امور مالی

راحله صحبتی

امور مالی
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۱۵۰۰ فکس : --

۱

تائید کلیه اسناد مالی پس از حصول اطمینان از قوانین و دستورالعمل های مربوطه و رعایت استانداردهای حسابداری.

۲

پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان های مربوطه (استانداری و توانیر) به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای و عمرانی.

۳

مدیریت درآمدها، منابع مالی و هزینه های شرکت توزیع.

۴

کنترل و نظارت به منظور اجرای صحیح حسابداری عمومی درآمد و تاسیسات.

۵

نظارت و کنترل بر تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان از صحت صورت های مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح.

۶

ارائه گزارشات مالی به موقع حسابداری مدیریت (بودجه ای، نقدینگی، دارایی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیه، بدهی) بر اساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات.

۷

کنترل و نظارت بر نقدینگی شرکت بر اساس بودجه و اولویت بندی نیازها و اهداف شرکت به منظور تخصیص بهینه نقدینگی به اولویت های شرکت.

۸

نظارت و کنترل بر کلیه پرداخت ها (حقوق و مزایا، صورت وضعیت پیمانکاران و فروشندگان و سایر ) بر اساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه به منظور پرداخت به موقع طلب ذینفعان.

۹

کنترل و نظارت و تایید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال (جمعداری یا امین اموال) و تاسیسات بر اساس آیین نامه ها، قوانین، مقررات و مدارک مربوطه به منظور حصول اطمینان از نگهداری و حفاظت از دارایی به نحو مناسب.

۱۰

تهیه و بازنگری آیین نامه های مالی بر اساس آئین نامه معاملات (آئین نامه اموال، نحو ثبت حسابها، آئین نامه وام) به منظور ساماندهی فعالیت های اداری و مالی.

۱۱

نظارت، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی بر اساس شرح وظایف و بخش های شغلی به منظور بهره وری بیشتر کارکنان.

۱۲

رعایت قوانین مالیاتی اعم از تکلیفی، عملکرد، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده و اخذ مفاصاحساب های سالیانه از اداره کل امور مالیاتی.

۱۳

رعایت قوانین بیمه ای پرسنل، پیمانکاران و.... و اخذ مفاصاحساب های سالیانه بیمه، برای شرکت.

۱۴

پیگیری انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه و سایر مجامع.

۱۵

پاسخگویی به حسابرسان مستقل و سازمان های بالا دستی و ارائه گزارشات لازم.

۱۶

نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

۱۷

نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینگی و سپرده ها و اوراق بهادار.

۱۸

نگهداری حساب اموال و نظارت و کنترل بر اموال شرکت.

۱۹

هماهنگی و برنامه ریزی برای انبارگردانی پایان سال.

