معاونت مالی و پشتیبانی

مجيد رستمي

معاونت مالی و پشتیبانی
تلفن : 0 فکس : --

۱

کنترل و نظارت بر تهیه گزارش ها و اطلاعات مالی، اداری بر اساس استانداردهای حسابداری و تحلیل های آماری به منظور ارائه اطلاعات به مقام مافوق و مراجع ذیربط جهت اخذ تصمیم گیری های نهایی.

۲

بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصادی در مورد تهیه مواد و مصالح  وخدمات مورد نیاز از بازارهای داخلی بر اساس دستورالعمل ها و نرم افزارهای تخصصی مربوطه به منظور صرفه جویی اقتصادی خرید کالا و خدمات با کیفیت.

۳

همکاری و نظارت بر استقرار و اجرای سیستم های مدیریتی واقع در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی بر اساس استانداردهای مربوطه به منظور پیاده سازی صحیح سیستم های مدیریت یکپارچه.

۴

بکارگیری برنامه مدون و شفاف در خصوص برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری.

۵

نظارت بر روابط پیمانکاری و فروشندگان کالا.

۶

نظارت بر مدیریت درآمدها و منابع مالی شرکت توزیع.

۷

نظارت بر نقدینگی و مدیریت هزینه های شرکت.

۸

نظارت بر اجرای نظام مناسب مدیریت قراردادها.

۹

نظارت بر مدیریت انبارها و موجودی مواد و تجهیزات.

۱۰

هماهنگی و ایجاد ارتباط با دستگاه ها و موسسات برون سازمانی بر اساس مکاتبات و مذاکرات سازمانی به منظور پیشبرد اهداف شرکت.

۱۱

همکاری در ارائه پیشنهادهای اصلاحی ناشی از تعارض احتمالی قوانین در اجرای آن (همانند سایر واحدهای دیگر سازمان) بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات ابلاغی به منظور رفع تعارض های احتمالی و اجرای دقیق قوانین و مقررات.

۱۲

نظارت بر رعایت آئین نامه معاملات شرکت.

۱۳

نظارت بر رعایت بودجه و لزوم تامین اعتبار در قالب بودجه شرکت.

۱۴

نظارت بر تهیه صورتهای مالی و وصول مطالبات شرکت.

۱۵

نظارت بر صحت محاسبه مالیات بر درآمد، حقوق و تکلیف.

۱۶

نظارت بر صحت محاسبه کسورات بیمه عملکردی، قراردادی و حقوق.

۱۷

نظارت بر اخذ مفاصاحساب مالیات و اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی.

۱۸

نظارت بر انجام فرآیند انبارگردانی.

