قائم مقام مدیر عامل در مدیریت های برق شهرستان

رضا رشیدی

قائم مقام مدیر عامل در مدیریت های برق شهرستان
تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۷ فکس : ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲

۱

شناسایی وپیگیری و طراحی فرایندهای کلیدی جهت پیاده سازی خط مشی و استراتژیها و نیازهای مشتریان در مدیریتهای برق.

۲

تدوین استراتژیها، سیاستها واهداف بخش معاونت مربوطه جهت پیشنهاد به شورای راهبری برنامه ریزی استراتژیک در مدیریتهای برق.

۳

تدوین اولویت بندی زمانبندی و پیگیری تصویب برنامه عملیاتی در راستای اهداف و برنامه های استراتژیک و پیگیری دستیابی آنها در مدیریتهای برق.

۴

ایجاد نظام پیگیری وگزارش دهی جهت کنترل میزان پیشرفت و دسترسی اثربخشی به اهداف برنامه های استراتژیک و عملیاتی و شاخص های کلیدی عملکرد در مدیریتهای برق.

۵

کنترل و نظارت بر اجرای کامل مقررات و ضوابط شرکت و اقدام جهت اجرای صحیح کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی مدیریتهای برق.

۶

 نظارت و کنترل و تائید بر هزینه ها و درآمدهای مدیریتهای برق با توجه به بودجه مصوب در جهت صرفه و صلاح شرکت .

۷

 نظارت و کنترل و تائید بر فعل و انفعالات مالی مدیریتهای برق از طریق دریافت اسناد مالی .

۸

 نظارت و کنترل در جهت وصول مطالبات مشترکین ، درخواست گزارش از مدیریتهای برق ، ارائه راهکار جهت بهبود.

۹

بررس نیازهای اعلام شده از سوی مدیریتهای برق و پیگیری جهت تامین وتحقق آنها.

۱۰

 نظارت عالیه بر تهیه طرحها و پروژه های جدید و تعیین جایگاه آنها در برنامه های بلند مدت وکوتاه مدت .

۱۱

 نظارت عالیه بر اجرای سیاستهای کلان شرکت در مدیریتهای برق.

۱۲

تلاش در جهت بهبود معیارهای ارزیابی در سطح مدیریتهای برق.

۱۳

کنترل وتائید صورت وضعیت ها و اسناد هزینه ای پس از تائید دستگاههای ناظر ستادی.

۱۴

نظارت بر پاسخگویی ورسیدگی به شکایات مشترکین و متقاضیان مدیریت های برق .

۱۵

ارتباط و هماهنگی با فرمانداری ها ، ائمه جمعه و مقام های حاکمیتی مستقر در شهرستان ها.

۱۶

تصویب خسارت ناشی از حفاری به تاسیسات تا ۲۰درصد معاملات کوچک و تائید مازاد بر این مقدار.

۱۷

تائید مکاتبات با استاندار - معاونین ،مدیران کل استان ، توانیر

۱۸

تائید اعزام کارکنان به ماموریت خارج از استان و آموزشی داخل استان و انتقال کارکنان در داخل و خارج از حوزه عملیاتی شرکت.

۱۹

تائید تمدید قرارداد کارکنان مدت معین، درخواست علی الحساب پرسنل و اضافه کار ماهانه.

۲۰

تائید استعفاء، بازخریدی و بازنشستگی اختیاری کارکنان.

۲۱

تائید پرداخت اضافه کار ماهانه، شرح وظایف، تشویق و تنبیه کارکنان و نامه پیشنهادات حق جذب.

۲۲

تصویب پرداخت عوارض شهرداری.

۲۳

تائید اعزام کارکنان به ماموریت خارج از استان و آموزشی داخل استان و انتقال کارکنان در داخل و خارج از حوزه عملیاتی شرکت.

