دفتر برنامه ریزی و بودجه

مهدی احمدی نژاد

دفتر برنامه ریزی و بودجه
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۵۶۲۰ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲

۱

کنترل و نظارت بر تهیه نیازهای سالانه حوزه عملیاتی تهیه شده توسط واحدهای مرتبط اعم از پرسنلی ، آموزشی ، اداری ، رفاهی ، اموال ، ملزومات ، ماشین آلات ، خدماتی و..... بمنظور تنظیم بودجه.

۲

نظارت بر تخصیص صحیح بودجه بر اساس نقدینگی (تعادل بین منابع ومصارف).

۳

حصول اطمینان از ایجاد و اجرای نحوه برنامه ریزی ها، اولویت بندی و تصویب برنامه های عملیاتی در راستای اهداف، منابع و محدودیت ها.

۴

نظارت بر نحوه تقسیم اعتبارات بین واحدهای عملیاتی بر اساس فعالیت های مختلف شرکت.

۵

نظارت بر تدوین ، تصویب برنامه های بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت با توجه به جوانب اقتصادی.

۶

نظارت بر پیش بینی وتحلیل منابع و مصارف با قابلیت بررسی سود و زیان.

۷

نظارت بر ایجاد و اجرای فهرست بهاء کالا و خدمات.

۸

مطالعه قوانین و مقررات، آئین نامه ها ، ضوابط و دستورالعمل های اجرایی برنامه توسعه، قانون بودجه، ضوابط اجرایی بودجه سالانه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه آن، بخشنامه بودجه سالیانه.

۹

نظارت کلی بر اجرای صحیح قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مقرر بر بودجه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به منظور حصول اطمینان از عدم وجود مغایرت در بودجه پیشنهادی.

۱۰

برنامه ریزی منابع و امکانات واحد تحت سرپرستی بر اساس نوع کار و نیازهای واحد به منظور بهره برداری بهینه از منابع و امکانات موجود.

۱۱

نظارت بر رعایت شاخص های فنی و اقتصادی در تدوین بودجه.

۱۲

بررسی و ارزیابی عملکرد و فعالیت های واحد تحت سرپرستی بر اساس برنامه ریزی عملیاتی و مدل های ارزیابی موجود به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه راه حل های اصولی در حل مسائل و مشکلات.

۱۳

نظارت بر بازنگری و اصلاح بودجه در طول سال مالی به منظور گزارش به مدیریت ارشد(سرمایه ای، جاری).

۱۴

نظارت بر ابلاغ بودجه مصوب و اجرائی به واحدهای ذیربط بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی بودجه به منظور تحقق برنامه های شرکت.

۱۵

نظارت برکنترل عملکرد بودجه ابلاغ شده به واحدها بر اساس بودجه مصوب مجمع به منظور شناسایی انحرافات بودجه ای و اقدامات اصلاحی.

۱۶

نظارت بر گزارشات ارسالی مربوط به اعتبارات، مصارف و نقدینگی در بازه زمانی مشخص به سطوح مختلف مدیریتی.

۱۷

نظارت بر ایجاد و اجرای نظام برنامه ریزی کلان منابع انسانی مبتنی بر اهداف واستراتژی های سازمان.

۱۸

نظارت بر ایجاد واجرای فرایند بودجه ریزی بر مبنای برنامه استراتژیک وعملیاتی شرکت.

۱۹

نظارت بر ایجاد واجرای نظام برنامه ریزی فنی به منظور براورد نیاز مشترکین ومتقاضیان .

۲۰

نظارت بر ایجاد واجرای نظام جمع آوری،کنترل، صحت سنجی، تجزیه و تحلیل وگزارش دهی آمار واطلاعات.

۲۱

 نظارت بر ایجاد و اجرای نظام کنترل اهداف و برنامه های کلان و منابع سازمانی.

۲۲

نظارت بر مجموعه عملیات قابل واگذاری (رقابت پذیر) به تفکیک حوزه های تخصصی .

۲۳

نظارت بر درآمدهای قابل کسب براساس عملکرد سالهای گذشته (به تفکیک نوع درآمدها).

۲۴

 نظارت برتهیه و تنظیم بودجه نقدینگی شرکت توزیع در دوره های سالانه.

۲۵

کنترل گزارشات دریافتی از کارشناس بودجه به منظور انجام به موقع وظایف محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده.

۲۶

همکاری و هماهنگی با واحدهای شرکت در زمینه پیش بینی بودجه و تنظیم موافقتنامه سرمایه ای بر اساس مکاتبات اداری و اطلاعات اخذ شده مالی و فنی به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور محوله.

