نقشه سایتhomesearchLogincontactLangRSS
توجه
برای ارتباط با مدیر عامل و مدیران ارشد دستگاه می توانید در روزهای دوشنبه مراجعه نمایید.
مدیریت عامل
مدير عامل و رئيس هيئت مديره
عبدالوحيد مهدوي نيا
فوق ليسانس برق- قدرت مدرک تحصیلی:
03432116085 تلفن:
03432116081 شماره فاکس:
حوزه مدیر عامل
مدير دفتر هيات مديره و مدير عامل
احمد قنبري
ليسانس حسابداري مدرک تحصیلی:
03432110404 تلفن:
03432116081 شماره فاکس:
مديردفتر روابط عمومي
سيد محمد رضوي علوي
ليسانس مديريت دولتي مدرک تحصیلی:
03432111000 تلفن:
03432111000 شماره فاکس:
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي شكايات
محمد جواد تورنجي مدير دفتر حقوقي و رسيدگي شكايات
ليسانس حقوق مدرک تحصیلی:
0343211187303 تلفن:
03432111000 شماره فاکس:
1 
مدیریت منابع انسانی
معاون منابع انسانی
پرویز سعیدعسکری
فوق لیسانس مدیریت دولتی/مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل
شيرين بيدراني
فوق ليسانس برنامه ريزي آموزشي مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير امور كاركنان و رفاه
محمد مجدزاده خانداني
ليسانس الكترونيك مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
فرزانه امجدی
فوق لیسانس مهندسی قدرت- انرژی مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
غلامرضاميرزايي
فوق ليسانس برق - قدرت مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
1 
معاونت هماهنگی
معاون هماهنگي
رضا رشيدي
ليسانس برق - الكترونيك مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان سيرجان
عليرضا نادري نسب
فوق ليسانس مهندسي قدرت- انرژي مدرک تحصیلی:
03442265401 تلفن:
03442254570 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان بردسير
مهدي عالم زاده
ليسانس تكنولوژي برق مدرک تحصیلی:
03433520100 تلفن:
03433527777 شماره فاکس:
مديربرق شهرستان بافت
مراد مرادي
فوق ليسانس برق - قدرت مدرک تحصیلی:
03442423372 تلفن:
03442423964 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان رابر
محمدحسين تيموري رابري
فوق ليسانس برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03434523336 تلفن:
03442452336 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان ارزوئيه
مجتبي سالاري
فوق ليسانس برق- قدرت مدرک تحصیلی:
03434720253 تلفن:
03442480193 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان بم
محمد علي عليخاصي
ليسانس فيزيك مدرک تحصیلی:
03444343006 تلفن:
03444343003 شماره فاکس:
سرپرست برق شهرستان نرماشير
ابولفضل نظري
فوق ليسانس برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03444271288 تلفن:
03434221100 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان فهرج
حمزه صديقي
فوق ليسانس برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03444281203 تلفن:
03444281303 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان ريگان
حسين كرامتي پور
ليسانس برق - قدرت مدرک تحصیلی:
03444361292 تلفن:
03444361291 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان جيرفت
غلامعباس انجم شعاع
ليسانس برق - قدرت مدرک تحصیلی:
0344331502 تلفن:
03443313001 شماره فاکس:
سرپرست برق شهرستان رودبار جنوب
مهدي رشيدي
فوق ليسانس برق- قدرت مدرک تحصیلی:
03443367383 تلفن:
03443367344 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان فارياب
مرتضي رضايي نژاد
ليسانس تكنولوژي برق مدرک تحصیلی:
034433395101 تلفن:
03443390743 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان کهنوج
حسین یکتا
فوق لیسانس مدیریت دولتی مدرک تحصیلی:
43203001 تلفن:
43230524 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان عنبر آباد
مجتبي شادجو
ليسانس برق- قدرت مدرک تحصیلی:
03443293255 تلفن:
03443293678 شماره فاکس:
مدير برق شهرستان قلعه گنج
بيژن مجازي دلفارد مدير برق شهرستان قلعه گنج