۲۰

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۲۱

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
حسابداری لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ۱۳۹۷/۰۹ /۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۳- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ۱۳۸۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۱/۰۵/۱۲
۴- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ ۱۳۸۸/۱۱/۲۳
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
اصول علم اقتصاد
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
بهداشت رواني در محيط کار
انواع صورتهاي مالي
روشهاوفنون حل مسئله
اخلاق فردي اجتماعي اداري .
زبان انگليسي (1-1)
E_اصول حسابداري
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
بودجه و كنترل
زبان انگليسي (1-3)
زبان انگليسي (1-4)
مهارتهاي زندگي
دوره توجيهي بدو استخدام
صورتهاي مالي براساس استانداردهاي جديد حسابداري
روابط سالم زن وشوهر
روابط سالم زن وشوهر
اصول تغذيه و بهداشت
فلسفه حجاب و پيامدهاي اجتماعي آن
تفكر سيستمي
زبان انگليسي (1-2)
نظام رسيدگي به تخلفات اداري
برنامه ريزي استراتژيك
فن بيان و آئين سخنوري
سمينار ارگونومي
سمينار ارگونومي
سمينار تفکر سيستمي
بيماريهاي نوپديد و راههاي پيشگيري
حسابداري قيمت تمام شده.
تفکر استراتژيک
آداب و اسرار نماز
آداب و اسرار نماز
آشنائي با قوانين و مقررات مرجع
كنفرانس كيفيت و بهره وري در برق
کاهش ضايعات در انبار
مهارت يک مفاهيم پايه
مهارت دو ويندوز98
مهارت هفت اينترنت
مهارت سه واژه پردازها
مهارت چهارصفحه گسترده ها
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي
مهارت شش ارائه مطالب
روشهاي تعديل قيمت و قراردادها
آشنايي با گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني
خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري
آشنايي با صورت جريان وجوه نقد
پولشويي
پولشويي
پولشويي
پولشويي
تفسير آيات برگزيده قرآن کريم
مراقبتهاي دوران بارداري
روخواني و روانخواني قرآن كريم
پرسش و پاسخهاي اعتقادي(سي روز سي درس)
احكام زندگي در اسلام
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
دوره توسعه فردي-سري دوم
ارتقاي سلامت زنان در محيط کار
آموزش مجازي آشنايي با قوانين و مقررات ارتقاي سلامت اداري
اقتصاد مهندسي
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
الگو برداري از بهترين(BENCH MARKING)
حقوق شهروندي در نظام اداري.
مديريت مشارکتي(توسعه فردي)
بهبود سيستمها و روشها
دوره آموزشي 5S
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي
راهنماي سفيران سلامت(زيج خود مراقبتي بانوان)
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
تربيت اسلامي با تكيه بر قرآن و احاديث
دوره توجيهي حين کار آموزش تعرفه هاي برق
دوره توجيهي حين کار آموزش مسائل فني
ابعاد حقوقي فساد
روشها و فنون حل مساله
سمينار آموزشي مديريت مصرف ويژه بانوان
آشنايي با قانون کار
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
همايش مديريت مصرف ويژه بانوان
مهارت توسعه اعتماد
آشنايي با فهرست بها ي توزيع و نحوه تعديل احاد بهاي پيمان ها
كمكهاي اوليه و CPR
اصول و مباني مشاوره(ويژه بانوان)
اصول و مباني مشاوره(ويژه بانوان)
اقتصاد مقاومتي.
مثلث افكار احساسات و رفتار در تعاملات خانوادگي
تربيت فرزند
تربيت فرزند
وبينار آشنايي با اسناد خزانه و ظرفيت قانوني بند"و" تبصره 5 قانون بودجه سال 99
مديريت موثر وقت
حل مساله و تصميم گيري
حل مساله و تصميم گيري
اصول مديريت و سرپرستي
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي وخدماتي کشور و حمايت از توليد داخلي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
مهارتهاي حرفه اي و اداري کار با رايانه(اکسل پيشرفته)
مديريت سبز
اخلاق حرفه اي
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
همايش نحوه تهيه صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با رده‌بندي کنگره
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
آشنايي با مفاهيم پايه سيستم قدرت براي کارشناسان اداري و مالي (ويژه صنعت برق)
آشنايي با قوانين سازمان بازرسي کل کشور
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
حسابداري دولتي اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي
حسابداري مديريت استراتژيک (3)
قانون کار و تامين اجتماعي
قانون کار و تامين اجتماعي
قانون کار و تامين اجتماعي
قانون مالياتهاي مستقيم
سيستم حسابداري متحدالشکل موردعمل درصنعت آب و برق (سيستم هارزا)
شيوه هاي گردآوري داده ها
مدل تعالي سازماني(EFQM)
آشنايي با قوانين و مقررات مالي و محاسباتي (ويژه اعضاي هيات مديره)
شيوه‌هاي نوين موزه‌داري
مهارت درون فردي
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
ابزارهاي توسعه و توانمندسازي منابع انساني
استانداردهاي حسابداري
اصول مميزي فرآيندها بر اساس استانداردهاي مديريت کيفيت
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق)
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران
آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي مزايده و مناقصه

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x