۲۷

کنترل و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه اصلاحی سال جاری و پیشنهادی سال آتی شامل بودجه جاری و سرمایه ای بر اساس اعلام نیاز واحدها و گزارش توجیهی قوانین و مقررات مربوطه به منظور ارائه به مجمع عمومی شرکت ها جهت تصویب و تائید آن.

۲۸

حضور در جلسات مجمع بودجه شرکت بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی از طرف مجمع به منظور دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب آن و اخذ ابلاغیه بودجه.

۲۹

ابلاغ بودجه مصوب و اجرائی به واحدهای ذیربط بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی بودجه به منظور تحقق برنامه های شرکت.

۳۰

کنترل و نظارت بر تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه های مصوب و اصلاحی بر اساس بودجه ابلاغی و قوانین و مقررات ذیربط به منظور اجرای پروژه های مصوب.

۳۱

کنترل عملکرد بودجه ابلاغ شده به واحدها بر اساس بودجه مصوب مجمع به منظور شناسایی انحرافات بودجه ای و اقدامات اصلاحی.

۳۲

تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی بودجه ای بر اساس گزارشات داده های مالی و فنی موجود به منظور ارائه اطلاعات به مراجع ذیصلاح و مستندسازی.

۳۳

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن.

 

 

