دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

فرزانه امجدی

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۱۰۹۶ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲

۱

 نظارت بر تهیه، تدوین و ساماندهی کلیه مستندات سیستم شامل نظامنامه کیفیت، آئین نامه ها، بخشنامه ها، روش های اجرائی، دستورالعمل ها و فرم ها.

۲

نظارت برکنترل و تطبیق فرآیندهای شرکت با استانداردهای مدیریت کیفیت.

۳

 هماهنگی و ارتباط باکلیه واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی جهت استقرار و استمرارسیستم مدیریت کیفیت.

۴

نظارت بر رفع عدم انطباق های موجود در سیستم مطابق گزارشات دریافت شده.

۵

 نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های ممیزی شرکت در سطوح مختلف و پیگیری جهت آمادگی واحدهای تحت سرپرستی و همکاری با گروه ارزشیابی (اعم از داخلی و خارجی).

۶

 نظارت بر عملکرد ممیزان داخلی و ارزیابی آن ها و گزارش به نماینده مدیریت.

۷

 نظارت بر اجرای ممیزی های داخلی و خارجی و انجام هماهنگی های لازم.

۸

نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری سازمان.

۹

پیگیری مصوبات خروجی از کمیته ها و پروژه های بهبود و توسعه مدیریت و همکاری مستمر با کارگروه های مربوطه.

۱۰

کنترل و اجرای نظام مدیریت بهره وری.

۱۱

مطالعه و تحقیق پیرامون ایجاد بستر های فرهنگ سازمانی در خصوص سیستم های مدیریت.

۱۲

نظارت بر اجرای پروژه های ابلاغ شده به دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری.

۱۳

بررسی لازم به منظور استقرار نظام ها و سبک های مدیریت نوین برای انجام کارآمد وظایف دستگاه.

۱۴

نظارت بر اجرای مدیریت دانش سازمانی.

۱۵

نظارت، تدوین، بهبود و اجرای فرآیند های کسب و کار.

۱۶

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن.

