انتصاب مدیر دفتر روابط عمومی و مطالعات اجتماعی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به عنوان "دبیر کمیته موشن و انیمیشن در روابط عمومی صنعت برق کشور"
انتصاب مدیر دفتر روابط عمومی و مطالعات اجتماعی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان...

08 اردیبهشت, 1402

مدیر دفتر روابط عمومی و مطالعات اجتماعی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به عنوان "دبیر کمیته موشن و انیمیشن در روابط عمومی صنعت برق کشور" منصوب...

مطالعه بیشتر
سرقت سیم و تجهیزات برق، خدمت رسانی به مشترکین را دچار چالش می کند.
سرقت سیم و تجهیزات برق، خدمت رسانی به مشترکین را دچار چالش می کند.

08 اردیبهشت, 1402

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در دیدار با فرماندار بردسیر: زیان مضاعف به اموال و خسارت‌های پنهان ناشی از عدم خدمت‌رسانی به‌هنگام به م...

مطالعه بیشتر
1x 2x