دفتر مدیریت مصرف

مجتبی ثمره اکبر

دفتر مدیریت مصرف
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۵۶۲۲ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۵۶۲۲

۱

نظارت بر چگونگی عملکرد پیمانکاران مربوطه.

۲

کنترل و نظارت بر اعمال صحیح تخفیف بهای دیماند و انرژی صنایع همکار در طرح تعطیلات و تعمیرات تابستانه.

۳

کنترل و نظارت بر کلیه طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه مدیریت مصرف.

۴

نظارت بر اجرای معیارهای الگوی مصرف ابلاغی از ستاد توانیر.

۵

نظارت بر برگزاری سمینارها،کلاس ها، جشن ها وجنگ های شادی در رابطه با مدیریت مصرف.

۶

نظارت بر برنامه زمانبندی بازدید از صنایع وکارخانجات.

۷

بازدید از کارخانجات وشرکت ها در رابطه با عملکرد مدیریت انرژی و مصرف.

۸

نظارت بر اجرای صحیح صدور موافقت نامه های مولدهای مقیاس کوچک.

۹

نظارت بر برگزاری جلسات ،گردهمایی ها وسمینارهای مقیاس کوچک و تجهیزات پربازده.

۱۰

شناسایی و بکارگیری فناوری های نوین در فعالیت های مدیریت مصرف در جهت سرعت، کیفیت، بهره وری و کاهش هزینه ها.

۱۱

بکارگیری روش های مختلف اطلاع رسانی و فعالیت های ترویج، آموزش و آگاه‌سازی در بخش های مختلف مصرف کننده.

۱۲

تهیه وتدوین نظام مناسب جهت سنجش میزان اثربخشی روش های مدیریت مصرف.

۱۳

تائید مرخصی استحقاقی تا ۱۵روز و تائید و تصویب اعزام کارکنان به ماموریت داخل استان.

۱۴

تائید نامه پاسخ به شکایات ارباب رجوع و ادارات مربوطه.

۱۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۱۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSEتوسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی برق–قدرت فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
۲- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۳- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
۴- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺑﺮﺁﻭﺭﺩﺑﺎﺭ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
۵- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎﺭ ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ ۱۳۸۷/۰۷/۲۲
۶- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹
۷- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ ۱۳۸۰/۱۲/۲۹
۸- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴرﻱ ۱۳۷۷/۱۰/۰۸ ۱۳۸۰/۰۳/۲۳
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
مهارتهاي نوشتاري
اصول علم اقتصاد
صفحه گسترده ها اکسل
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنايي با کيفيت توان الکتريکي
بهداشت رواني در محيط کار 1392/12/17
بهداشت رواني در محيط کار 1386/09/29
کارگاه پيش بيني بارومديريت مصرف
اي اف کيوام-تدوين اظهارنامه
اي اف کيوام- دوره خود ارزيابي
اي اف کيوام-استقرار نظام سرآمد
مهارتهاي هفتگانه ICDL
کاهش تلفات بارويکرد شش سيگما
دوره توجيهي طرح رشدوارتقامديرا
مقدماتي شبکه هوايي
مقدماتي شبکه هوايي
مديريت مصرف برق
بهره برداري ترانسفورماتور
کنترل پروژه
مديريت عمومي
اتوکدمقدماني
کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع
آشنائي بااصول مديريت کيفيت2000
دوره اموزشي سي پي ام
مديريت مصرف بار
مقابله با فشارهاي رواني مديران
ايمني در برق .
مديريت بحران
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
مديريت مصرف انرژي
قوانين کاربردي1
اي اف کيو ام-دوره تربيت ارزياب
تكميلي مديريت مصرف برق DSM2
آشنائي باويندوز 98
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 1396/06/01
برنامه ريزي استراتژيك
فن بيان و آئين سخنوري 1395/12/11
سمينار ارگونومي
تفکر استراتژيک
روشهاي نوين اصلاح, بروزرساني و مديريت شبکه هاي انرژي 1397/06/19
مانور شبكه هاي توزيع 1392/05/26
مانور شبكه هاي توزيع 1382/07/01
توزيع انرژي الكتريكي301
آموزش سيستم کارتابل دوره دوم
مقاله نويسي
مهندسي مجدد فرايندها
مهارت يک مفاهيم پايه 1390/09/05
مهارت دو ويندوز98 1390/09/05
مهارت هفت اينترنت 1390/08/23
اتوماسيون کارخانجات وشناسايي
مهارت سه واژه پردازها
مهارت چهارصفحه گسترده ها 1390/08/23
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي 1390/08/23
مهارت شش ارائه مطالب 1390/08/23
تعيين سيستم اتصال زمين
آشنايي با سخت افزار کامپيوتر
مباني اقتصاد برق 1401/04/28
نقش و جايگاه روابط عمومي
آشنايي با سيستم مديريت HSE
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ 1397/10/05
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/22
آموزش امر به معروف و نهي از منکر 1401/03/08
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
اصول كاربردي مديريت دانش
آموزش مقدماتي مديريت انرژي 1391/06/25
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي 1394/12/15
سمينار آموزشي واكنش در برابر زلزله
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي) 1396/11/23
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
سمينار آموزشي مديريت مصرف ويژه بانوان
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي 1401/08/11
E_اقتصاد انرژي 1398/09/04
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان) 1399/10/03
اصول و مباني انرژيهاي جايگزين و تجديد پذير 1398/05/30
مهارت توسعه اعتماد
تخليه تلفني
سمينار مديريت استرس در بحرانهاي اقتصادي
مديريت مصرف در ساختمانهاي اداري و راهکارهاي اجرائي آن
تربيت فرزند
مديريت تعارض منافع 1399/12/03
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق 1401/04/07
مباني و مديريت پسماند و معرفي فناوري هاي توليد انرژي از پسماند
سمينار بحران انرژي در ايران
ششمين کنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
وبينار بحران انرژي در ايران
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز 1400/11/11
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1396/11/23
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1400/06/15
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار 1399/05/19
مديريت سبز 1400/09/03
مديريت سبز 1399/06/23
مديريت سبز 1399/11/15
ضوابط اجرايي برنامه هاي پاسخگويي بار 1400
تاب آوري 1400/09/20
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق 1400/06/02
مديريت استرس 1400/11/17
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس 1400/11/17
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شبکه
آشنايي با محاسبات و تجهيزات جبران کننده توان راکتيو 1400/05/12
آشنايي با محاسبات و تجهيزات جبران کننده توان راکتيو 1399/08/26
اصول مديريت مصرف برق
اصول مديريت مصرف برق 1395/12/11
اصول مديريت مصرف برق 1398/07/10
روش‌هاي نگهداري تجهيزات در انبار
پدافند زيستي در صنعت آب و برق 1392/03/12
مهارت درون فردي
شخصيت شناسي
مميزي و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي اداري 1401/08/15
مهارت مقابله اي (سري دوم)
تفکر استراتژيک
آشنايي با محاسبات برآورد بار و انرژي 1401/06/29
استاندارد هاي کيفيت برق 1398/11/27
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق) 1399/10/24
ايمني عمومي و آتش نشاني

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x