امور دیسپاچینگ و فوریت های برق

مرادعلی سلیمانی خاردان

امور دیسپاچینگ و فوریت های برق
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۲۲۷۲۷ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲

۱

نظارت برتدوین نظام راهبری کارآمد شبکه جهت مدیریت حوادث و مانور ها با لحاظ ضوابط ایمنی اکیپ های عملیاتی.

۲

مدیریت بر عملیات قطع و وصل کلیدها و خطوط فشار متوسط در پست های انتقال فوق توزیع و توزیع بوسیله مراکز کنترل به منظور حفظ پایداری.

۳

مدیریت برنامه ریزی خاموشی های دستی شامل برنامه ریزی شده با موافقت و اضطراری در شبکه های توزیع به وسیله کارشناس مربوطه به منظور به حداقل رساندن خاموشی ها .

۴

نظارت بر ایجاد هماهنگی بین گروه های اجرائی (تعمیراتی، اتفاقات، نوسازی عملیات و ...) و دیسپاچینگ تویع بوسیله مراکز کنترل به منظور انجام بهینه مانورهای اصلاحی لازم روی شبکه با رعایت اصول ایمنی.

۵

نظارت بر عملکرد پیمانکاران دیسپاچینگ و گزار ش عملکرد آنان.

۶

نظارت بر ایجاد هماهنگی بین دیسپاچینگ توزیع و دیسپاچینگ فوق توزیع و انتقال بوسیله کارشناس مربوطه به منظور انجام صحیح مانورهای لازم روی شبکه جهت کاهش خاموشی ها .

۷

نظارت بر تهیه و ارسال گزارشات آماری دوره ای، تحلیلی و مدیریتی شبکه توزیع بوسیله کارشناسان مربوطه به منظور اطلاع رسانی و برنامه ریزی جهت بهبود شبکه. 

۸

مدیریت بر پخش بار بین خطوط فشار متوسط توزیع بوسیله مراکز کنترل و کارشناسان مربوطه به منظور حفظ پایداری شبکه.

۹

نظارت بر حسن اجرای دستورالعملهای ثابت بهره برداری پستها و خطوط ابلاغی از شرکت توانیر بوسیله واحدهای ذیربط به منظور حفظ پایداری شبکه.

۱۰

نظارت بر تهیه نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز براساس نیازسنجی انجام شده در امور دیسپاچینگ به منظور افزایش بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه.

۱۱

نظارت برکسب اطلاعات به هنگام شبکه و تجهیزات توزیع از قبیل نقشه های جغرافیائی (GIS)، بار خطوط و پستهای توزیع و ... از طریق روش های متداول رسانه ای به منظور کنترل و حفظ پایداری شبکه .

۱۲

مدیریت بر استمرار سرویس بارهای حساس با تهیه شرایط ویژه به منظور بالا بودن قابلیت اطمینان برقرسانی به مشترکین خاص. 

۱۳

مدیریت بر توسعه، بهینه سازی و سرویس نگهداری سیستم های ارتباطی و تجهیزات مخابراتی از طریق کارشناس مخابرات به منظور برقراری ارتباط مخابراتی مناسب در شبکه.

۱۴

مدیریت بر استقرار سیستم های اتوماسیون توزیع با همکاری واحدهای ذیربط به منظور تسهیل در عملیات مانور و کاهش خاموشی ها .

۱۵

مدیریت بر استقرار با توسعه عملکرد سامانه فوریت های برق ۱۲۱ با همکاری واحدهای ذیربط به منظور کاهش خاموشی ها.

۱۶

مدیریت بر عادی سازی شبکه در شرایط بحران با همکاری واحدهای مربوطه به منظور پایداری مجدد شبکه.

۱۷

مدیریت بر ارسال به موقع صورت وضعیت دستورکارهای حوزه مربوطه.

۱۸

تائید پرداخت حق کشیک مدیریتی.

۱۹

تائید و تصویب اعزام کارکنان به ماموریت داخل استان.

۲۰

تائید مرخصی کارکنان تا۱۵روز.

۲۱

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن.

۲۲

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشیHSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
برق - قدرت لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
۱- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۲- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۳- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭﺟﻨﻮﺏ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ر ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
۴- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ - عنبر آباد ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
۵- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
۶- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ- جیرفت ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۰/۰۲/۳۱
۷- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ۱۳۸۷/۰۸/۱۶ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
۸- ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺷﻴﻔﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ ۱۳۸۷/۰۸/۱۵
۹- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان ۱۳۷۴/۰۳/۱۰ ۱۳۸۷/۰۸/۱۵
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
اصول ومباني جي آي اس
ارتباط اثربخش درمحيط کارديپلم
بهره برداري ترانسفورماتور
سرکابل و مفصل بندي
مىيريت تعارض
ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
مديريت جلسات اداري
مهارتهاي برقراري ارتباط موثر
فن بيان و آئين سخنوري
تفکر استراتژيک
ايجاد سيستم کيفيت
پدافند غير عامل
پدافند غير عامل
نقش و جايگاه روابط عمومي
مديريت دانش
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
آشنايي با استاندارد سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001:2015
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
تحول استراتژيک
اصول و مباني تبادل دانش
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
سمينار آسيب شناسي عوامل و موانع انساني بهره وري شغلي كاركنان و سازمانها
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران)
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
تكنيكهاي حل مساله و مديريت مشاركتي
سمينار آموزشي واكنش در برابر زلزله
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
كارگاه آموزشي مديريت استرس در شرايط اضطراري
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران)
دوره مديريت مصرف برق(DSM)
ابعاد حقوقي فساد
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
مهارت توسعه اعتماد
برنامه استراتزيک
تخليه تلفني
مديريت تعارض منافع
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
مديريت دارائيهاي فيزيکي
حل مساله و تصميم گيري
تکنيک هاي حل مساله و مديريت مشارکتي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
سبک زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار
مديريت سبز
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
تفکر خلاق
آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با رده‌بندي کنگره
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
حفاظت شبکه هاي توزيع پيشرفته
مميزي بر اساس استانداردهاي ايزو9000 - 14
آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و توانير
مدل تعالي سازماني(EFQM)
شيوه‌هاي نوين موزه‌داري
مهارتهاي ارتباطي مديران
شخصيت شناسي-ارتباط موثر
هوش هيجاني(ارتقاء مسير شغلي)
تفکر استراتژيک

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x