برگزاری مسابقات نقاشی ایمنی در بین فرزندان برقکاران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
برگزاری مسابقات نقاشی ایمنی در بین فرزندان برقکاران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان ک...

08 آبان, 1401

مسابقات نقاشی ایمنی در بین فرزندان برقکاران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان برگزار شد.

مطالعه بیشتر
برترین های مسابقات قرآنی وزارت نیرو مشخص شدند.
برترین های مسابقات قرآنی وزارت نیرو مشخص شدند.

05 آبان, 1401

برترین های مسابقات قرآنی وزارت نیرو مشخص شدند.

مطالعه بیشتر
برگزاری دوره هوش هیجانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
برگزاری دوره هوش هیجانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

04 آبان, 1401

برگزاری دوره هوش هیجانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مطالعه بیشتر
برگزاری هجدهمین دوره مسابقات فوتسال شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
برگزاری هجدهمین دوره مسابقات فوتسال شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

06 آبان, 1401

مسابقات فوتسال شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به میزبانی سیرجان برترین های خود را شناخت.

مطالعه بیشتر
برگزاری مسابقات فوتسال شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
برگزاری مسابقات فوتسال شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

03 آبان, 1401

رقابت های فوتسال شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به میزبانی سیرجان آغاز به کار کرد.

مطالعه بیشتر
برگزاری نشست هم اندیشی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و دانشگاه جیرفت
برگزاری نشست هم اندیشی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و دانشگاه جیرفت

28 مهر, 1401

نشست هم اندیشی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و جیرفت برگزار شد.

مطالعه بیشتر
بازدید مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین شرکت توانیر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز و هیات همراه از شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
بازدید مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین شرکت توانیر، مدیرعامل شرکت توزیع نیرو...

26 مهر, 1401

بازدید مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین شرکت توانیر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز و هیات همراه از شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مطالعه بیشتر
برگزاری دوره آرام سازی و سلامت روان در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
برگزاری دوره آرام سازی و سلامت روان در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

25 مهر, 1401

برگزاری دوره آرام سازی و سلامت روان در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مطالعه بیشتر
قهرمانی مقتدرانه شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در مسابقات فوتسال صنعت آب و برق استان
قهرمانی مقتدرانه شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در مسابقات فوتسال صنعت آب و بر...

23 مهر, 1401

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در مسابقات فوتسال صنعت آب و برق استان مقتدرانه قهرمان شد.

مطالعه بیشتر
کنترل پذیر نمودن بار 22466 مشترک با نصب کنتور هوشمند
کنترل پذیر نمودن بار 22466 مشترک با نصب کنتور هوشمند

24 مهر, 1401

کنترل پذیر نمودن بار 22466 مشترک با نصب کنتور هوشمند

مطالعه بیشتر
1x 2x