اهداء لوح تقدير و تشكر از طرف فرماندار محترم  شهرستان رودبار جنوب به آقای هادی امیری
اهداء لوح تقدير و تشكر از طرف فرماندار محترم شهرستان رودبار جنوب به آقای هادی امیری

25 مرداد, 1402

اهداء لوح تقدير و تشكر از طرف فرماندار محترم شهرستان رودبار جنوب به آقای هادی امیری

مطالعه بیشتر
رفع خاموشی‌های ناشی از وقوع طوفان و ایجاد پایداری در شبکه‌های برق جنوب استان کرمان
رفع خاموشی‌های ناشی از وقوع طوفان و ایجاد پایداری در شبکه‌های برق جنوب استان کرمان

21 مرداد, 1402

رفع خاموشی‌های ناشی از وقوع طوفان و ایجاد پایداری در شبکه‌های برق جنوب استان کرمان

مطالعه بیشتر
بزرگداشت مقام خبرنگار برفعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی مبارک باد.
بزرگداشت مقام خبرنگار برفعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی مبارک باد.

17 مرداد, 1402

بزرگداشت مقام خبرنگار برفعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی مبارک باد.

مطالعه بیشتر
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

12 مرداد, 1402

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مطالعه بیشتر
معارفه آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا
معارفه آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا

09 مرداد, 1402

معارفه آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا

مطالعه بیشتر
پرداخت 11 میلیارد و 170 میلیون تومان پاداش به مشترکان برق خانگی
پرداخت 11 میلیارد و 170 میلیون تومان پاداش به مشترکان برق خانگی

02 مرداد, 1402

پرداخت 11 میلیارد و 170 میلیون تومان پاداش به مشترکان برق خانگی

مطالعه بیشتر
سرانه مصرف برق در کشور ما با معیار های جهانی فاصله دارد
سرانه مصرف برق در کشور ما با معیار های جهانی فاصله دارد

31 تیر, 1402

سرانه مصرف برق در کشور ما با معیار های جهانی فاصله دارد

مطالعه بیشتر
فرمانده بسیج شرکت توزیع جنوب استان کرمان معرفی شد
فرمانده بسیج شرکت توزیع جنوب استان کرمان معرفی شد

28 تیر, 1402

فرمانده بسیج شرکت توزیع جنوب استان کرمان معرفی شد

مطالعه بیشتر
اولین کار گروه استانی مبارزه با رمز ارزهای غیر مجاز
اولین کار گروه استانی مبارزه با رمز ارزهای غیر مجاز

28 تیر, 1402

اولین کار گروه استانی مبارزه با رمز ارزهای غیر مجاز

مطالعه بیشتر
انتصاب دبیر کمیته تخصصی مالی و قراردادی بخش توزیع صنعت برق کشور
انتصاب دبیر کمیته تخصصی مالی و قراردادی بخش توزیع صنعت برق کشور

28 تیر, 1402

انتصاب دبیر کمیته تخصصی مالی و قراردادی بخش توزیع صنعت برق کشور

مطالعه بیشتر
1x 2x