۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
بازخواني عملكرد شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در سال 1397
مهدوي نيا: ماموريت شركت برق جنوب استان كرمان تامين برق مطمئن ، پايدار ،اقتصادي ،فراگير و سازگار با محيط زيست به منظور ارتقاء رفاه عمومي و توسعه پايدار براي مشتركان خود و نيز واگذاري انشعاب برق به متقاضيان و ارائه خدمات در قالب ضوابط و استانداردهاي وزات نيرو مي باشد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، مهدوي نيا مدير عامل اين شركت در خصوص  اقدامات انجام شده در سال97 به ارائه گزارشي پرداخت و بيان كرد: ماموريت شركت برق جنوب استان كرمان تامين برق مطمئن ، پايدار ،اقتصادي ،فراگير و سازگار با محيط زيست به منظور ارتقاء رفاه عمومي و توسعه پايدار براي مشتركان خود و نيز واگذاري انشعاب برق به متقاضيان و ارائه خدمات در قالب ضوابط و استانداردهاي وزات نيرو مي باشد.وي افزود: اين شركت نزديك به 1.8 ميليون نفر را در 16 شهرستان سيرجان، بم، جيرفت، بافت، بردسير، كهنوج، منوجان، عنبرآباد، رودبار جنوب، ريگان، قلعه گنج، رابر، ارزوئيه، نرماشير، فهرج و فارياب تامين مي كند.

وي گفت: در سال 97  تعداد 850 پروژه با سرمايه گذاري بيش از 930 ميليارد ريال اجرا شده است.

مهدوي نيا خاطرنشان كرد: اين سرمايه گذاري ها به منظور تامين برق حدود 20هزار مشترك جديد، رفع افت ولتاژ در 250 منطقه، تعويض 16500كنتور برق، نصب 4000دستگاه چراغ جهت تامين روشنايي معابر و احداث 250 كيلومتر خط فشار متوسط در 16 شهرستان تحت پوشش اين شركت انجام شده است.

وي همچنين بيان كرد: تاكنون 40 روستاي فاقد برق نيز با مبلغ 108 ميليارد ريال برق رساني شده است؛ تعداد روستاهايي كه از طريق سامانه هاي خورشيدي برق دار شده اند، 33 روستا مي باشد كه از اين حيث در كشور مقام اول را داريم. ضمن اينكه اين شركت با بيش از 3700 روستاي برقدار رتبه دوم را در بين شركت هاي توزيع كشور دارا مي باشد.

وي در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: با توجه به برخي شرايط جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي مشتركان در مناطق تحت پوشش، اين شركت با چالش هاي خاصي روبروست كه ضرورت و اهميت برنامه ريزي استراتژيك را بيش از بيش عيان مي كند به طوري كه پراكندگي جغرافيايي جمعيت شبكه اي گسترده و پراكنده را ايجاب كرده و اين مهم خود موجب دشواري بهره برداري و نگهداري از شبكه و تلفات فني بالا شده است.

وي تصريح نمود: با توجه به اينكه شهرهاي پردرآمدتر در شمال استان واقع شده اند، در آمد پايين مردم در محدوده شركت توزيع برق جنوب استان كرمان شدت بسيار بيشتري دارد و وصول مطالبات در چنين شرايطي چالش جدي مي باشد؛ همچنين سهم بالاي مشتركان روستايي و بخشودگي هاي قانوني افراد تحت پوشش هاي حمايتي، درآمد شركت از محل فروش انشعاب را به شدت كاهش   مي دهد، در حالي كه به دليل پراكندگي جغرافيايي بايد به ازاي هر مشترك نزديك به سه برابر ميانگين كشور احداث شود.

مهدوي نيا بيان كرد: با توجه به شرايط مذكور، شركت در سال 1392 تلفاتي بالغ بر 25 درصد و خاموشي 750 دقيقه اي داشت؛ بنابراين با هدف بهبود شاخص هاي كليدي عملكردي، از سال 93 برنامه استراتژيك تدوين شد و با توجه به ميزان دستيابي به اهداف و شاخص هاي عملكردي و نيز تغييرات شرايط موثر و محيط پيرامون، هر ساله بازنگري و به روزآوري مي شود.

مهدوي نيا با بيان اينكه تمركز بر اين برنامه و موضوعات استراتژيك دستاوردهاي قابل توجهي براي شركت داشته است، گفت: خاموشي مشتركان بيش از 65 درصد كاهش يافته و اكنون نزديك به يك سوم متوسط كشور است و تلفات انرژي نيز در اين مدت به نصف رسيده است.

