نقشه سایتhomesearchLogincontactLangRSS
توجه
برای ارتباط با مدیر عامل و مدیران ارشد دستگاه می توانید در روزهای دوشنبه مراجعه نمایید.
مدیریت عامل
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت مدرک تحصیلی:
03432116085 تلفن:
03432116081 شماره فاکس:
حوزه مدیر عامل
مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
اقای محمد ستوده نیا
فوق لیسانس مدیریت دولتی مدرک تحصیلی:
03432111097 تلفن:
03432116081 شماره فاکس:
مدیر دفتر روابط عمومی
آقای مهرداد محسنی تکلو فوق لیسانس مدیریت دولتی-مالی
فوق لیسانس مدیریت دولتی مدرک تحصیلی:
03432111000 تلفن:
03432111000 شماره فاکس:
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی شکایات
آقای محمد جواد تورنجی مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی شکایات
لیسانس حقوق مدرک تحصیلی:
03432111873 تلفن:
03432111873 شماره فاکس:
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
آقای مهندس هادی تیمورپور مدیر دفتر حراست
کارشناسی ارشد برق قدرت مدرک تحصیلی:
03432111093 تلفن:
03432111093 شماره فاکس:
مشاور فنی مدیر عامل
آقای مهندس علیرضا خواجویی مشاور فنی مدیر عامل
کارشناسی ارشد برق قدرت مدرک تحصیلی:
03432110402 تلفن:
03432110403 شماره فاکس:
1 
مدیریت منابع انسانی
'NoData' not found in DataDic
معاونت هماهنگی
مدیر برق شهرستان سیرجان
آقای مهندس رضا سلمانی زاده کرانی مدیر برق شهرستان سیرجان
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03442265401 تلفن:
03442254570 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان بردسیر
آقای مهندس مهدی عالم زاده مدیر  برق شهرستان بردسیر
لیسانس تکنولوژی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03433520100 تلفن:
03433527777 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان بافت
آقای مهندس حسین یکتا مدیر برق شهرستان بافت
فوق لیسانس مدیریت دولتی مدرک تحصیلی:
03442423372 تلفن:
03442423964 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان رابر
آقای مهندس مهدی رشیدی مدیر برق شهرستان رابر
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03442453336 تلفن:
03442452336 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان ارزوئیه
آقای مهندس داریوش نجم الدینی مدیر برق شهرستان ارزوئیه
لیسانس تکنولوژی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03442480253 تلفن:
03442480193 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان بم
آقای مهندس حمزه صدیقی مدیر برق شهرستان بم
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03444343006 تلفن:
03444343003 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان ریگان
آقای جابر مهر آسا مدیر برق شهرستان ریگان
لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03444271288 تلفن:
0344271100 شماره فاکس:
سرپرست برق شهرستان فهرج
آقای مهندس سید کرامت اکرمیان سرپرست برق شهرستان فهرج
لیسانس تکنولوژی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03444281203 تلفن:
03444281303 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان نرماشیر
آقای مهندس مصطفی پرورش مدیر برق شهرستان نرماشیر
فوق لیسانس برق - قدرت مدرک تحصیلی:
03444361292 تلفن:
03444361291 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان جیرفت
آقای مهندس غلامعباس انجم شعاع مدیر برق شهرستان جیرفت
لیسانس برق - قدرت مدرک تحصیلی:
03443315020 تلفن:
03443313001 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان رودبار جنوب
آقای مهندس مسعود پور حیدری نژاد مدیر برق شهرستان رودبار جنوب
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03443367383 تلفن:
03443367344 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان فاریاب
آقای مهندس اکبر حسنخانی مدیر برق شهرستان فاریاب
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
0343395872 تلفن:
03443390743 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان کهنوج
آقای مهندس بیژن مجازی دلفارد مدیر برق شهرستان کهنوج
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03443203001 تلفن:
03443230524 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان عنبر آباد
آقای مهندس مجتبی شادجو مدیر برق شهرستان عنبر آباد
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03443293255 تلفن:
03443293678 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان قلعه گنج
آقای مهندس سید یحیی هادی زاده مدیر برق شهرستان قلعه گنج
لیسانس تکنولوژی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03443391341 تلفن:
03443391347 شماره فاکس:
مدیر برق شهرستان منوجان
آقای مهندس نعیم عرب سربیژن مدیر برق شهرستان منوجان
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
034443301007 تلفن:
034443301006 شماره فاکس:
1 
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
'NoData' not found in DataDic
معاونت برنامه ریزی و مهندسی
مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی
آقای احمد مهدوی نیا مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی
فوق لیسانس مدیریت دولتی-مالی دولتی مدرک تحصیلی:
03432133389 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
خانم شیرین بیدرانی مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر امور کارکنان و رفاه
آقای مهندس محمد مجدزاده خاندانی مدیر امور کارکنان و رفاه
لیسانس الکترونیک مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
خانم مهندس فرزانه امجدی مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
فوق لیسانس مهندسی قدرت- انرژی مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه
آقای مهندس عباس دریجانی مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432134715 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
آقای حسین حبیبی مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
فوق لیسانس مدیریت دولتی مدرک تحصیلی:
03432115622 تلفن:
03432115622 شماره فاکس:
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق
آقای مهندس مراد علی سلیمانی خاردان مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق
لیسانس برق - قدرت مدرک تحصیلی:
03432122727 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر بازار برق
آقای مهندس محمود احمدی زرندی مدیر  دفتر بازار برق
فوق لیسانس برق - الکترونیک مدرک تحصیلی:
03432112217 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
آقای مهندس محمد علی بهمنش نیا رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
فوق لیسانس مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه
آقای مهندس مهدی احمدی نژاد مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه
لیسانس برق - الکترونیک مدرک تحصیلی:
03432115620 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
آقای مهندس حسین کرامتی پور مدیر دفتر مهندسی و نظارت
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432115620 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
آقای مهندس مهران ربانی باوجدان مدیر دفتر فن آوری  اطلاعات و ارتباطات
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432124937 تلفن:
03432124937 شماره فاکس:
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
آقای مهندس مجتبی یزدانی مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر/هوش مصنوعی مدرک تحصیلی:
03432115622 تلفن:
03432115622 شماره فاکس:
مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
خانم رضوان حسنی مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
فوق لیسانس مدیریت دولتی مدرک تحصیلی:
03432111096 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر مدیریت مصرف
آقای مهندس مجتبی ثمره اکبر مدیر  دفتر مدیریت مصرف
فوق لیسانس مهندسی برق–قدرت مدرک تحصیلی:
03432115622 تلفن:
03432115622 شماره فاکس:
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری
آقای مهندس غلامرضا میرزایی مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432122727 تلفن:
034332110402 شماره فاکس:
مدیر امور مالی
خانم راحله صحبتی مدیر معاونت مالی و پشتیبانی
لیسانس حسابداری مدرک تحصیلی:
03432111500 تلفن:
شماره فاکس:
مدیر امور تدارکات
اقای مهدی فضلعلی مدیر امور تدارکات
فوق لیسانس مدیریت صنعتی مدرک تحصیلی:
03432116086 تلفن:
03432116086 شماره فاکس:
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
آقای مهندس حمید مرادی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432116087 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر تحقیقات
آقای مهندس احمد کریمی افشار مدیر دفتر تحقیقات
لیسانس برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432110403 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مجری طرح ها
آقای مهندس پیمان ایزدی همت ابادی مجری طرح ها
فوق لیسانس مهندسی برق قدرت و ماشین های الکتریکی مدرک تحصیلی:
03432112217 تلفن:
03432110402 شماره فاکس:
مدیر دفتر نظارت بر فروش و خدمات مشترکین
آقای مهندس محمد علی علیخاصی مدیر دفتر نظارت بر فروش و خدمات مشترکین
فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدرک تحصیلی:
03432115622 تلفن:
شماره فاکس:
1 
معاونت فروش و خدمات مشترکین
'NoData' not found in DataDic
معاونت مالی و پشتیبانی
'NoData' not found in DataDic
آمار بازدیدکنندگان امروز 2
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 3968
آمار بازدیدکنندگان کل 6976638
تعداد کاربران بر خط 0
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
-All Rights ReservedSKED.KR.IRCopyright 2013
Powered by DorsaPortal