۱۷

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی قدرت- انرژی فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
۲- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۳- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻓﺮﻭﺵ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
۴- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺮﺑﺎﺯﺩ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۱/۰۱/۰۷
۵-ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻣﺎﺭﻭﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
۶- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ ۱۳۸۲/۰۲/۱۷ ۱۳۸۸/۰۱/۳۱
۸- کاﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﻫﻮﺍﺋﻲ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ ۱۳۸۲/۰۲/۱۶
۹- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان ۱۳۸۰/۰۴/۱۶ ۱۳۸۰/۰۷/۲۷
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
مهارتهاي نوشتاري
آشنائي ويندوز98
اصول علم اقتصاد
الزامات اموزشي ايزو9000
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
اي اف کيوام-تدوين اظهارنامه
اي اف کيوام- دوره خود ارزيابي
اي اف کيوام-استقرار نظام سرآمد
کاهش تلفات بارويکرد شش سيگما
دوره توجيهي طرح رشدوارتقامديرا
کارگروهي و حل مسئله
مقدماتي شبکه هوايي
عيب يابي وتست کنتورهاي تک وسه فاز
مديريت عمومي
بازآموزي مميزي داخلي کيفيت
آشنائي بااصول مديريت کيفيت2000
آموزش سيستم کامپيوتري مشترکين
آموزش فرمهاي مشترکين
آموزش تعرفه
مديريت مصرف بار
روشهاوفنون حل مسئله 1390/06/07
مديريت بحران 1399/12/04
مديريت بحران
زبان انگليسي (1-1) 1387/11/23
آشنايي با استانداردها و نحوه اجراي شبكه هاي هوائي و نظارت بر آنها 1387/09/08
آشنائي با استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 1386/09/01
استاندارد شبكه هاي توزيع
قوانين کاربردي1
زبان انگليسي (1-3) 1388/10/16
اي اف کيو ام-دوره تربيت ارزياب
تكميلي مديريت مصرف برق DSM2 1389/02/28
زبان انگليسي (1-4) 1388/10/16
مهارتهاي زندگي 1395/10/26
روابط سالم زن وشوهر 1391/08/20
روابط سالم زن وشوهر 1390/06/07
اصول تغذيه و بهداشت 1389/12/10
استانداردهاي روشنايي معابر
مىيريت تعارض 1395/07/17
زبان انگليسي (1-2) 1388/03/12
ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد 1394/01/29
مديريت جلسات اداري 1397/12/07
آشنايي با اهداف، برنامه ها و استراتژيهاي سازمان 1396/01/28
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 1396/06/01
بهبود مستمر 1398/10/29
برنامه ريزي استراتژيك
مهندسي ارزش 1399/05/28
سمينار ارگونومي
سمينار ارگونومي
سمينار تفکر سيستمي
سمينار خانواده و مناسبات حاکم بر آن 1395/10/26
بيماريهاي نوپديد و راههاي پيشگيري 1398/10/07
مديريت برمبناي نگرش مشترکان
دانش سياسي اجتماعي 1387/06/10
E_مدل سازي بار
روش هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش 1390/11/12
مقاله نويسي
مهارت هفت اينترنت
مهارت سه واژه پردازها
مهارت چهارصفحه گسترده ها
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي
مهارت شش ارائه مطالب
تعيين سيستم اتصال زمين
ج-استانداردهاي روشنايي معابر 1387/12/12
آموزش برنامه روشنائي معابر
طرح تکريم ارباب رجوع
آئين نامه تکميلي
خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري 1398/06/04
آشنايي با مفاهيم کار سالم
نقش و جايگاه روابط عمومي
پولشويي 1399/10/01
آشنايي با سيستم مديريت HSE
مباني،تشريح الزامات و مستندسازي ISO9001:2015 1395/12/28
BPM(مديريت فرايندهاي تجاري)
BPM(مديريت فرايندهاي تجاري)
مديريت دانش 1395/09/26
ارزيابي،سنجش و شناخت فساد(عوامل و پيامدهاي فساد اداري) 1397/10/05
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
آشنايي با استاندارد سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001:2015
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/22
تغذيه در ماه مبارک رمضان
اصول و مباني تبادل دانش 1395/08/05
آموزش مجازي آشنايي با قوانين و مقررات ارتقاي سلامت اداري 1399/09/05
آموزش امر به معروف و نهي از منکر 1401/03/08
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
مديريت دانش سازماني 1396/07/25
الگو برداري از بهترين(BENCH MARKING) 1394/05/18
اصول كاربردي مديريت دانش 1400/08/08
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
حقوق شهروندي در نظام اداري.
حقوق شهروندي در نظام اداري. 1400/09/23
حقوق شهروندي در نظام اداري.
كارگاه آموزشي استارت آپ
مديريت فرايندهاي سازماني 1396/09/22
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران) 1401/04/28
منشور حقوق شهروندي 1397/08/01
تله هاي دهني در روابط زوجين
دوره آموزشي 5S 1393/04/09
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي 1395/08/23
راهنماي سفيران سلامت(زيج خود مراقبتي بانوان) 1395/05/19
مميزي داخلي ايزو 9001-2015 1397/02/25
استرس زدايي در محيط كار و زندگي
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي) 1396/11/23
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
ابعاد حقوقي فساد 1394/02/08
سمينار آموزشي مديريت مصرف ويژه بانوان
آموزش مميزي HSE
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي 1401/08/11
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان) 1399/10/03
مهارت توسعه اعتماد
آموزش SHARE POINT 1397/10/23
كارگاه تخصصي مديريت دانش 1397/05/24
اصول و مباني مشاوره(ويژه بانوان) 1398/12/20
سمينار مهارتهاي كنترل استرس
تخليه تلفني
صيانت از حقوق شهروندي
تربيت فرزند
مديريت تعارض منافع 1399/11/08
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق 1401/04/07
حل مساله و تصميم گيري
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1396/11/23
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1400/06/15
روانشناسي عشق در روابط زوجين 1399/06/26
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار 1399/05/19
فرهنگ سازماني 1399/06/23
مديريت سبز
مديريت سبز 1399/06/23
مديريت سبز 1399/11/15
تاب آوري 1400/09/20
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
بهره وري نيروي انساني 1397/12/22
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق 1400/06/02
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با رده‌بندي کنگره 1393/05/25
آشنايي با رده‌بندي کنگره 1391/05/14
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد 1394/08/23
ديناميک وارتعاش محور 1390/09/02
مميزي بر اساس استانداردهاي ايزو9000 - 14 1398/08/18
مديريت خدمات فاوا و ITIL 1395/02/09
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن 1401/04/12
اصول و مفاهيم سازمان‌دهي 1399/06/02
شيوه هاي ايجاد انگيزه و ارتقاء روحيه کارکنان 1399/11/12
شيوه هاي گردآوري داده ها 1397/12/21
مدل تعالي سازماني(EFQM) 1393/09/26
آشنايي با قوانين و مقررات مالي و محاسباتي (ويژه اعضاي هيات مديره) 1391/03/28
اصول برگزاري نمايشگاه‌ها
مهارت درون فردي
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
آشنايي با استاندارد هاي شبکه هاي توزيع
ابزارهاي توسعه و توانمندسازي منابع انساني 1398/10/07
اصول مميزي فرآيندها بر اساس استانداردهاي مديريت کيفيت 1393/08/28

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x