مدیریت برق شهرستان رودبار جنوب

هادی اميری دوماری

مدیریت برق شهرستان رودبار جنوب
تلفن : 0 فکس : --

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی برق-قدرت فوق لیسانس 1394/07/07
مهندسي برق قدرت لیسانس 1391/07/15
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
رئيس اداره نظارت بر بهره برداري-جیرفت 1401/01/01 1402،02،13
رئيس اداره بهره برداري 1398،06،03 1400،02،25
كارشناس مسئول نظارت بر طراحي GIS 1395،04،18 1398،06،02
كارشناس كارآموز فني 1392،04،01 1395،04،17
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ موردی یافت نشد

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x