ليسانس مهندسي تكنولوژي برق مدرک تحصیلی:
03443391348 تلفن:
03443391347 شماره فاکس:
سرپرست برق شهرستان منوجان
محمدمهدي مسعودي سرپرست برق شهرستان منوجان
ليسانس تكنولوژي برق مدرک تحصیلی:
034443301007 تلفن:
034443301006 شماره فاکس:
1 
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ
سيد كمال موسوي
ليسانس برق- قدرت مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
عباس دريجاني
فوق ليسانس برق - قدرت مدرک تحصیلی:
03432122727 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير دفتر بازار برق
محمود احمدي زرندي
فوق ليسانس برق - الكترونيك مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
رئيس گروه مديريت بحران و پدافند غيرعامل
فرخ پيرمرادلو
ليسانس برق- الكترونيك مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
مراد علي سليماني خاردان
ليسانس برق- قدرت مدرک تحصیلی:
03432122727 تلفن:
034332110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
علیرضا خواجویی راوری
فوق لیسانس برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
1 
معاونت برنامه ریزی و مهندسی
معاون برنامه ريزي و مهندسي
بتول شيخ شعاعي
ليسانس برق- الكترونيك مدرک تحصیلی:
03432115620 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير دفتر دفتر برنامه ريزي و بودجه
مهدي احمدي نژاد
ليسانس برق - الكترونيك مدرک تحصیلی:
03432115620 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مديردفترامور مهندسي
محمد سليماني ساردو
فوق ليسانس برق - كنترل مدرک تحصیلی:
03432115620 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات
مجتبي يزداني
فوق ليسانس مهندسي كامپيوتر/هوش مصنوعي مدرک تحصیلی:
03432124937 تلفن:
03432124937 شماره فاکس:
مدير دفتر كنترل برنامه و پروژه
حسين نيك پور
فوق ليسانس برق - مخابرات مدرک تحصیلی:
03432134715 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدير دفتر تحقيقات
احمد كريمي افشار
ليسانس برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432110403 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
1 
معاونت فروش و خدمات مشترکین
معاون فروش و خدمات مشتركين
عبدالحميد شيرنژاد
فوق ليسانس مهندسي قدرت- انرژي مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432115622 شماره فاکس:
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
محمود محمود آبادي
ليسانس حسايداري مدرک تحصیلی:
03432115622 تلفن:
03432115622 شماره فاکس:
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين
رضوان حسني
فوق ليسانس مديريت دولتي مدرک تحصیلی:
03432115622 تلفن:
03432115622 شماره فاکس:
مدير دفتر مديريت مصرف
مجتبي ثمره اكبر
ليسانس برق- قدرت مدرک تحصیلی:
03432115622 تلفن:
03432115622 شماره فاکس:
مدير دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري
حسين حبيبي فتح آبادي
فوق ليسانس مديريت دولتي مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432115622 شماره فاکس:
1 
معاونت مالی و پشتیبانی
معاون مالی و پشتیبانی
حمید سهرابی پور
فوق لیسانس مدیریت دولتی - مالی دولتی مدرک تحصیلی:
03432111500 تلفن:
03432111500 شماره فاکس:
مدیر امور مالی
مجید رستمی
فوق لیسانس حسابداری مدرک تحصیلی:
03432111500 تلفن:
03432111500 شماره فاکس:
مدير امور تداركات
محمد ستوده نيا
فوق ليسانس مديريت دولتي مدرک تحصیلی:
03432116086 تلفن:
03432116086 شماره فاکس:
مدير امور نظارت بر خدمات
مهرداد محسني تكلو
ليسانس حسابداري مدرک تحصیلی:
0343213389 تلفن:
03432111500 شماره فاکس:
1 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 104 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 345 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 522866 تعداد کاربران بر خط 7 تعداد کاربران لاگین بر خط 3
-All Rights ReservedSKED.KR.IRCopyright 2013
Powered by DorsaPortal