دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

رضوان حسنی

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۱۰۹۶ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲

۱

نظارت بر ثبت سوابق آموزشی بر اساس روش های موجود و فرم های مربوطه به منظور حصول اطمینان از دقت و صحت اطلاعات ثبت شده.

۲

نظارت بر فعالیت کتابخانه بر اساس ضوابط موجود به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح فرآیند.

۳

نظارت بر تدوین برنامه های آموزش بر اساس فرآیند ابلاغی توانیر شامل(نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا، اثربخشی) در سازمان به منظور حصول اطمینان از انطباق برنامه با نیازها.

۴

نظارت بر فعالیت های کار آموزی در سازمان بر اساس ضوابط موجود به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح فرایند کارآموزی و انطباق با ضوابط.

۵

کنترل و بررسی صورت وضعیت های آموزش، سمینارها و ... براساس تعرفه ها و قراردادها به منظور تائید صورت وضعیت و ارجاع به امور مالی.

۶

 نظارت بر ارزیابی مراکز آموزشی و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز.

۷

 کنترل لیست های تدوین شده برنامه نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در کوتاه مدت و دراز مدت.

۸

 نظارت بر وضعیت موجود نیروی انسانی بر اساس چارت سازمانی و فرآیند ابلاغی توانیر به منظور شناخت وضعیت کمی و کیفی نیروی انسانی.

۹

 نظارت بر برنامه ریزی جهت جذب نیروی انسانی(از داخل و خارج سازمان) بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته به منظور تامین نیازهای حال و آینده سازمان.

۱۰

 نظارت بر فرآیند استخدام نیروی انسانی بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط موجود.

۱۱

نظارت بر ارائه و نشر آموزش های فراگرفته شده در قالب گروه های مرجع و ...

۱۲

نظارت بر اجرای آموزش های مجازی از طریق نرم افزار LMS.

۱۳

نظارت بر برنامه ریزی و اجرای آموزش های تخصصی پیمانکاران.

۱۴

نظارت بر اجرای دوره های اقتضایی(حین کار) ارسال شده از واحدهای مختلف.

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن.