۲۴

تائید انجام مصاحبه با رسانه های گروهی.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی برق - سیستمهای قدرت فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ از تاریخ تا ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵
ﻣﺪﻳﺮﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻴﺮﻓﺖ از تاریخ تا ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺩﺳﻴﺮ ۱۳۸۲/۰۲/۱۷ ۱۳۸۵/۰۲/۲۶
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﻨﻮﺝ ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ ۱۳۸۳/۰۲/۱۶
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﻨﻮﺝ ۱۳۷۹/۰۴/۱۸ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﻨﻮﺝ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ ۱۳۷۹/۰۴/۱۷
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ -کهنوج ۱۳۷۵/۰۶/۲۵ ۱۳۷۷/۱۰/۲۱
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ-کهنوج ۱۳۷۳/۱۰/۲۳ ۱۳۷۵/۰۶/۲۴
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ-کهنوج ۱۳۷۳/۰۷/۲۳ ۱۳۷۳/۱۰/۲۲
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
مهارتهاي نوشتاري
اصول علم اقتصاد
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
ساختار بازار برق ايران
بهداشت رواني در محيط کار
آماراحتمالات - برق قدرت
عايقهاي فشار قوي
اصول ومفاهيم مالي براي مديران غي
کاهش تلفات بارويکرد شش سيگما
کاهش تلفات بارويکرد شش سيگما
جلسه توجيهي مشترکين
کارگروهي و حل مسئله
مقدماتي شبکه هوايي
مقدماتي شبکه هوايي
مقدماتي شبکه هوايي
مفاهيم استانداردايران ايزو
کنترل پروژه
هارمونيکهادرشبکه هاي توزيع
قانونهاي مادر در ايران
مديريت عمومي
بازآموزي مميزي داخلي کيفيت
آشنائي بااصول مديريت کيفيت2000
آموزش سيستم کامپيوتري مشترکين
مديريت فرآيند
روشهاي ايجاد انگيزش
مقابله با فشارهاي رواني مديران
ويژگيهاي مديران موفق
مديريت بحران
مديريت بحران
اصول مديريت مصرف برق صنايع
راههاي شناخت,پيشگيري و مبارزه با فساد اداري
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
توزيع انرژي الكتريكي
بودجه و كنترل
قوانين کاربردي1
مديريت بهره وري مديران توزيع
E_ايمني در برق پيشرفته
الگو برداري سيستماتيك BENCH MARKING
دوره آموزش GIS
قوانين و مقررات معاملات دولتي1
مىيريت تعارض
مديريت زمان
مديريت جلسات اداري
سمينار ارگونومي
مخابرات و سيستم اسکادا
آيين نامه برگزاري مناقصه و مزايده در معاملات داخلي
حسابداري قيمت تمام شده.
تفکر استراتژيک
تنظيم قراردادها
آشنائي با قوانين و مقررات مرجع
تشريح الزامات و مميزي داخلي OHSAS
E_مدل سازي بار
مانور شبكه هاي توزيع
دوره پرورش ارزيابان
روش هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش
قوانين و مقررات حقوقي قراردادها
ارزشيابي مميزان
مهندسي مجدد فرايندها
مهارت يک مفاهيم پايه
مهارت دو ويندوز98
مهارت دو ويندوز98
مهارت هفت اينترنت
آشنايي با اتوماسيون توزيع
برنامه ريزي
مهارت سه واژه پردازها
مهارت چهارصفحه گسترده ها
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي
مهارت شش ارائه مطالب
روانشناسي کار
سرپرستي افراد
پدافند غير عامل
آشنايي با مقررات طرح هاي عمراني
آشنايي با قراردادهاي اجاره،خريد كالا و نحوه برآورد قيمت پايه مناقصات
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
سمينار آسيب شناسي عوامل و موانع انساني بهره وري شغلي كاركنان و سازمانها
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
حرفه اي گرايي در مديريت يا مديريت حرفه اي
نشست آموزش تخصصي،توجيهي و آگاه سازي
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران)
دوره آموزشي 5S
طرح معراج
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران)
سمينار مديريت ادعا
امنيت، نفوذ و روش هاي مقابله با حملات سابيري(SISCO FIREPOWER)
تخليه تلفني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
سبک زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
تاب آوري
شناخت صلاحيت حرفه اي نيروي انساني
شناخت صلاحيت حرفه اي نيروي انساني
آشنايي با شوراهاي حل اختلاف
اصول و روش‌هاي مصاحبه
آشنايي با پست توزيع و تجهيزات آن
هوشمندسازي شبکه هاي برق- ويژه اعضاي هيئت مديره
آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و توانير
آشنايي با قوانين سازمان بازرسي کل کشور
حسابداري دولتي اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي
مديريت تغيير و تحول
اصول برگزاري نمايشگاه‌ها
استاندارد هاي کيفيت برق
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران
آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي مزايده و مناقصه

زیر مجموعه ها

1x 2x