نوين موزه‌داري
مهارت درون فردي
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
مهارت مقابله اي (سري دوم)
مهارت مقابله اي (سري سوم)
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
دوره آموزش عالي HSE
تفکر استراتژيک
فنون مذاکره و فن دفاع

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x