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مدیریت دولتی فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۲- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۳- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
۴- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﻭﺗﻌﺮﻓﻪ ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ ۱۳۸۸/۰۶/۲۱
۵- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﻫﺎ ۱۳۸۷/۰۶/۲۰ ۱۳۸۸/۰۶/۲۰
۶- کارمند شرکت توزیع جنوب ۱۳۷۹/۱۲/۳۰ ۱۳۸۷/۰۶/۱۹
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
SQL SERVER 2000 1389/10/15
ويژگيهاي مديران موفق 1394/07/27
روشهاوفنون حل مسئله 1390/06/07
مديريت بحران 1398/12/04
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
زبان انگليسي (1-3) 1388/10/16
زبان انگليسي (1-4) 1389/01/13
مهارتهاي زندگي 1395/10/26
دوره توجيهي بدو استخدام 1389/05/11
روابط سالم زن وشوهر
روابط سالم زن وشوهر 1391/08/20
روابط سالم زن وشوهر 1390/06/07
اصول تغذيه و بهداشت 1389/12/10
معماري سازماني
مىيريت تعارض 1395/05/19
زبان انگليسي (1-2) 1388/10/16
ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد 1394/01/29
مديريت جلسات اداري 1397/12/07
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 1396/06/01
برنامه ريزي استراتژيك
مهندسي ارزش 1396/06/15
فن بيان و آئين سخنوري 1395/12/11
سمينار ارگونومي
سمينار تفکر سيستمي
سمينار خانواده و مناسبات حاکم بر آن 1395/10/26
بيماريهاي نوپديد و راههاي پيشگيري 1398/10/07
بيماريهاي نوپديد و راههاي پيشگيري 1392/04/26
تفکر استراتژيک 1397/06/19
آداب و اسرار نماز
آسيب شناسي آموزش
آسيب شناسي آموزش
آسيب شناسي آموزش 1398/04/16
استانداردهاي آموزشي 1399/02/30
روش هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش
مانيتورينگ فرايند آموزش
مديريت آموزشي بر اساس استاندارد 10015 1399/12/02
مهارت يک مفاهيم پايه
مهارت دو ويندوز98
مهارت هفت اينترنت
مهارت سه واژه پردازها
مهارت چهارصفحه گسترده ها
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي
مهارت شش ارائه مطالب
پدافند غير عامل
نقش و جايگاه روابط عمومي
BPM(مديريت فرايندهاي تجاري)
BPM(مديريت فرايندهاي تجاري)
تفسير آيات برگزيده قرآن کريم 1392/07/20
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ 1397/10/05
آشنايي با استاندارد سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001:2015
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/22
اصول و مباني تبادل دانش 1395/08/05
آموزش امر به معروف و نهي از منکر 1401/03/08
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
آشنايي با شبکه هاي توزيع جهت پرسنل غيرفني
اصول كاربردي مديريت دانش
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران) 1401/04/28
منشور حقوق شهروندي 1397/08/01
دوره آموزشي 5S 1393/04/09
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي 1394/12/15
سمينار مديريت ذهن
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي) 1396/11/23
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران)
ابعاد حقوقي فساد 1394/02/08
سمينار آموزشي مديريت مصرف ويژه بانوان
سمينار حجاب و عفاف 1398/05/08
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي 1401/08/11
سلامت جسمي و رواني بانوان
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
همايش مديريت مصرف ويژه بانوان
مهارت توسعه اعتماد
اصول و مباني مشاوره(ويژه بانوان) 1398/12/20
تخليه تلفني
سمينار مديريت استرس در بحرانهاي اقتصادي
تربيت فرزند
مديريت تعارض منافع 1399/11/08
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق 1401/04/07
حل مساله و تصميم گيري
انواع بيماريهاي واگير و راههاي پيشگيري(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19) 1399/07/19
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
تجربه مديريت مراقبت بيماري کوويد 19 در کشور 1400/04/27
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1396/11/23
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1400/06/15
روانشناسي عشق در روابط زوجين 1399/06/26
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار 1399/05/19
اصول و روشهاي توانمند سازي زنان 1398/12/20
فرهنگ سازماني 1399/06/23
مديريت سبز 1400/08/18
مديريت سبز 1399/06/23
تاب آوري 1400/09/20
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
ايمني و بهداشت محيط کار(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19) 1399/07/19
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق 1400/06/02
مديريت استرس 1400/11/17
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس 1400/11/17
شناخت صلاحيت حرفه اي نيروي انساني
آشنايي با رده‌بندي کنگره 1390/10/17
فرآيند آموزش و توسعه منابع انساني 1399/06/22
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد 1394/08/23
آشنايي با پست توزيع و تجهيزات آن
مديريت مالي براي مديران غير مالي - 24 1394/06/07
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن 1401/04/12
تکنيک‌ هاي‌ تعيين‌ نيازآموزشي
تکنيک‌ هاي‌ تعيين‌ نيازآموزشي
تکنيک‌ هاي‌ تعيين‌ نيازآموزشي 1398/10/07
شيوه هاي ايجاد انگيزه و ارتقاء روحيه کارکنان 1399/11/12
ط‌راحي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي 1399/12/10
مديريت تغيير و تحول 1393/12/02
شيوه‌هاي نوين موزه‌داري 1392/08/06
مهارت درون فردي
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
مهارت مقابله اي (سري دوم)
مهارت مقابله اي (سري سوم)
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
ابزارهاي توسعه و توانمندسازي منابع انساني 1395/07/26
اصول مميزي فرآيندها بر اساس استانداردهاي مديريت کيفيت 1393/08/28
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق) 1392/07/10
برنامه‌ريزي‌وطراحي‌دوره‌هاي‌آموزشي
نيازسنجي آموزشي فردي مبتني بر رويکردهاي نوين 1399/12/02

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x