مديرعامل توزيع برق جنوب كرمان تصريح كرد: شبكه توزيع انرژي الكتريكي بخش مهمي از يك سيستم قدرت است كه ارتباط ميان سيستم توليد و انتقال برق را با مصرف كنندگان فراهم          مي سازد. با توجه به اهميت كاهش خاموشي هاي و تأثير قابل توجه آن بر رضايتمندي مشتركان،در خصوص اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه فعاليت هاي قابل توجهي انجام شده وهم اكنون در حال خريد نرم افزار و سخت افزارهاي پشتيبان اين سيستم مي باشيم.

وي افزود: اين سيستم به سرمايه گذاري بالايي نياز دارد كه با توجه به محدوديت منابع شركت،بايد با حركت تدريجي در اين مسير گام برداشت.

مهدوي نيا خاطرنشان كرد:از سوي ديگر پايايي شبكه برق نيز اهميت بسيار زيادي دارد كه بيانگر سطح احتمال تأمين بار مشتركين در چارچوب استانداردهاي مرتبط و به ميزان مورد تقاضا و شامل دو مولفه كفايت(توانايي شبكه براي تأمين نيازهاي مشتركان با در نظر گرفتن خروجي هاي برنامه ريزي شده و برنامه ريزي نشده ي محتمل اجزاي شبكه)و امنيت(توانايي شبكه برق در تحمل اغتشاشات ناگهاني يا از دست دادن غير منتظره اجزائي از شبكه)است.سطح مطلوب پايايي متناسب با شرايط محيطي و خواسته هاي جامعه تعيين مي گردد.

وي اظهار نمود: با توجه به اهداف استراتژيك، اطمينان از پايايي و ايمني و بهره برداري بهينه و مقرون به صرفه از شبكه هاي توزيع، اولويت اساسي شركت ما است؛ يكي از مهمترين اقداماتي كه       مي توان در راستاي بهبود و افزايش پايايي شبكه انجام داد، نگهداشت مناسب و اثر بخش تجهيزات شبكه است كه بستگي كامل به برنامه هاي نگهداري و تعميرات و اثر بخشي آنها دارد.

وي گفت: يكي از قدرتمندترين رويكردهاي در اين خصوص، سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي و تنظيم نت بر مبناي آن مي باشد كه در دستور كار شركت قرار گرفته و با استفاده از خدمات مشاوره در حال تدوين و پياده سازي سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي و سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه بر مبناي آن هستيم و پيش بيني مي شود تا سال  98سيستم هاي مذكور اسقرار يافته باشد به طوري كه با استقرار اين سيستم قابليت اطمينان تجهيزات افزايش يافته و بهبود مي يابد همچنين هزينه هاي دوره عمر دارايي ها كاهش يافته و باعث كاهش حوادث و خطرات محيط زيستي و افزايش ايمني شبكه توزيع مي گردد.

مدير عامل برق جنوب كرمان يادآور شد: براي پياده سازي سيستم هاي پيشرفته از جمله اتوماسيون شركت تلاش مي كندكه تحولات خود را آنچنان سامان دهي نمايد كه ضمن حفظ قابليت اطمينان به تكنولوژي هاي مورد استفاده، مهارت هاي مورد نياز در اين خصوص را نيز كسب و توسعه دهد و در فرصت هاي مناسبي كه به دست مي آورد، با تكيه بر اين تكنولوژي ها به مزيت هاي رقابتي و موفقيت و بهبود مستمر دست يابد.

وي تاكيد كرد: يكي از اهداف بلند مدت ما در شركت، حداقل نمودن مراجعه حضوري متقاضيان و مشتركان است به نحوي كه تمامي خدمات شركت به متقاضيان و مشتركان با استفاده از زير ساخت هاي ارتباطي از قبيل پورتال شركت و نيز اپليكيشن هاي تلفن همراه قابل ارائه گردد و نيازي به مراجعه و حضور مردم در محل شركت توزيع نباشد.

وي بيان داشت: خوشبختانه پيشرفت خوبي هم در اين خصوص داشته ايم به عنوان مثال هم اكنون بيش از 90درصد پرداخت هاي مردم به صورت غير حضوري است، همچنين 24خدمت از طريق پورتال شركت قابل انجام است و متقاضيان و مشتركين مي توانند اين خدمات را به صورت غير حضوري دريافت نمايند.

 

منبع خبر :
دفتر روابط عمومي
نویسنده:
سيد محمد رضوي علوي
ایمیل نویسنده:
sked92@gmail.com
تاریخ:
1398/01/24
تعداد بازدید:
31
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
سال 1398،  رونق توليد
آدرس:  كرمان، بلوار جمهوري اسلامي، شركت توزيع نيروي برق جنوب كرمان
كدپستي : 7618815676               تلفكس :  32110402-034
تلفن گويا: 5-32110403-034    صندوق پستي: 344-76175
INFO@sked.co.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان ميباشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه