دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

شیرین بیدرانی

دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۱۰۹۶ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲

۱

کنترل بر صدور کلیه احکام استخدامی (بدو خدمت , طول خدمت و پایان خدمت) براساس دستورالعمل ها و بخش نامه ها به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه .

۲

کنترل بر فرایند نقل و انتقالات کارکنان براساس مکاتبات صورت گرفته با شرکتهای مبداء و مقصد به منظور حصول اطمینان از اخذ مجوزهای نقل و انتقال.

۳

کنترل بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی براساس دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوطه به منظور حصول اطمینان از جذب و استخدام به موقع پرسنل مورد نیاز .

۴

کنترل بر گزارشات آماری نیروی انسانی براساس کاهش و افزایش پرسنل و بررسی وضعیت موجود به منظور حصول اطمینان از صحت گزارشات.

۵

نظارت بر حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده براساس مستندات جمع آوری شده به منظور بهره برداری از اطلاعات پرسنلی در مراجعات بعدی.

۶

کنترل بر اصلاح , بازنگری، کنترل و ابلاغ شرح وظایف , مسئولیت ها واختیارات پست های سازمانی براساس ساختار سازمانی مصوب به منظور آشنایی و انجام وظایف محوله توسط کارکنان .

۷

کنترل بر تجزیه و تحلیل , طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل براساس نظام پرداخت به منظور تخصیص پست های سازمانی به رشته های شغلی.

۸

اطلاع رسانی دستورالعمل هاو ضوابط اداری داخلی و پرسنلی و روش های انجام کار براساس مصوبات و آئین نامه های ابلاغیه از سوی مراجع ذی ربط به منظور شفاف سازی مراحل انجام کار به پرسنل.

۹

مطالعه انجام کار براساس تکنیک های زمان سنجی , کارسنجی و تحلیل سیستم ها به منظور تعیین تعداد , ترکیب و سقف پست های مورد نیاز در واحدهای سازمانی.

۱۰

نظارت برتنظیم رتبه ها و تخصیص براساس ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های توزیع.

۱۱

نظارت بر تهیه نمودارهای تشکیلاتی و سازمانی براساس ساختار سازمانی مصوب شرکت طبق نظام نامه.

۱۲

نظارت برکد گذاری ردیف های سازمانی تشکیلاتی مصوب بر اساس مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل شرکت های توزیع.

۱۳

نظارت بر انجام کارهای مربوط به توسعه نیروی انسانی .

۱۴

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن.

۱۵

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.

   
   

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
برنامه ریزی آموزشی فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺸﺎﻏﻞ ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۲- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱
۳- ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
۴- ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ۱۳۸۴/۱۲/۰۴ ۱۳۸۷/۰۷/۲۲
۵-ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۳۸۴/۰۴/۱۶ ۱۳۸۴/۱۲/۰۳
۶- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ۱۳۸۴/۰۱/۱۶ ۱۳۸۴/۰۴/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
اصول علم اقتصاد
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنايي باقوانين کارو اموراجتم
مديريت عمومي
اي اف کيوام- دوره خود ارزيابي
اي اف کيوام-تدوين اظهارنامه
آشنائي باويندوز98
ويژگيهاي مديران موفق 1394/07/27
روشهاوفنون حل مسئله 1390/06/07
مديريت بحران
راههاي شناخت,پيشگيري و مبارزه با فساد اداري 1392/08/25
اي اف کيو ام-دوره تربيت ارزياب
اشنايي با نظام جامع اموزش
مهارتهاي زندگي 1395/10/26
دوره توجيهي بدو استخدام 1389/05/11
روابط سالم زن وشوهر 1391/08/20
روابط سالم زن وشوهر 1390/06/07
اصول تغذيه و بهداشت 1389/12/09
معادلسازي در نظام جامع آموزش
مىيريت تعارض 1395/05/19
مديريت جلسات اداري 1397/12/07
نظام رسيدگي به تخلفات اداري 1401/09/28
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 1396/06/01
مهندسي ارزش 1399/05/28
فن بيان و آئين سخنوري 1395/12/11
نقش همسران در بهره وري 1391/04/29
سمينار ارگونومي
سمينار تفکر سيستمي
سمينار خانواده و مناسبات حاکم بر آن 1395/10/26
روش تحقيق. 1391/11/16
بيماريهاي نوپديد و راههاي پيشگيري 1398/10/07
تفکر استراتژيک 1397/06/19
آداب و اسرار نماز
دوره پرورش ارزيابان
مهارت يک مفاهيم پايه
مهارت دو ويندوز98
مهارت هفت اينترنت
مهارت سه واژه پردازها
مهارت چهارصفحه گسترده ها
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي
مهارت شش ارائه مطالب
نقش و جايگاه روابط عمومي
آشنايي با ماموريتها و ساختار اداري دستگاه خدمت
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ 1397/10/05
مديريت و ارزيابي عملکرد 1399/12/20
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/22
تغذيه در ماه مبارک رمضان
ارتقاي سلامت زنان در محيط کار
اصول و مباني تبادل دانش 1395/08/05
آموزش امر به معروف و نهي از منکر 1401/03/08
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
سمينار آسيب شناسي عوامل و موانع انساني بهره وري شغلي كاركنان و سازمانها
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
حقوق شهروندي در نظام اداري.
حقوق شهروندي در نظام اداري.
مديريت استراتژيک منابع انساني 1399/12/20
تله هاي دهني در روابط زوجين
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
همايش زنگ مهر
پنجمين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي) 1396/11/23
E_سازمانهاي يادگيرنده و يادگيري سازماني 1396/06/20
سمينار آموزشي مديريت مصرف ويژه بانوان
آشنايي با قانون کار
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي 1401/08/11
سلامت جسمي و رواني بانوان
سمينار از حال خوب به بد
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان) 1399/10/03
مهارت توسعه اعتماد
طراحي ساختار سازماني 1398/05/29
اصول و مباني مشاوره(ويژه بانوان) 1398/12/20
سمينار مهارتهاي كنترل استرس
تخليه تلفني
نحوه برخورد با افراد توان خواه
صيانت از حقوق شهروندي
تربيت فرزند
تربيت فرزند
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
حل مساله و تصميم گيري 1401/04/07
مديريت بحران 1399/09/29
مديريت اقتضايي 1399/09/29
برنامه ريزي ومديريت استراتژيک 1399/09/29
اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازي 1399/09/29
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
آشنايي با مهمترين نکات کاربردي قانون تامين اجتماعي 1400/08/26
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1396/11/23
آشنايي با کانون هاي ارزيابي و طراحي مدل شايستگي
روانشناسي عشق در روابط زوجين 1399/06/26
اصول و مباني سازماندهي(غير حضوري) 1399/12/20
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار 1399/05/19
فرهنگ سازماني 1399/06/23
مديريت سبز 1399/11/15
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
وبينار آشنايي با نکات کاربردي قانون کار
شناخت صلاحيت حرفه اي نيروي انساني
آشنايي با رده‌بندي کنگره
آشنايي با رده‌بندي کنگره 1393/05/25
اصول و روش‌هاي مصاحبه 1390/10/17
مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات 1396/06/21
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن 1389/10/06
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن 1400/03/31
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن 1396/11/02
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن 1390/04/22
آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه 1401/09/14
آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه 1398/12/14
آشنايي با نظام حقوق و دستمزد 1393/02/01
اصول و مفاهيم سازمان‌دهي 1399/06/02
قانون کار و تامين اجتماعي 1399/12/20
قانون کار و تامين اجتماعي 1399/10/02
قانون کار و تامين اجتماعي 1397/10/23
تشکيلات و سازماندهي
کارسنجي و روش سنجي 1398/09/26
شناخت صلاحيت حرفه‌اي نيروي انساني 1392/03/31
اصول برگزاري نمايشگاه‌ها
مهارت درون فردي
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
مهارتهاي ارتباطي مديران
تفکر استراتژيک
ابزارهاي توسعه و توانمندسازي منابع انساني 1395/07/26
ابزارهاي توسعه و توانمندسازي منابع انساني 1399/10/01

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x