۳۴

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
برق - الکترونیک لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
۲- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۳- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻲ- ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
۴- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﭘﺴﺘﻬﺎﻭﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
۵- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
مهارتهاي نوشتاري
اصول علم اقتصاد
اصول علم اقتصاد
صفحه گسترده ها اکسل
بازار برق سطح 3
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي 1387/10/14
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
ساختار بازار برق ايران
بهداشت رواني در محيط کار
اي اف کيوام-تدوين اظهارنامه
اي اف کيوام- دوره خود ارزيابي
اي اف کيوام-استقرار نظام سرآمد
اصول ومباني جي آي اس
کاهش تلفات بارويکرد شش سيگما
دوره توجيهي طرح رشدوارتقامديرا
محسابات الکتريکي خطوط توزيع
مديريت مصرف برق
تلفات وروشهاي کاهش آن
مديريت عمومي
بازآموزي مميزي داخلي کيفيت
کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع
آموزش فرمهاي مشترکين
مميزي داخلي
ايمني در برق .
طرح وتوسعه بهينه شبکه هاي توزيع با استفاده از كامپيوتر
مديريت شبکه
بهينه سازي شبکه توزيع
کاربردخازن درشبکه هاي توزيع وفو
ويژگيهاي مديران موفق
مديريت بحران
اخلاق فردي اجتماعي اداري 1395/08/05
كارگاه آموزشي GIS و نرم افزار ARC GIS 1387/11/09
اصول مديريت مصرف برق صنايع
تنظيم ولتاژ سيستم توزيع 1388/05/06
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
آشنائي با استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 1387/09/08
مديريت عمر ترانسفورماتورهاي توزيع
بودجه و كنترل
قوانين کاربردي1
اي اف کيو ام-دوره تربيت ارزياب
بودجه ريزي عملياتي 1396/09/14
زبان انگليسي(2-1)
زبان انگليسي(2-2)
E_ايمني در برق پيشرفته 1388/10/16
دوره آموزش GIS
نرم افزار آماري MINI TAB 1389/10/15
مىيريت تعارض 1395/07/17
مديريت جلسات اداري 1397/12/07
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 1396/06/01
مهندسي ارزش 1399/05/28
فن بيان و آئين سخنوري 1395/12/11
سمينار ارگونومي
سمينار تفکر سيستمي
تفکر استراتژيک 1397/06/19
آداب و اسرار نماز
E_هماهنگي رله هاي حفاظتي 1389/01/13
تشريح الزامات و مميزي داخلي OHSAS 1388/10/16
E_مدل سازي بار
مانور شبكه هاي توزيع 1382/07/01
مانور شبكه هاي توزيع
محاسبات بازگشت سرمايه
دوره پرورش ارزيابان
روش هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش 1390/11/12
قوانين و مقررات حقوقي قراردادها 1394/02/02
مقاله نويسي
ارزشيابي مميزان
ايجاد سيستم کيفيت
مهندسي مجدد فرايندها
مديريت ايمني وارتباطات
مهارت يک مفاهيم پايه 1390/09/05
مهارت دو ويندوز98
مهارت هفت اينترنت 1390/08/23
برنامه ريزي
مهارت سه واژه پردازها 1390/08/23
مهارت چهارصفحه گسترده ها 1390/08/23
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي 1390/08/23
مهارت شش ارائه مطالب 1390/08/23
روانشناسي کار
سرپرستي افراد
اصول عيب يابي کابلهاي زيرزميني
ايمني وآتش نشاني
استانداردمديريت ايمني وبهداشت
مباني اقتصاد برق 1401/04/28
پدافند غير عامل
اقتصاد مقاومتي
نقش و جايگاه روابط عمومي
آشنايي بامفاهيم مالي
آشنايي با سيستم مديريت HSE
سمينار پيشگيري از معلوليتها
سمينار روشهاي پيشگيري از عقب ماندگي ذهني كودكان
تفسير آيات برگزيده قرآن کريم 1395/08/05
چالشهاي برنامه ششم توسعه و ضرورت آينده نگري
روخواني و روانخواني قرآن كريم 1395/08/05
پرسش و پاسخهاي اعتقادي(سي روز سي درس) 1395/08/05
مديريت قراردادها و پروژه ها-آشنايي با فهارس بهاء و مباني آن 1395/10/01
ارزيابي،سنجش و شناخت فساد(عوامل و پيامدهاي فساد اداري) 1395/09/26
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ 1397/10/05
آشنايي با استاندارد سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001:2015
احكام زندگي در اسلام 1396/06/05
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1397/05/20
تغذيه در ماه مبارک رمضان
اصول و مباني تبادل دانش 1395/08/05
اخلاق حرفه اي در بازرسي
آموزش امر به معروف و نهي از منکر 1401/03/08
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
الگو برداري از بهترين(BENCH MARKING) 1394/05/18
آموزش بررسي راهكارهاي قفل درب تابلوهاي عمومي
سمينار آسيب شناسي عوامل و موانع انساني بهره وري شغلي كاركنان و سازمانها
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
كارگاه آموزشي استارت آپ
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران) 1401/04/28
دوره امنيت عمومي در فضاي سايبري
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي 1395/08/23
مميزي داخلي ايزو 9001-2015 1397/02/25
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي) 1396/11/23
جايگزيني کابل خودنگهدار بجاي شبکه سيمي
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
ابعاد حقوقي فساد 1394/02/08
آموزش مميزي HSE
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي 1401/08/11
مهارت توسعه اعتماد
آموزش SHARE POINT 1397/10/23
آشنايي با فهرست بها ي توزيع و نحوه تعديل احاد بهاي پيمان ها 1398/12/05
برنامه استراتزيک
اشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور 1398/09/11
تخليه تلفني
اقتصاد مقاومتي. 1395/09/14
سمينار مديريت استرس در بحرانهاي اقتصادي
مديريت تعارض منافع 1399/12/03
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق 1401/04/07
انواع بيماريهاي واگير و راههاي پيشگيري(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19)
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1396/11/23
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) 1400/06/15
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار 1399/05/19
مديريت سبز 1399/11/15
تاب آوري 1400/09/20
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
تفکر خلاق 1396/06/12
قانون برنامه و بودجه کشور 1396/07/05
ايمني و بهداشت محيط کار(با تاکيد بر ويروس کرونا COVID19) 1399/07/19
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با روش تدوين شناسنامه اقلام آماري 1399/10/29
آشنايي با رده‌بندي کنگره 1393/05/25
آشنايي با رده‌بندي کنگره 1391/05/14
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد 1394/08/23
ديناميک وارتعاش محور 1390/09/02
مديريت مالي براي مديران غير مالي - 24 1394/06/07
مديريت پروژه‏ها براساس PMBOK 1398/09/20
تلفيق بودجه‏ريزي، برنامه‏ريزي و پيش‏بيني (1)
تلفيق بودجه‏ريزي، برنامه‏ريزي و پيش‏بيني (1)
حسابداري دولتي اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي 1393/08/04
حسابداري مديريت استراتژيک (3) 1400/06/15
تهيه بودجه و کنترل هزينه 1393/09/26
مدل تعالي سازماني(EFQM) 1393/12/02
مديريت تغيير و تحول 1393/12/02
آشنايي با قوانين و مقررات مالي و محاسباتي (ويژه اعضاي هيات مديره) 1397/07/01
مهارت درون فردي
شخصيت شناسي
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک
آشنايي با انواع قطع کننده ها 1395/10/26
استاندارد هاي کيفيت برق 1392/05/01
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
اصول مميزي فرآيندها بر اساس استانداردهاي مديريت کيفيت
اقتصاد مهندسي 1396/10/05
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران 1401/04/07

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x