۱۹

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن

۲۰

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ فوق ليسانس دانشگاه باهنر کرمان 1393/10/27
حسابداري لیسانس دانشگاه آزاد کرمان 1381/11/30
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ 1401/09/07 1402/05/22
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ 1400/05/13 1402/05/22
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 1397/07/10 1400/05/12
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 1394/07/11 1400/05/12
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 1392/11/16 1400/05/12
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 1392/08/28 1392/11/15
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 1391/12/06 1392/11/15
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ 1388/06/16 1391/12/05
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭﺍﻣﺪ 1387/01/01 1388/06/15
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
اصول علم اقتصاد
الزامات اموزشي ايزو9000
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
بهداشت رواني در محيط کار
مديريت عمومي
حسابداري انباروکنترل موجودي
ويژگيهاي مديران موفق
مديريت بحران
اخلاق فردي اجتماعي اداري .
زبان انگليسي (1-1)
E_اصول حسابداري
راههاي شناخت,پيشگيري و مبارزه با فساد اداري
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
بودجه و كنترل
زبان انگليسي (1-3)
دوره توجيهي بدو استخدام
الگو برداري سيستماتيك BENCH MARKING
صورتهاي مالي براساس استانداردهاي جديد حسابداري
روابط سالم زن وشوهر
نرم افزار آماري MINI TAB
مىيريت تعارض
زبان انگليسي (1-2)
مديريت جلسات اداري
مهندسي ارزش
فن بيان و آئين سخنوري
نقش همسران در بهره وري
سمينار ارگونومي
آيين نامه برگزاري مناقصه و مزايده در معاملات داخلي
حسابداري قيمت تمام شده.
تفکر استراتژيک
آداب و اسرار نماز
تنظيم قراردادها
آشنائي با قوانين و مقررات مرجع
حسابرسي مالياتي
دوره پرورش ارزيابان
قوانين و مقررات حقوقي قراردادها
مهارت يک مفاهيم پايه
مهارت دو ويندوز98
مهارت هفت اينترنت
مهارت سه واژه پردازها
مهارت چهارصفحه گسترده ها
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي
مهارت شش ارائه مطالب
ايمني وآتش نشاني
آشنايي با گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني
آشنايي با مقررات طرح هاي عمراني
آموزش راهنمايي و رانندگي
آشنايي با صورت جريان وجوه نقد
نقش و جايگاه روابط عمومي
پولشويي
پولشويي
پولشويي
سمينار پيشگيري از معلوليتها
BPM(مديريت فرايندهاي تجاري)
آشنايي با قراردادهاي اجاره،خريد كالا و نحوه برآورد قيمت پايه مناقصات
تفسير آيات برگزيده قرآن کريم
روخواني و روانخواني قرآن كريم
پرسش و پاسخهاي اعتقادي(سي روز سي درس)
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
هزينه يابي بر اساس فعاليتهاي ABC
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
تغذيه در ماه مبارک رمضان
اخلاق حرفه اي در بازرسي
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
الگو برداري از بهترين(BENCH MARKING)
سمينار آسيب شناسي عوامل و موانع انساني بهره وري شغلي كاركنان و سازمانها
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
آشنايي با روشها و فنون كار با مديران مافوق
حقوق شهروندي در نظام اداري.
دوره آموزشي 5S
آموزش مجازي آشنايي با نظام حسابداري بخش عمومي(تعهدي)
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
جعل اسناد
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران)
سمينار مديريت ادعا
سمينار آموزشي BIZTALK
ابعاد حقوقي فساد
اسناد خزانه اسلامي
آشنايي با فهرست بها ي توزيع و نحوه تعديل احاد بهاي پيمان ها
تخليه تلفني
اقتصاد مقاومتي.
سمينار مديريت استرس در بحرانهاي اقتصادي
دوره آموزشي نماز ويژه مديران
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
وبينار آشنايي با اسناد خزانه و ظرفيت قانوني بند"و" تبصره 5 قانون بودجه سال 99
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي وخدماتي کشور و حمايت از توليد داخلي
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
سبک زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار
مديريت سبز
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
استانداردحسابداري 35 تحت عنوان ماليات بر درآمد
آشنايي با قوانين محاسبات و محاسبات عمومي کشور
سازماندهي فضاهاي اداري و قوانين مرتبط به آن
مديريت استرس
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
آشنايي با قوانين سازمان بازرسي کل کشور
مميزي بر اساس استانداردهاي ايزو9000 - 14
آشنايي با فهرست بهاي توزيع و نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان‌ها (شرکت‌هاي توزيع نيروي برق)
تعاريف و مفاهيم نظري قانون محاسبات عمومي
اجراي بودجه
اصول و مفاهيم سازمان‌دهي
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
حسابداري دولتي اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي
حسابداري مديريت استراتژيک (3)
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) و کابرد آن در امور مالي
قانون مالياتهاي مستقيم
قانون مالياتهاي مستقيم
مديريت تغيير و تحول
مديريت اقتصادي و بنگاه داري (ويژه اعضاي هيات مديره)
آشنايي با قوانين و مقررات مالي و محاسباتي (ويژه اعضاي هيات مديره)
مديريت ريسک مالي
شخصيت شناسي
تفکر استراتژيک
ابزارهاي توسعه و توانمندسازي منابع انساني
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران
استانداردهاي حسابداري
اقتصاد مهندسي
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق)
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران
آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي مزايده و مناقصه

زیر مجموعه ها

1x 2x